Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Oktay GENÇ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Brogden KA, Roth JA, Stanton TB, Bolin CA, Minion FC, Wannemuehler MJ: Virulence mechanisms of bacterial pathogens. 3 rd ed., ASM Washington, USA, 2000. 2- DeLeo FR, Otto M: Bacterial pathogenesis, Methods and protocols. Humana Press, 2008. 3- Gyles CL, Prescott JF, Songer JG, Thoen CO: Pathogenesis of bacterial infections in animals. 3 rd ed., Balckwell Publishing, Australia, 2004. 4- Mims CA: Mims' Pathogenesis of Infectious Disease. 3 rd ed., 1986.

Dersin İçeriği

-Yaygın olarak kullanılan bazı terimlerin anlaşılmasının sağlanması (patojenite, virülens, infektivite, infeksiyözite, adherens, toksijenite, invazyon,..) - Bakteriyel virülens faktörleri - Bakteriyel sekresyon sistemleri - adherens faktörlerin in vitro bazı hücreler üzerine etkileri - virülens değişiklikleri

Dersin Amacı

Patojenik mikroorganizmaların sahip olduğu çeşitli virülens faktörleri ve rollerinin anlaşılması sağlanarak hücre içinde veya hücre dışında oluşturduğu değişikliklerin moleküler veya immünolojik yöntemlerle belirlenmesi ve subklinik dönemde ve klinik belirti oluşturuncaya kadar geçen sure içerisinde oluşan değişikliklerin anlaşılmasının sağlanması

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Konak hücre metabolizması
2 Kromozomal orijinli virülens faktörlerinin belirlenmesi Virülens gen bazlı PCR hazırlığı
3 Ekstrakromozomik virülens faktörleri ve belirlenmesi
4 Adherent virülens faktörleri ve belirlenmesi E. coli’den pilin tespiti
5 Toksijenik virülens faktörleri ve belirlenmesi S. aureus egzotoksin üretimi
6 Metabolik virülens faktörleri ve belirlenmesi S. pogenes hemolizininin gösterilmesi için S. pyogenes kültürü
7 İnvazif virülens faktörleri ve belirlenmesi
8 Virülens faktörlerinin inhibisyonu ve takibi
9 Klostridyal enfeksiyonlarda patogenez-1
10 Klostridyal enfeksiyonlarda patogenez-2
11 Listeria ve Brusella enfeksiyonlarında patogenez
12 E. coli enfeksiyonlarında patogenez
13 Salmonella enfeksiyonlarında patogenez
14 Chlamidia enfeksiyonlarında patogenez

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
11 Soru-Yanıt 12 2 24
29 Bireysel Çalışma 12 2 24
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 12 2 24
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 2 20
49 Performans 10 2 20

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1495759 Mikroorganizmaların enfeksiyon oluşturmadaki rollerinin anlaşılması
2 1495760 Konak hücre enzim ve sekresyon sistemlerinin anlaşılmasının sağlanması
3 1495761 Bakteriyel virülens faktörlerinin hastalık oluşumundaki rollerinin anlaşılması ve bu faktörlerin belirlenmesi
4 1495762 Enfeksiyonların önlenmesine yönelik yaklaşımların belirlenmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76685 Kazanılan teorik bilgileri pratiğe ve saha koşullarına adapte ederek hastalık etkenlerini ve hastalıkları tanıyabilir
2 76686 Mikrobiyoloji alanında bilimsel altyapıyı oluşturmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazanır
3 76692 Ülke çapında veya bölgesel düzeyde epidemiyolojik araştırma yapabilir
4 76687 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır
5 76694 İnfeksiyöz hastalıklara karşı eradikasyon yöntemlerini etkili kullanabilir
6 76688 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda güncel mevzuatı bilir
7 76690 Bakteriyel ve viral enfeksiyonlar hakkında etiyoloji, epidemiyoloji, teşhis, tedavi ve koruma/kontrol stratejilerini öğrenir
8 76693 Hastalıkların teşhisinde kullanılacak konvansiyonel ve ileri düzey yöntemleri öğrenir ve uygular
9 76695 İnfeksiyöz hayvan hastalıklarına karşı korunmada aşılama stratejilerini planlanması ve oluşturulmasını öğrenir
10 76689 Alanı veya farklı disiplinlerdeki organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır ve diğer disiplinlerdeki uzmanlar ile ilişki kurarak ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur
11 76691 Uzmanlık alanına yönelik güncel literatürleri takip eder, yorumlar ve etkili bir şekilde pratiğe aktarabilir
12 76696 Alanında uzmanlık düzeyindeki bilgileri kullanarak, toplum ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda çözüm önerileri sunabilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 2 3 3 4 5 4 3 2 3 3
2 2 3 1 2 2 3 3 4 2 2 3 2
3 3 2 2 3 3 4 4 4 2 3 3 2
4 3 4 2 3 3 4 5 3 2 3 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr