Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Oktay GENÇ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Tizard IR: Veterinary Immunoolgy An Introduction, Sixth Edition, W.B. Saunders Elsevier, 2009 2- Schultz RD: Veterinary vaccines and diagnostics 3- Wood P: Understanding Immunology. 2 nd ed, 2006, England 4- Day MJ: Clinical Immunology of the dog and cat. Manson Publishing/The Veterinary Pres, 2008. 5- Crowther JR: Methods in Molecular Biology, ELISA theory and practice, Vol. 42, Humana Pres, 1995. 6- Nielsen K, Gall D, Kelly W, Henning D, Garcia M: Enzyme Immunoassay. Application to diagnosis of bovine brucellosis. Animal Disease Research Institute, Canada, 1992.

Dersin İçeriği

- Humoral ve hücresel immünyanıtı uyaran antijenlerin belirlenmesi - In vivo ve in vitro hücresel immünitenin belirlenmesi - İn vitro humoral yanıtın izlenmesi - Enzim ve floresan işaretli reaktiflerin hazırlanması - Dokularda antijen tespiti

Dersin Amacı

Deneysel ve doğal enfekte ve aşılı hayvanlarda in vivo ile in vitro hücresel ve humoral immün yanıtın belirlenmesi, izlenmesi ve bu amaçla test antijen ve reaktiflerinin hazırlanmasını sağlamak

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 aşılı veya enfekte hayvan kanlarından plazma elde edilmesi ve lenfositlerin ayırımı
2 Protein ve polisakkarid antijenlerin hazırlanması
3 SDS-PAGE sonrası Western blotting ile immünojenik peptidlerin belirlenmesi
4 In vivo hücresel immünyanıt tespiti
5 In vitro hücresel immünyanıt tespiti
6 ELISA ve test validasyonları
7 Enzim ve floresan işaretli reaktiflerin hazırlanması-1
8 Enzim ve floresan işaretli reaktiflerin hazırlanması-2
9 Arasınav
10 Deneysel atenüe aşı uygulamalarına bağlı immünitenin izlenmesi-1
11 Deneysel atenüe aşı uygulamalarına bağlı immünitenin izlenmesi-2
12 Deneysel inaktif aşı uygulamalarına bağlı immünitenin izlenmesi-1
13 Deneysel inaktif aşı uygulamalarına bağlı immünitenin izlenmesi-2
14 In vitro adezyon invazyon test uygulamaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 80 1
46 Laboratuvar Ara Sınavı 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
7 Laboratuvar 10 5 50
11 Soru-Yanıt 5 3 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 5 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 5 40

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1495766 İmmünolojik testler için antijenleri hazırlayabilme
2 1495767 Hücresel immünyanıt testleri için gerekli lenfosit ve lökosit ayırımını yapabilme
3 1495768 Hazırlanan antijenler ile immünolojik testleri gerçekleştirebilme
4 1495769 Testlerde kullanılacak konjugat ve reaktifleri hazırlayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76685 Kazanılan teorik bilgileri pratiğe ve saha koşullarına adapte ederek hastalık etkenlerini ve hastalıkları tanıyabilir
2 76686 Mikrobiyoloji alanında bilimsel altyapıyı oluşturmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazanır
3 76692 Ülke çapında veya bölgesel düzeyde epidemiyolojik araştırma yapabilir
4 76687 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır
5 76694 İnfeksiyöz hastalıklara karşı eradikasyon yöntemlerini etkili kullanabilir
6 76688 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda güncel mevzuatı bilir
7 76690 Bakteriyel ve viral enfeksiyonlar hakkında etiyoloji, epidemiyoloji, teşhis, tedavi ve koruma/kontrol stratejilerini öğrenir
8 76693 Hastalıkların teşhisinde kullanılacak konvansiyonel ve ileri düzey yöntemleri öğrenir ve uygular
9 76695 İnfeksiyöz hayvan hastalıklarına karşı korunmada aşılama stratejilerini planlanması ve oluşturulmasını öğrenir
10 76689 Alanı veya farklı disiplinlerdeki organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır ve diğer disiplinlerdeki uzmanlar ile ilişki kurarak ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur
11 76691 Uzmanlık alanına yönelik güncel literatürleri takip eder, yorumlar ve etkili bir şekilde pratiğe aktarabilir
12 76696 Alanında uzmanlık düzeyindeki bilgileri kullanarak, toplum ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda çözüm önerileri sunabilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 5 3 2 4 5 5 4 2 3 3
2 3 2 3 3 2 4 4 4 3 2 2 2
3 4 2 2 3 2 3 4 3 2 2 2 1
4 3 3 3 2 2 4 3 3 3 2 1 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr