Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç.Dr. Gökmen Zafer PEKMEZCİ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Protozoan Parasites of Fishes, Editors: Jiří Lom, Iva Dyková, Elsevier, 1992. 2- Fish Diseases and Disorders, Volume 1: Protozoan and Metazoan Infections, Second Edition, Editor: P.T.K Woo, CAB International, USA, 2006. 3- Fish Parasites: Pathobiology and Protection, Editors: P.T.K. Woo, Kurt Buchmann, CAB International, USA, 2012. 4- Fish Disease: Diagnosis and Treatment, Editor: Edward J. Noga, Wiley Blackwell, 2010. 5- Marine Parasitology, Editor: Klaus Rohde, CABI Publishing, 2005. 6- Fish Diseases, Editor: Wilhelm Schäperclaus, H. Kulow, K. Schreckenbach, 1992. 7- Parasitic Worms of Fish. Editor: Hartford Williams, CRC Press, 2002. 8- An Introduction to Practical Methods in Fish Parasitology: Classical and Molecular Techniques. Editor: Kurt Buchmann, Biofolia, 2007. 9- Fish Diseases (2 Vols.), Editor: Jorge Eiras, Helmut Segner, Thomas Wahli, B.G. Kapoor, Science Publishers, 2008. 10- Parasitic Nematodes of Freshwater Fishes of Europe, Editor: F. Moravec, Kluwer Academic Publishers, 1992. 11- Metazoan Parasites of Salmonid Fishes of Europe, Editor: F. Moravec, Academia, 2004.

Dersin İçeriği

Bu derste, parazitlerin tanımı, önemi, yayılışı, gelişimi, parazit tipleri, parazit ve konak ilişkileri, parazitlerin yaşam çemberi ve epidemiyolojileri, parazitolojide genel sınıflandırma ve isimlendirme kuralları, parazitlere karşı direnç ve bağışıklık, parazitik zoonozlar ve antiparaziter ilaçlarla ile ilgili temel bilgiler verildikten sonra helmintlerin sınıf bazında genel özellikleri verilmektedir.

Dersin Amacı

Bu derste balık parazitleri ilgili tanımlar, kavramlar ve genel bilgiler verildikten sonra, paraziter hastalıkların önemi sınıflandırılmaları, genel morfolojik özellikleri, isimlendirme kuralları, zonozlar ve antiparaziter tedavi hakkında temel bilgileri öğretmek amaçlanmıştır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Parazitlerin canlılar içindeki yeri, paraziter hastalıkların dünyada ve ülkemizde önemi, veteriner hekimlikteki yeri ve önemi
2 Parazitolojinin genel tarihçesi, Türkiye'de parazitolojinin gelişimi ve mevcut durumu, geleceği
3 Parazitlerin evrende dağılımı, canlılar içindeki yeri, canlılar arasındaki ilişkiler, ilişki çeşitleri, parazitlerin beslenme ve metabolizmaları
4 Konak-parazit ilişkileri, parazitizmin çeşitleri
5 Parazitlerin kökeni ve evrimi, evrim sürecinde oluşan yapısal değişiklikler, parazitlerin geleceği
6 Parazitlerin doğada ve konaklardaki yayılımı, gelişimi, yaşama yerleri,
7 Arasınav
8 Taksonominin tanımı, önemi, genel ilkeleri ve parazitlerin bilimsel olarak sınıflandırılması, parazit sınıflarıyla(Protozoa, Metazoa (Trematoa, Cestoda, Nematoda, Acanthocephala, Hirudinea, Atropoda, vb.) ilgili temel bilgiler
9 Parazitlerin ve paraziter hastalıkların isimlendirilmesi, öncelik (prioritat) kuralı
10 Parazitlerde üreme ve çoğalma, sınıflara göre benzerlik ve farklar, gelişim dönemlerinin adlandırlması
11 Parazitlerin canlılara ve ekonomiye zararları
12 Parazitlerin konaklara bulaşma yolları, paraziter enfeksiyonların ekolojisi, epidemiyolojik kavram ve tanımlar
13 Paraziter hastalıklarda bağışıklık ve alerji, bağışık yanıt, bağışıklama çalışmaları
14 Paraziter enfeksiyonlarda klinik belirtiler ve tanı Yöntemleri
15 Final

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
10 Tartışma 14 2 28
11 Soru-Yanıt 14 3 42

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1736280 Serbest yaşayan canlı ve parazit tanımlar, parazitlerle ilgili temel tanım ve kavramları bilir.
2 1736281 Farklı sınıflara ait parazit türlerinin konak içinde ve doğada yaşamaları hakkında bilgi sahibi olur. Parazit sınıflarını tanımlayabilir, genel morfolojik özellikleri, yaşam çemberleri, hastalık oluşturma şekilleri, temel zararları ve epidemiyolojik özellikleri hakkında bilgi sahibi olurlar.
3 1736282 Öğrenciler temel parazitolojik araçları kullanarak farklı gruplara ait parazitleri tanımlayabilir. Balıklarda sorun oluşturan ve ülkemizde yaygın olarak görülen parazitlerle ilgili temel bilgi sahibi olurlar.
4 1736283 Öğrenciler balıklardaki önemli parazitlerle ilgili temel bilgileri alır ve bu şekilde bunların insan ve hayvanlarda oluşturduğu patojenik etkileri azaltma konusunda çalışabilir, hayvan ve insan refahının artırılması için çaba harcayabilir.
5 1736284 Antiparaziter tedavinin temel ilkelerini, zoonozların temel bulaşma yolları ve korunma yöntemleri hakkında temel bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78320 Alanına ilgili olarak guncellenen her turlu bilgiyi (bilimsel bilgi, mevzuat, vb) takip eder, kullanır ve gerektiginde degistirme yeterliligine sahiptir. Yasam boyu ogrenmeyi ilke edinir ve arastırmaya dayalı bilginin en önemli kazanım olduğunun bilincine sahiptir.
2 78321 Alanına ilgili bilinen/ yeni tanımlanan sorunlara cozum olusturma amacıyla gerektiginde disiplinler arası alanda bir arastırma projesi planlayarak, ekip olusturur, ekip bilinci icerisinde proje yurutur ve sonuclandırır.
3 78322 Egitim aldıgı alanda edindigi uzmanlık duzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak, alana ozgun laboratuvar, klinik ve benzeri becerileri ustalasmıs duzeyde gerceklestirir ve alana ilgili sorunlarda cozum olusturabilme becerisine sahiptir.
4 78323 Uzmanlık alanına yonelik guncel literatürleri takip eder, yorumlar ve etkili bir sekilde pratige aktarabilir
5 78319 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması asamalarında toplumsal, bilimsel, kulturel ve etik degerleri gozeterek denetler ve bu degerleri ogretir.
6 78324 Alanının iliskili oldugu disiplinler arası etkilesimi kavrar; yeni ve karmasık fikirleri analiz, sentez ve degerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak ozgun sonuclara ulasır.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr