Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Ertan Emek ONUK *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Male D, Brostoff J, Roth DB, Roitt IM. Immunology. Elsevier, 2013. Özcel MA, İnci A, Turgay N, Köroğlu E. (Eds.) Tıbbi ve Veteriner Immunoparazitoloji. İzmir, Türkiye Parazitol Dern. Yayın No.21. 2007. Smyth JS. Introduction to Animal Parasitology 3rd ed. Cambridge Univ Press, Cambridge, 1994. Mehlhorn H. (Ed.) Encyclopedia of Parasitology. 3rd ed. Springer-Verlag, Berlin, 2007. Gerald D. Schmidth, Lorry S. Roberts. Foundations of Parasitology. 7th Ed. Mc Graw Hill, NY, 2006. Taylor MA, Coop RL, Wall RL. Veterinary Parasitology. 3rd ed. Wiley-Blackwell, Oxford, 2007. Özcel MA. (Ed). İmmun Yetmezlikte Önemi Artan Paraziter Hastalıklar. İzmir, T.Parazitol Dern Yayın No 12. Ege Üniv. Basımevi. 1995. Day MJ, Schultz RD. Veterinary Immunology.Principle and Practice. Mansn Publishing. Tizard IR. Veterinary Immunology: An Introduction. 9th Ed. 2012 (ISBN-10: 1455703621 | ISBN-13: 978-1455703623) Elseiver.

Dersin İçeriği

İmmünoloji ile ilgili temel bilgiler yanında paraziter hastalıklarda hücresel ve humoral yanıt ve parazitlerin diğer mikroorganizmalardan farkları ve immün sistemden kaçış mekanizmaları anlatılır. Bunun yanında gerek ülkemizde gerekse yurtdışında ticari olarak kullanılan antiparaziter aşılar ile geliştirilmek için uğraşılan yeni aşıların genel prensipleri, hazırlama ve kullanma teknikleri anlatılır.

Dersin Amacı

Bu derste parazitlerevkarşı gelişen immun yanıtın öğretilmesi amaçlanmıştır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İmmun sistem elemanları
2 İmmun sistem elemanlarına antijen tanıtımı
3 Doğal bağışıklık mekanizması
4 İmmun efektör hücreler
5 Paraziter hastalıklardaToll-like reseptörler
6 Hücresel bağışıklık mekanizması
7 Ara sınav
8 Paraziter hastalıklarda sitokinlerin rolü
9 Humoral bağışılık mekanimaları / Arasınav
10 Protozoonların immun sistemden kaçış mekanizmaları
11 Helmintlerin immun sistemden kaçış mekanizmaları
12 Parazitlerin bağışıklık mekanizmalarını kendi yararlarına kullanmaları
13 Helmint enfeksiyonlarında eozinofil ve mast hücrelerinin rolü
14 Paraziter aşılarda bağışıklık mekanizmaları, Paraziter hastalıklarda immun patolojik durumlar
15 Rekombinant DNA teknolojisi
16 Final

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 14 2 28
11 Soru-Yanıt 14 2 28
19 Beyin Fırtınası 14 3 42

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1527714 Bu dersin sonunda öğrenci; paraziter hastalıklarda gelişen immun yanıtın nasıl oluştuğunu açıklayabilir.
2 1527712 Edindiği bilgileri paraziter hastalıklarda ve paraziter immunolojide kullanılabilir.
3 1527713 Parazitolojide bu bilgileri kullanarak immun sistem ile ilgili çıkan problemleri çözebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78320 Alanına ilgili olarak guncellenen her turlu bilgiyi (bilimsel bilgi, mevzuat, vb) takip eder, kullanır ve gerektiginde degistirme yeterliligine sahiptir. Yasam boyu ogrenmeyi ilke edinir ve arastırmaya dayalı bilginin en önemli kazanım olduğunun bilincine sahiptir.
2 78321 Alanına ilgili bilinen/ yeni tanımlanan sorunlara cozum olusturma amacıyla gerektiginde disiplinler arası alanda bir arastırma projesi planlayarak, ekip olusturur, ekip bilinci icerisinde proje yurutur ve sonuclandırır.
3 78322 Egitim aldıgı alanda edindigi uzmanlık duzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak, alana ozgun laboratuvar, klinik ve benzeri becerileri ustalasmıs duzeyde gerceklestirir ve alana ilgili sorunlarda cozum olusturabilme becerisine sahiptir.
4 78323 Uzmanlık alanına yonelik guncel literatürleri takip eder, yorumlar ve etkili bir sekilde pratige aktarabilir
5 78319 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması asamalarında toplumsal, bilimsel, kulturel ve etik degerleri gozeterek denetler ve bu degerleri ogretir.
6 78324 Alanının iliskili oldugu disiplinler arası etkilesimi kavrar; yeni ve karmasık fikirleri analiz, sentez ve degerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak ozgun sonuclara ulasır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr