Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Arzu FINDIK *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Colle, J.G., Frase, A.G., Marmion, B.P., Simmons, A. :Practical Medical Microbiology, 14th ed. ,Churchill Livingstone Inc., USA, 1996 2- Tortora, G.J., Funke, B. R., Case, C.L. : Microbiology An Introduction , 8 th ed. Pearson Education Inc San Francisco , USA , 2004 3- Pommerville, J.C.: Alcamo’s Fundamentals of Microbiology, 7 th ed., Jones and Bartlett Publish. Inc. , USA, 2004 4- Brown, AE : Benson’s Microbiological Applications, 9 th ed.,McGraw-Hill Comp. Inc., New York, 2005 5- Arda, M : Temel Mikrobiyoloji , MedisanYayınevi, Ankara, 2000. 6- Goldman E, Gren LH: Practical handbook of microbiology, 2 nd ed., CRC Pres Taylor-Francis group, London, 2009.

Dersin İçeriği

- Mikroorganizmaları anatomik-morfolojik yapıları - Mikroorganizmaların üretimi için gerekli besiyerleri - Mikroorganizma metabolizması ve metabolik aktivite belirleme yöntemleri - Farklı örneklerden bakteriyel ve viral kültürlerin eldesi - Mikroorganizma izolasyon ve identifikasyon yöntemleri

Dersin Amacı

Mikroorganizmaların morfolojik, fizyolojik ve antijenik özellikleri, mikroorganizmalar arası, mikroorganizma çevre ve konak hücre ilişkileri, mikrobiyolojik teşhis metodları ile mikroorganizmaların kontrol altına alınma yöntemleri konularında temel mikrobiyoloji donanımı kazandırmak

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mikrobiyolojinin tarihçesi, mikroorganizmaların klasifikasyonu ve isimlendirilmesi
2 Mikroorganizmaların makroskopik ve mikroskopik morfolojileri Kültür hazırlığı-1
3 Mikroorganizmaların anatomo-morfolojik yapıları; (bakteriyal, viral ve mikotik yapılar) Kültür hazırlığı-2
4 Mikroorganizmaların antijenik yapıları ve özellikleri Referans suşların aktivasyonu
5 Mikroorganizmaların fizyolojik özellikleri (beslenmesi ve üremesi)
6 Mikroorganizmalarda metabolizma-I Referans suşların aktivasyonu ve besiyeri hazırlığı
7 Mikroorganizmalarda metabolizma-II Referans suşların aktivasyonu ve besiyeri hazırlığı
8 Metabolizmanın düzenlenmesi ve denetimi-I
9 Metabolizmanın düzenlenmesi ve denetimi-II
10 Mikroorganizmalar arası ilişkiler, Mikroorganizma çevre ilişkileri
11 Mikroorganizmaların izolasyon ve identifikasyon yöntemleri Referans suşların aktivasyonu ve besiyeri hazırlığı
12 Kültür hazırlanması Besiyerleri hazırlığı
13 Boyama yöntemleri Preperat hazırlığı
14 Biyokimyasal aktivitelerin belirlenmesi Kültür hazırlığı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 2 28
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 2 28
49 Performans 15 1 15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1495721 Mikroorganizmaları karakteristik özelliklerine göre tanımlayabilme
2 1495722 Mikroorganizmalar arası, mikroorganizma çevre ve konak hücre ilişkilerini kavrayabilme
3 1495723 Mikroorganizmaların izolasyonu için besiyerleri hazırlayabilme ve ekim yapabilme
4 1495724 Laboratuvar teşhis metodlarını uygulayabilme ve sonuçları yorumlayabilme
5 1495725 Mikroorganizmanın yaşamı ve ölümü için gerekli metabolik ve enzimatik fonksiyonları kavrayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76685 Kazanılan teorik bilgileri pratiğe ve saha koşullarına adapte ederek hastalık etkenlerini ve hastalıkları tanıyabilir
2 76686 Mikrobiyoloji alanında bilimsel altyapıyı oluşturmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazanır
3 76692 Ülke çapında veya bölgesel düzeyde epidemiyolojik araştırma yapabilir
4 76687 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır
5 76694 İnfeksiyöz hastalıklara karşı eradikasyon yöntemlerini etkili kullanabilir
6 76688 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda güncel mevzuatı bilir
7 76690 Bakteriyel ve viral enfeksiyonlar hakkında etiyoloji, epidemiyoloji, teşhis, tedavi ve koruma/kontrol stratejilerini öğrenir
8 76693 Hastalıkların teşhisinde kullanılacak konvansiyonel ve ileri düzey yöntemleri öğrenir ve uygular
9 76695 İnfeksiyöz hayvan hastalıklarına karşı korunmada aşılama stratejilerini planlanması ve oluşturulmasını öğrenir
10 76689 Alanı veya farklı disiplinlerdeki organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır ve diğer disiplinlerdeki uzmanlar ile ilişki kurarak ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur
11 76691 Uzmanlık alanına yönelik güncel literatürleri takip eder, yorumlar ve etkili bir şekilde pratiğe aktarabilir
12 76696 Alanında uzmanlık düzeyindeki bilgileri kullanarak, toplum ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda çözüm önerileri sunabilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 2 1 2 3 2 3 4 5 2 2 3 2
2 2 2 1 3 2 2 3 4 1 2 2 2
3 2 2 2 3 2 3 5 4 2 2 2 3
4 5 2 1 2 2 3 4 3 1 2 1 3
5 1 2 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr