Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Fahri Sakal *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Fahri Sakal, Tek Partinin Muhalefet Anlayışı Kemal Karpat, Türk Demokrasi Tarihi T.Zafer Tunaya, Türkiyede Siyasi Partiler Mete Tunçay, TC'de tek Parti Yönetimi'nin Kurulması Ahmet Demirel, Tek Partinin İktidarı

Dersin İçeriği

Tek Partiler ve rejimleri Türkiye'de Tek Parti Yönetiminin Kurulması Tek Partili dönemde rejimin ana hatları Çok Partili rejim denemeleri

Dersin Amacı

Türkiye'de Demokrasiye Geçiş öncesi rejimi tanımak

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 TC Rejiminin kurulması sürecinde siyasi teşekkülller
2 ARMHC ve diğer oluşumlar
3 CHF kurulması ve rejimi
4 CHF'nin Tek Partiye dönüşmesi
5 TPCF
6 SCF
7 Türk Ocakları ve diğer derneklerin kapatılması
8 Arasınav
9 Tek Parti döneminin devlet ve rejim anlayışı
10 Parti-devlet kaynaşması
11 Atatürk ve İnönü dönemlerinde tek Parti uygulama örnekleri
12 Recep Peker'in Rejim Anlayışı
13 II. Dünya Savaşı ve Türk Rejimine etkileri
14 Irkçılık ve Azınlık karşıtı uygulamalar ve vergiler
15 Tek Parti'nin Halkçılık Anlayışı
16 Yarıyıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
28 Makale Kritik Etme 1 30 1
54 Ev Ödevi 1 30 1
2 Final Sınavı 1 60 1
44 Makale Yazma 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 40 40
2 Final Sınavı 1 50 50
27 Makale Yazma 1 35 35
28 Makale Kritik Etme 1 30 30
54 Ev Ödevi 1 30 30

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1431345 Bu dersi alan öğrenci Türkiye'de demokrasinin gelişim çizgisini, yeterince gelişememe nedenlerini ve demokrasinin önündeki engelleri öğrenir.
2 1432385 Türk demokrasi ve siyasi hayatının başka ülkelerdeki demokrasi denemeleriyle alaka ve mukayesesini anlar.
3 1433427 Demokrasiyi geliştirmek için bir aydının neler yapması gerektiği konusunda fikir sahibi olur.
4 1437126 Tek Partili rejimleri tanır, demokrasinin değerini daha iyi anlar
5 1439270 Siyasi kişi ve kurumlara danışmanlık yapabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76282 Uzmanlık alanında araştırma, analiz ve kaynak tahlili yapabilme becerisi kazanma.
2 76283 Farklı disiplinlerle ortak çalışabilme yetkinliği kazanma.
3 76284 Uzmanlık alanlarını ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtabilme yetkinliği kazanma.
4 76285 Uzmanlık alanında araştırma, analiz ve kaynak tahlili yapabilme becerisi kazanma.
5 76286 Teknik yönlerden doktora tezi yazabilme kapasitesine sahip olma.
6 76287 Kuramsal ve yöntemsel bilgi seviyesi sayesinde alanına katkı sağlama yetkinliği kazanma.
7 76288 Teknik yönlerden doktora tezi yazabilme kapasitesine sahip olma.
8 76289 Uzmanlık alanında araştırma, analiz ve kaynak tahlili yapabilme becerisi kazanma.
9 76290 Akademik hayatın davranış ve etik duyarlılığına sahip olma.
10 76291 Kuramsal ve yöntemsel bilgi seviyesi sayesinde alanına katkı sağlama yetkinliği kazanma
11 76292 Uzmanlık alanında eleştiri ve değerlendirme yapabilme yetkinliğine sahip olma.
12 76293 Farklı disiplinlerle ortak çalışabilme yetkinliği kazanma.
13 76294 Alanındaki yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve bu yenilikleri değerlendirme yetkinliğine sahip olma.
14 76295 Alanındaki yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve bu yenilikleri değerlendirme yetkinliğine sahip olma.
15 76296 Uzmanlık alanlarını ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtabilme yetkinliği kazanma.
16 76297 Teknolojik gelişmeleri takip ederek, araştırma tekniklerini geliştirme.
17 76298 Farklı disiplinlerle ortak çalışabilme yetkinliği kazanma.
18 76299 Uzmanlık alanında eleştiri ve değerlendirme yapabilme yetkinliğine sahip olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 5
2 4 4 5 4 5
3 3 4 3 4 5 4 5
4 4 4 5 3
5 5 2 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr