Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Zafer YAZICI, Prof. Dr. Semra GÜMÜŞOVA, Prof. Dr. Timur GÜLHAN, Prof. Dr. Oktay GENÇ, Prof. Dr. Alper ÇİFTCİ, Doç. Dr. Arzu FINDIK *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 6, Dönem: 12
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Doktora Tez konusu ile ilgili güncel literatür ve kitaplar

Dersin İçeriği

Öğrenciye özel Doktora Tez Çalışması

Dersin Amacı

Bu dersin sonunda öğrenci; -Doktora Tez Çalışması kapsamında spesifik alana yönelik literatür taramayı, araştırma yapmayı, elde edilen verileri güncel literatürlere göre yorumlayarak makale şekline getirmeyi öğrenecektir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Öğrenciye özel Doktora Tez konusu ile ilgili çalışmalar
2 Öğrenciye özel Doktora Tez konusu ile ilgili çalışmalar
3 Öğrenciye özel Doktora Tez konusu ile ilgili çalışmalar
4 Öğrenciye özel Doktora Tez konusu ile ilgili çalışmalar
5 Öğrenciye özel Doktora Tez konusu ile ilgili çalışmalar
6 Öğrenciye özel Doktora Tez konusu ile ilgili çalışmalar
7 Öğrenciye özel Doktora Tez konusu ile ilgili çalışmalar
8 Öğrenciye özel Doktora Tez konusu ile ilgili çalışmalar
9 Öğrenciye özel Doktora Tez konusu ile ilgili çalışmalar
10 Öğrenciye özel Doktora Tez konusu ile ilgili çalışmalar
11 Öğrenciye özel Doktora Tez konusu ile ilgili çalışmalar
12 Öğrenciye özel Doktora Tez konusu ile ilgili çalışmalar
13 Öğrenciye özel Doktora Tez konusu ile ilgili çalışmalar
14 Öğrenciye özel Doktora Tez konusu ile ilgili çalışmalar
15 Öğrenciye özel Doktora Tez konusu ile ilgili çalışmalar
16 Öğrenciye özel Doktora Tez konusu ile ilgili çalışmalar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 50
6 Uygulama/Pratik 16 100 1
38 Rapor Hazırlama 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
6 Uygulama/Pratik 25 5 125
7 Laboratuvar 25 5 125
10 Tartışma 50 2 100
11 Soru-Yanıt 15 2 30
13 Deney 50 2 100
14 Gözlem 16 1 16
17 Alan Çalışması 50 2 100
18 Örnek Vaka İncelemesi 16 1 16
20 Rapor Hazırlama 1 1 1
21 Rapor Sunma 1 1 1
22 Proje Hazırlama 1 1 1
23 Proje Sunma 1 1 1
27 Makale Yazma 25 2 50
28 Makale Kritik Etme 20 1 20
29 Bireysel Çalışma 16 2 32
49 Performans 16 2 32

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1513299 Doktora tez çalışmasına hazırlık
2 1513300 Doktora tezinin planlanması ve projelendirilmesi
3 1513301 Güncel literatürlerle bağlantılı olarak Doktora Tez çalışmasına başlama
4 1513302 Doktora Tez çalışmasının planlı bir şekilde yürütülmesi
5 1513303 Doktora Tez çalışmasının tamamlanması ve sunulması

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76685 Kazanılan teorik bilgileri pratiğe ve saha koşullarına adapte ederek hastalık etkenlerini ve hastalıkları tanıyabilir
2 76686 Mikrobiyoloji alanında bilimsel altyapıyı oluşturmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazanır
3 76692 Ülke çapında veya bölgesel düzeyde epidemiyolojik araştırma yapabilir
4 76687 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır
5 76694 İnfeksiyöz hastalıklara karşı eradikasyon yöntemlerini etkili kullanabilir
6 76688 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda güncel mevzuatı bilir
7 76690 Bakteriyel ve viral enfeksiyonlar hakkında etiyoloji, epidemiyoloji, teşhis, tedavi ve koruma/kontrol stratejilerini öğrenir
8 76693 Hastalıkların teşhisinde kullanılacak konvansiyonel ve ileri düzey yöntemleri öğrenir ve uygular
9 76695 İnfeksiyöz hayvan hastalıklarına karşı korunmada aşılama stratejilerini planlanması ve oluşturulmasını öğrenir
10 76689 Alanı veya farklı disiplinlerdeki organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır ve diğer disiplinlerdeki uzmanlar ile ilişki kurarak ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur
11 76691 Uzmanlık alanına yönelik güncel literatürleri takip eder, yorumlar ve etkili bir şekilde pratiğe aktarabilir
12 76696 Alanında uzmanlık düzeyindeki bilgileri kullanarak, toplum ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda çözüm önerileri sunabilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 3 1 3 4 2 1 2 3 3 3
2 3 3 3 3 4 4 2 4 3 3 4 4
3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3
4 3 3 2 4 3 3 3 3 3 1 3 3
5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr