Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Arzu FINDIK *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Veteriner Mikrobiyoloji (Bakteriyel Hastalıklar) (2006), Aydın ve ark., Ed. Aydın, N, Paracıkoğlu, J., İlke-Emek Yayınları, Ankara Clinical Veterinary Microbiology (2013), Markey et al., Second Ed., Mosby, Elsevier. Veterinary Microbiology (2013), Scot McVey et al., Third Ed., Wiley-Blackwell.

Dersin İçeriği

Dersin tanımı, amacı ve bölümleri Veteriner hekimlikte önemli bakteriyel hastalıkların etkenlerine göre sınıflandırması Her bir hastalığın etiyoloji, patogenez, epizootiyoloji, klinik, teşhis, tedavi, koruma ve kontrol başlıkları altında açıklanmaları Veteriner hekimlikte önemli bazı mantar enfeksiyonlarının etiyoloji, patogenez, epizootiyoloji, klinik, teşhis, tedavi, koruma ve kontrol başlıkları altında açıklanmaları

Dersin Amacı

Programa katılan öğrencileri hayvanlarda çeşitli enfeksiyonlara neden olan ve aynı zamanda bazıları insan sağlığı için de risk oluşturan mikroorganizmaları, neden oldukları hastalık, etiyoloji, patogenez, epidemiyoloji bazında tanıtarak bu hastalıklarda izlenmesi gereken tedavi, koruma ve kontrol stratejileri hakkında bilgilendirmek.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Staphylococcus Enfeksiyonları Kultur koleksiyonlarından Stafilokok suşlarının aktive edilerek identifikasyon testlerinin yapilmasi
2 Streptococcus Enfeksiyonları Kultur koleksiyonlarından Streptokok suşlarının aktive edilerek identifikasyon testlerinin yapilmasi
3 Corynebacterium ve Rhodococcus Enfeksiyonları Referans suşlarla identifikasyonlar
4 Listeria Enfeksiyonları Referans suşlarla identifikasyonlar
5 Mycobacterium Enfeksiyonları Ası süsü (BCG) ile Ziehl-Neelson ile boyama ve immunolojik test yöntemlerinin degerlendirilmesi
6 Mycoplasma Enfeksiyonları Referans suşlarla identifikasyonlar, immunolojik test yöntemlerinin degerlendirilmesi
7 Pseudomonas ve Burkholderia Enfeksiyonları Animasyonlar ile sonuçlarım yorumlanmasi
8 Brucella Enfeksiyonları Referans serolojik testlerin yapilmasi, identifikasyon tablosunun değerlendirilmesi, aşi-enfeksiyon suş ayirimlari
9 Arasınav Leptospira Enfeksiyonları Hareket muayenesi ile tanimlama, Giemsa ile inaktif aşılardan preparat hazirlanmasi
10 Pasteurella, Mannheimia, Actinobacillus Enfeksiyonları Referans suşlarla identifikasyonlar
11 Haemophilus ve Histophilus Enfeksiyonları Referans suşlarla identifikasyonlar
12 Chlamydia ve Chlamydophila Enfeksiyonları Animasyonlar ile sonuçlarım yorumlanmasi
13 Spiroket Enfeksiyonları Animasyonlar ile sonuçlarım yorumlanmasi
14 Rickettsia Enfeksiyonları Animasyonlar ile sonuçlarım yorumlanmasi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
7 Laboratuvar 14 2 28
11 Soru-Yanıt 14 2 28
28 Makale Kritik Etme 6 3 18
29 Bireysel Çalışma 16 1 16
47 Laboratuvar Sınavı 2 1 2
54 Ev Ödevi 3 4 12

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1495753 Veteriner hekimlikte önemli bakteriyel hastalıkların etkenlerine göre nasıl sınıflandırılacağını bilir
2 1495754 Bakteriyel hastalıkların her birinin etiyolojisi hakkında bilgi sahibi olur
3 1495755 Bakteriyel hastalıkların her birinin patogenezi hakkında bilgi sahibi olur
4 1495756 Bakteriyel hastalıkların her birinin epizootiyolojisi ve klinik özellikleri hakkında bilgi sahibi olur
5 1495757 Bakteriyel hastalıkların her birinin teşhis, tedavi, koruma ve kontrolü hakkında bilgi sahibi olur
6 1495758 Veteriner hekimlikte önemli mantar enfeksiyonlarının etiyolojisi,patogenezi, epizootiyolojisi, klinik özellikleri, teşhisi, tedavi ve kontrolü hakkında bilgi sahibi olur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76685 Kazanılan teorik bilgileri pratiğe ve saha koşullarına adapte ederek hastalık etkenlerini ve hastalıkları tanıyabilir
2 76686 Mikrobiyoloji alanında bilimsel altyapıyı oluşturmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazanır
3 76692 Ülke çapında veya bölgesel düzeyde epidemiyolojik araştırma yapabilir
4 76687 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır
5 76694 İnfeksiyöz hastalıklara karşı eradikasyon yöntemlerini etkili kullanabilir
6 76688 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda güncel mevzuatı bilir
7 76690 Bakteriyel ve viral enfeksiyonlar hakkında etiyoloji, epidemiyoloji, teşhis, tedavi ve koruma/kontrol stratejilerini öğrenir
8 76693 Hastalıkların teşhisinde kullanılacak konvansiyonel ve ileri düzey yöntemleri öğrenir ve uygular
9 76695 İnfeksiyöz hayvan hastalıklarına karşı korunmada aşılama stratejilerini planlanması ve oluşturulmasını öğrenir
10 76689 Alanı veya farklı disiplinlerdeki organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır ve diğer disiplinlerdeki uzmanlar ile ilişki kurarak ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur
11 76691 Uzmanlık alanına yönelik güncel literatürleri takip eder, yorumlar ve etkili bir şekilde pratiğe aktarabilir
12 76696 Alanında uzmanlık düzeyindeki bilgileri kullanarak, toplum ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda çözüm önerileri sunabilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 3 4 3 4 5 4 3 3 4 5
2 3 2 3 3 2 3 4 5 3 2 3 4
3 3 2 2 3 2 3 3 4 3 2 3 3
4 2 3 4 2 3 3 5 2 3 3 2 3
5 4 3 3 3 3 3 5 3 3 2 3 2
6 2 3 3 3 2 3 4 2 3 3 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr