Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Rıza Karagöz *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi - Mübahat Kütükoğlu, Osmnalı Belgelerinin Dili - İlgili makale ve bildiri metinleri - Arşiv Belgeleri

Dersin İçeriği

Arşiv belegelerinden örnek metinlerle metin çevirileri, çeviri kuralları, belgelerin şekil ve muhteva özellikleri anlatılır, örnek belgeler okunarak pratik okuma ve anlama pratiği kazandırmaya çalışılır.

Dersin Amacı

Osmanlı Arşivi'nde bulunan belgelerden örnekler kullanılarak öğrencinin arşiv malzemesini kullanımına yönelik bilgi birkimi sağlamak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Osmanlı Arşivi Hakkında Kurumsal Bilgi https://www.devletarsivleri.gov.tr/Sayfalar/Sayfa/9/ADA45D7B737CBC58F13C672C0AEC
1. Hafta Şeriye Sicillerinin Tanıtımı.docx
2 Arşivdeki Belge Tasnifleri https://www.devletarsivleri.gov.tr/
2. Hafta Sicil metin okuma.docx
3 Arşivdeki Defter Tasnifleri https://www.devletarsivleri.gov.tr/
3. Hafta Temettuat Defterleri Tanıtım.docx
4 Aklam-ı Sitte ve diğer yazı çeşitleri https://islamansiklopedisi.org.tr/aklam-i-sitte
4. Hafta Temettuat Metni Okuma.docx
5 Rika yazı, örnek metinler 5. Hafta Mühimme Defterleri Tanıtım.docx
6 Rika örnek metinler 6. Hafta Mühimme Metni Okuma.docx
7 15. ve 16. Yüzyıl arşiv kaynakları örnekler A_{DVNSMHM_00003_00008.jpg
MŞH_ŞSC_d_08513_0007.jpg
7. Hafta Çeşitli Belgeler.docx
8 17. Yüzyıl Arşiv kaynakları, örnek metinler A_{DVNSMHM_00114_-1_00028.jpg
8. Hafta Çeşitli Belgelerden Okuma.docx
9 18. Yüzyıl Arşiv Kaynakları, örnek metinler A_{DVNSMHM_00178_00032.jpg
10 Ara sınav
11 Şeriye Sicilleri, kaynak değeri, muhtevaları MŞH_ŞSC_d_08513_0013.jpg
12 Şeriye Sicilleri, örnek metinler MŞH_ŞSC_d_08513_0007.jpg
8-d.png
13 19. Yüzyıl arşiv kaynakları, örnek metinler A_{DVNSNEFYd____00001_00002.JPG
HAT 22_1031.jpg
14 20. yüzyıl başları arşiv kaynakları, örnek metinler HR_HMS_ISO__00124_00013_001_001.jpg

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 30 1
5 Derse Katılım 10 20 1
54 Ev Ödevi 10 50 1
44 Makale Yazma 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1506341 Arşiv malzemesini okuyabilir ve metinleri değerlendirebilir.
2 1506342 Farklı el yazılarıyla yazılmış metinler hakkında bilgi sahibi olur ve bilimsel çalışmalarda bu metinleri kullanabilecek şekilde çözümleyebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76282 Uzmanlık alanında araştırma, analiz ve kaynak tahlili yapabilme becerisi kazanma.
2 76283 Farklı disiplinlerle ortak çalışabilme yetkinliği kazanma.
3 76284 Uzmanlık alanlarını ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtabilme yetkinliği kazanma.
4 76285 Uzmanlık alanında araştırma, analiz ve kaynak tahlili yapabilme becerisi kazanma.
5 76286 Teknik yönlerden doktora tezi yazabilme kapasitesine sahip olma.
6 76287 Kuramsal ve yöntemsel bilgi seviyesi sayesinde alanına katkı sağlama yetkinliği kazanma.
7 76288 Teknik yönlerden doktora tezi yazabilme kapasitesine sahip olma.
8 76289 Uzmanlık alanında araştırma, analiz ve kaynak tahlili yapabilme becerisi kazanma.
9 76290 Akademik hayatın davranış ve etik duyarlılığına sahip olma.
10 76291 Kuramsal ve yöntemsel bilgi seviyesi sayesinde alanına katkı sağlama yetkinliği kazanma
11 76292 Uzmanlık alanında eleştiri ve değerlendirme yapabilme yetkinliğine sahip olma.
12 76293 Farklı disiplinlerle ortak çalışabilme yetkinliği kazanma.
13 76294 Alanındaki yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve bu yenilikleri değerlendirme yetkinliğine sahip olma.
14 76295 Alanındaki yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve bu yenilikleri değerlendirme yetkinliğine sahip olma.
15 76296 Uzmanlık alanlarını ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtabilme yetkinliği kazanma.
16 76297 Teknolojik gelişmeleri takip ederek, araştırma tekniklerini geliştirme.
17 76298 Farklı disiplinlerle ortak çalışabilme yetkinliği kazanma.
18 76299 Uzmanlık alanında eleştiri ve değerlendirme yapabilme yetkinliğine sahip olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 3 4 3 4 3 4 3 5 4 3 3 5 5 4 4 5
2 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 3 3 5 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr