Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Arzu FINDIK *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Colle, J.G., Frase, A.G., Marmion, B.P., Simmons, A. :Pratical Medical Microbiology, 14th ed. ,Churchill Livingstone Inc., USA, 1996 2- Tortora, G.J., Funke, B. R., Case, C.L. : Microbiology An Introduction , 8 th ed. Pearson Education Inc San Francisco , USA , 2004 3- Pommerville, J.C.: Alcamo’s Fundamentals of Microbiology, 7 th ed., Jones and Bartlett Publish. Inc. , USA , 2004 4- Brown, AE : Benson’s Microbiological Applications, 9 th ed. ,McGraw-Hill Comp. Inc., New York, 2005 5- Arda, M : TemelMikrobiyoloji , MedisanYayınevi, Ankara, 2000.

Dersin İçeriği

- Antimikrobiyal maddeler, etki tarzları ve antibiyotik duyarlılık yöntemleri - Bakteri sayım yöntemleri - Bakterilerin biyokimysal, immünolojik ve moleküler yöntemlerle teşhisi - Bakterilerin patojenitelerinin belirlenmesi - Bakteri inaktivasyon yöntemleri

Dersin Amacı

Bakteri identifikasyon ve sayım yöntemlerini kullanarak enfeksiyonların teşhisini yapabilmek, antibiyotiklerin etki tarzlarının bilinerek antibiyotik duyarlılığının belirlenmesi ve patojenitelerinin belirlenerek hastalık oluşumundaki rollerinin belirlenmesi

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bakteri sayım yöntemleri (canlı ve inaktif) Farklı bakterilere ait kültür hazırlığı-1
2 Bakteri identifikasyon şemalarına göre bakterilerin tanımlanması Farklı bakterilere ait kültür hazırlığı-2
3 Mikroorganizmaların identifikasyonunda kullanılan serolojik teknikler Salmonella serotiplendirilmesi
4 Antimikrobiyal maddelerin etki tarzları-1
5 Antimikrobiyal maddelerin etki tarzları-2 Kirby-Bauer antibiyotik duyarlılık testinin yapılması
6 Antimikrobiyal duyarlılık testleri Tüp dilüsyon yönteminin uygulanması
7 Bazı önemli bakteri türlerinin patojenitelerinin belirlenmesi için hayvan deneyleri
8 Bakterilerde hızlı identifikasyon yöntemleri-1 API20E kullanımı ve sonuçların değerlendirilmesi
9 Bakterilerde hızlı identifikasyon yöntemleri-2
10 Arasınav
11 Moleküler teşhis yöntemleri-1 (PZR bazlı testler, hibridizasyon metodları) Brusella omp31 geninin PCR ile belirlenmesi
12 Moleküler teşhis yöntemleri-2 (PZR bazlı testler, hibridizasyon metodları)
13 Bakterilerden enzimatik virülens faktörlerinin ayırımı
14 Bakteri inaktivasyon yöntemleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 8 2 16
7 Laboratuvar 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 2 28
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 2 28

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1495728 Antimikrobiyal maddelerin etki tarzlarını bilir. Antimikrobiyal duyarlılık testlerini uygulayabilme ve sonuçları yorumlayabilme
2 1495729 Bakteri sayım yöntemlerini uygulayabilme ve sonuçları yorumlayabilme
3 1495730 Bakterilerin genel ve özel tanı yöntemleri ile teşhisini yapabilme
4 1495731 Mikroorganizmaların patojenik özelliklerini in vivo hayvan modelleri ve in vitro olarak virülens faktörlerini tanımlayarak belirlemek
5 1495732 Moleküler yöntemler kullanılarak bakteri tanısını yapabilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76685 Kazanılan teorik bilgileri pratiğe ve saha koşullarına adapte ederek hastalık etkenlerini ve hastalıkları tanıyabilir
2 76686 Mikrobiyoloji alanında bilimsel altyapıyı oluşturmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazanır
3 76692 Ülke çapında veya bölgesel düzeyde epidemiyolojik araştırma yapabilir
4 76687 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır
5 76694 İnfeksiyöz hastalıklara karşı eradikasyon yöntemlerini etkili kullanabilir
6 76688 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda güncel mevzuatı bilir
7 76690 Bakteriyel ve viral enfeksiyonlar hakkında etiyoloji, epidemiyoloji, teşhis, tedavi ve koruma/kontrol stratejilerini öğrenir
8 76693 Hastalıkların teşhisinde kullanılacak konvansiyonel ve ileri düzey yöntemleri öğrenir ve uygular
9 76695 İnfeksiyöz hayvan hastalıklarına karşı korunmada aşılama stratejilerini planlanması ve oluşturulmasını öğrenir
10 76689 Alanı veya farklı disiplinlerdeki organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır ve diğer disiplinlerdeki uzmanlar ile ilişki kurarak ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur
11 76691 Uzmanlık alanına yönelik güncel literatürleri takip eder, yorumlar ve etkili bir şekilde pratiğe aktarabilir
12 76696 Alanında uzmanlık düzeyindeki bilgileri kullanarak, toplum ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda çözüm önerileri sunabilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 2 2 1 3 3 4 1 3 3 4
2 3 2 1 1 2 2 3 3 1 2 3 3
3 4 3 2 2 2 2 3 4 2 2 3 4
4 2 2 1 2 1 2 3 2 1 2 3 3
5 5 3 3 4 3 2 2 3 2 2 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr