Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Okay PEKŞEN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

AKURGAL , Ekrem, Anadolu Kültür Tarihi, Ankara 2000. AKURGAL, Ekrem, Anadolu Uygarlıkları, İstanbul 2007. CRAWFORD, Harriet, Sümer ve Sümerler, Ankara 2015. GÖKÇEK, L. Gürkan, Asurlular, Ankara 2015. KINAL, Füruzan, Eski Anadolu Tarihi, Ankara 1987. KINAL, Füruzan, Eski Mezopotamya Tarihi, Ankara 1983. KÖROĞLU, Kemalettin, Eski Mezopotamya Tarihi, İstanbul 2006. KRAMER, S. Noah, Sümerler, İstanbul 2002. KRAMER, S. Noah, Tarih Sümer’de Başlar, İstanbul 2014. KUHRT, Amelie, Eskiçağ’da Yakındoğu, İstanbul 2013. OPPENHEİM, A. Leo, Ancient Mesopotamia, Chicago 1977. ÜNAL, Ahmet, Hititler Devrinde Anadolu 1/2/3, İstanbul 2005. YILDIRIM, Ercüment, Eski Mezopotamya’da Liderler-Krallar-Kahramanlar, İstanbul 2017.

Dersin İçeriği

1. Ekonominin ortaya çıkışı hakkında bilgiler verilir. 2. İlk kentlerin ortaya çıkması ve tapınak ekonomisi hakkında bilgiler verilir. 3. Eski Önasya’da var olmuş büyük devletlerin ekonomik yapıları hakkında bilgiler verilir. 4. Ticari faaliyetlerin toplumların gelişmesinde ne gibi roller üstlendiği incelenir.

Dersin Amacı

Eskiçağ Önasya Tarihinde var olmuş olan toplumların sosyo-ekonomik yapısı hakkında bilgi vermek.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mezopotamya'da tarih öncesi devirlerde sosyal ve ekonomik hayat Yok Yok
2 Mezopotamya'da kent devletlerinin oluşumu Yok Yok
3 Sumerlilerde sosyal ve ekonomik hayat Yok Yok
4 Sumerlilerde sosyal ve ekonomik hayat Yok Yok
5 Akadlılarda sosyal ve ekonomik hayat Yok Yok
6 Asur ve Babil'de sosyal ve ekonomik hayat Yok Yok
7 Asur ve Babil'de sosyal ve ekonomik hayat Yok Yok
8 Eski Mısır’da sosyal ve ekonomik hayat Yok Yok
9 Anadolu'da tarih öncesi devirlerde sosyal ve ekonomik hayat Yok Yok
10 Anadolu'da Bronz Çağı Kentlerinde iktisadi hayat Yok Yok
11 Anadolu'da Asur Ticaret Kolonileri Çağı Yok Yok
12 Hititler’de sosyal ve ekonomik hayat Yok Yok
13 Anadolu’daki Demir Çağı toplumlarında sosyal ve ekonomik hayat Yok Yok
14 Anadolu’daki Demir Çağı toplumlarında sosyal ve ekonomik hayat Yok Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
29 Bireysel Çalışma 13 3 39
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 5 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 10 30
54 Ev Ödevi 13 5 65

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1529597 Kentleşme öncesi toplumlarda ekonomik hayatın varlığı hakkında bilgi sahibi olunur.
2 1529603 Ekonomik sınıflaşmanın oluşması hakkında bilgi sahibi olunur.
3 1529604 Mezopotamya, Anadolu ve Mısır’da hakimiyet sürmüş olan devletlerin ekonomik yapıları hakkında hakkında bilgi sahibi olma.
4 1529605 Ekonomi-Siyaset-Din üçgeninde ekonominin yeri hakkında bilgi sahibi olma.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76282 Uzmanlık alanında araştırma, analiz ve kaynak tahlili yapabilme becerisi kazanma.
2 76283 Farklı disiplinlerle ortak çalışabilme yetkinliği kazanma.
3 76284 Uzmanlık alanlarını ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtabilme yetkinliği kazanma.
4 76285 Uzmanlık alanında araştırma, analiz ve kaynak tahlili yapabilme becerisi kazanma.
5 76286 Teknik yönlerden doktora tezi yazabilme kapasitesine sahip olma.
6 76287 Kuramsal ve yöntemsel bilgi seviyesi sayesinde alanına katkı sağlama yetkinliği kazanma.
7 76288 Teknik yönlerden doktora tezi yazabilme kapasitesine sahip olma.
8 76289 Uzmanlık alanında araştırma, analiz ve kaynak tahlili yapabilme becerisi kazanma.
9 76290 Akademik hayatın davranış ve etik duyarlılığına sahip olma.
10 76291 Kuramsal ve yöntemsel bilgi seviyesi sayesinde alanına katkı sağlama yetkinliği kazanma
11 76292 Uzmanlık alanında eleştiri ve değerlendirme yapabilme yetkinliğine sahip olma.
12 76293 Farklı disiplinlerle ortak çalışabilme yetkinliği kazanma.
13 76294 Alanındaki yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve bu yenilikleri değerlendirme yetkinliğine sahip olma.
14 76295 Alanındaki yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve bu yenilikleri değerlendirme yetkinliğine sahip olma.
15 76296 Uzmanlık alanlarını ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtabilme yetkinliği kazanma.
16 76297 Teknolojik gelişmeleri takip ederek, araştırma tekniklerini geliştirme.
17 76298 Farklı disiplinlerle ortak çalışabilme yetkinliği kazanma.
18 76299 Uzmanlık alanında eleştiri ve değerlendirme yapabilme yetkinliğine sahip olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5
2 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5
3 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4
4 5 5 5 4 4 4 4 4 3 4 5 4 5 5 5 3 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr