Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. İbrahim TELLİOĞLU *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Rene Grousset, Ermenilerin Tarihi, Ankara 2006. Heyet, Tarih Boyunca Türk-Errmeni İlişkileri, Ankara 1986. Esat Uras, Ermeni Meselesi, İstanbul 1982. Moses Khorenats'i, History of the Armenians (nşr., R.W. Thomson), London 1980. Hakkı Dursun Yıldız, “10. Yüzyılda Türk Ermeni Münasebetleri”, Tarih Boyunca Türklerin Ermeni Toplumu İle İlişkileri Sempozyumu (Erzurum 8-12 Ekim 1984), Ankara 1985, s. 29-51. Refet Yinanç, “Selçuklular ve Osmanlıların İlk Dönemlerinde Ermeniler”, Türk Tarihinde Ermeniler Sempozyumu (İzmir 26-27 Mayıs 1983), İzmir 1983, s. 67-74. Ali Sevim, Genel Çizgileriyle Selçuklu-Ermeni İlişkileri, Ankara 2002. ------------, “Büyük Selçuklu İmparatorluğu Devrinde Selçuklu-Ermeni İlişkileri”, Tarih Boyunca Türklerin Ermeni Toplumu İle İlişkileri Sempozyumu, s. 67-74. Mehmet Ersan, “Selçuklular Döneminde Türk-Ermeni İlişkileri”, Dünden Bugüne Türk-Ermeni İlişkileri (nşr. İ. Bal-M. Çufalı), Ankara 2003, s. 51-66. Erol Kürkçüoğlu, Roma’dan Selçuklu İdaresine Ermeniler, Erzurum 2005.

Dersin İçeriği

Tarih Boyunca Türk devlet ve topluluklarıyla Ermeniler arasında kurulan münasebetler.

Dersin Amacı

Türk-Ermeni İlişkilerini, XX. Yüzyılın başlarındaki süreçte ele alan tarih anlayışından kurtararak binlerce yıllık süreçteki gelişmeleri öğrencilere kavratarak iki taraf arasındaki münasebetlerin tarihi derinliğini ortaya koyabilmek.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kaynaklar ve Araştırmalar
2 Türklerin Orta Asya’dan Göçü ve Ermenilerle İlk Temas
3 İlkçağda Türk-Ermeni İlişkileri
4 İlkçağda Türk-Ermeni İlişkileri
5 Ortaçağda Türk-Ermeni İlişkileri
6 Ermenilerin Türk Hakimiyetine Girmesi
7 Selçuklular Devrinde Türk Ermeni İlişkileri
8 Ara Sınav Haftası
9 Selçuklularla Birlikte Ermeni Kaynaklarındaki Türk Tasvirinin Değişimi
10 Türkiye Selçukluları Döneminde Ermeniler
11 Türkiye Selçukluları Döneminde Ermeniler
12 Osmanlı Hakimiyetinde Ermeniler
13 Osmanlı Hakimiyetinde Ermeniler
14 İkili İlişkilerin Günümüze Yansıyan Çözümsüz Meselesi: Zorunlu Göç

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 1 7 7
29 Bireysel Çalışma 15 7 105
54 Ev Ödevi 3 10 30

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1549772 Türk tarihini öğretir.
2 1549773 Ermeni tarihini öğretir.
3 1549774 Doğu Anadolu tarihini öğretir.
4 1549775 Uluslararası ilişkiler bilgisini artırır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76282 Uzmanlık alanında araştırma, analiz ve kaynak tahlili yapabilme becerisi kazanma.
2 76283 Farklı disiplinlerle ortak çalışabilme yetkinliği kazanma.
3 76284 Uzmanlık alanlarını ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtabilme yetkinliği kazanma.
4 76285 Uzmanlık alanında araştırma, analiz ve kaynak tahlili yapabilme becerisi kazanma.
5 76286 Teknik yönlerden doktora tezi yazabilme kapasitesine sahip olma.
6 76287 Kuramsal ve yöntemsel bilgi seviyesi sayesinde alanına katkı sağlama yetkinliği kazanma.
7 76288 Teknik yönlerden doktora tezi yazabilme kapasitesine sahip olma.
8 76289 Uzmanlık alanında araştırma, analiz ve kaynak tahlili yapabilme becerisi kazanma.
9 76290 Akademik hayatın davranış ve etik duyarlılığına sahip olma.
10 76291 Kuramsal ve yöntemsel bilgi seviyesi sayesinde alanına katkı sağlama yetkinliği kazanma
11 76292 Uzmanlık alanında eleştiri ve değerlendirme yapabilme yetkinliğine sahip olma.
12 76293 Farklı disiplinlerle ortak çalışabilme yetkinliği kazanma.
13 76294 Alanındaki yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve bu yenilikleri değerlendirme yetkinliğine sahip olma.
14 76295 Alanındaki yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve bu yenilikleri değerlendirme yetkinliğine sahip olma.
15 76296 Uzmanlık alanlarını ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtabilme yetkinliği kazanma.
16 76297 Teknolojik gelişmeleri takip ederek, araştırma tekniklerini geliştirme.
17 76298 Farklı disiplinlerle ortak çalışabilme yetkinliği kazanma.
18 76299 Uzmanlık alanında eleştiri ve değerlendirme yapabilme yetkinliğine sahip olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5
2 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5
3 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr