Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Okay PEKŞEN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

YILDIRIM, Ercüment, Eski Mezopotamya’da Liderler-Krallar-Kahramanlar, İstanbul, 2017. Kınal, Füruzan., Eski Mezopotamya Tarihi, Ankara 1983. Köroğlu, Kemalettin., Eski Mezopotamya Tarihi, İstanbul 2006. Gökçek, L. Gürkan, Asurlular, Ankara, 2015. Crawford, Harriet, Sümer ve Sümerler, Ankara, 2015. Kramer, S. Noah, Tarih Sümer’de Başlar, İstanbul, 2014. Kramer, S. Noah, Sümerler, İstanbul, 2002. Oppenheim, A. Leo, Ancient Mesopotamia, Chicago, 1977. Kınal Füruzan., Eski Anadolu Tarihi, 2. Baskı, Ankara 1987. Akurgal , Ekrem., Anadolu Kültür Tarihi, 9. Baskı, Ankara 2000. ÜNAL, Ahmet, Hititler Devrinde Anadolu 1/2/3, İstanbul, 2005. KUHRT, Amelie, Eskiçağ’da Yakındoğu, İstanbul, 2013. AKURGAL, Ekrem, Anadolu Uygarlıkları, İstanbul, 2007.

Dersin İçeriği

1.Eskiçağ Tarihindeki yönetim sistemleri anlatılır. 2.Eskiçağ devletlerindeki ordu sistemi açıklanır. 3.Anadolu, Mezopotamya ve Mısır arasında kıyaslamalar yapılır.

Dersin Amacı

Eskiçağ Tarihinde kurulmuş olan devletlerin yönetim yapısı ve ordu sisteminin ortaya konulması amaçlanmaktadır. Mısır, Anadolu ve Mezopotamya’da kurulan devletlerin yönetim yapısı ve ordu teşkilatları incelenerek aralarındaki benzerlik ve farklılıklar ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mezopotamya’da İlk Kent Devletlerinin Oluşumu
2 Yönetim Geleneğinin Oluşumu
3 Sumerlilerde Devlet Yönetimi ve Ordu Teşkilatı
4 Akadlılarda Devlet Yönetimi ve Ordu Teşkilatı
5 Babillilerde Devlet Yönetimi ve Ordu Teşkilatı
6 Asurlularda Devlet Yönetimi ve Ordu Teşkilatı
7 Hititlerde Devlet Yönetimi ve Ordu Teşkilatı
8 Eski Mısır’da Devlet Yönetimi ve Ordu Teşkilatı
9 Ara Sınav
10 Urartularda Devlet Yönetimi ve Ordu Teşkilatı
11 Friglerde Devlet Yönetimi ve Ordu Teşkilatı
12 Lidyalılarda Devlet Yönetimi ve Ordu Teşkilatı
13 Perslerde Devlet Yönetimi ve Ordu Teşkilatı
14 Roma’da Devlet Yönetimi ve Ordu Teşkilatı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
54 Ev Ödevi 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
29 Bireysel Çalışma 13 3 39
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 5 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 10 30
54 Ev Ödevi 13 5 65

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1513325 İlk devlet ve ordu teşkilatlarının nasıl ve hangi gerekçelerle ortaya çıkmış olduğu hakkında bilgi sahibi olma.
2 1513326 Yönetici sınıfın oluşması hakkında bilgi sahibi olunur.
3 1513327 Mezopotamya, Anadolu ve Mısır’da hakimiyet sürmüş olan medeniyetlerin devlet ve ordu teşkilat yapılarının birbirleri ile etkileşimi hakkında bilgi sahibi olma.
4 1513328 Roma’nın Devlet ve Ordu teşkilat yapısı ve bu yapının sonraki dönemlere etkisi hakkında bilgi sahibi olma.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76282 Uzmanlık alanında araştırma, analiz ve kaynak tahlili yapabilme becerisi kazanma.
2 76283 Farklı disiplinlerle ortak çalışabilme yetkinliği kazanma.
3 76284 Uzmanlık alanlarını ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtabilme yetkinliği kazanma.
4 76285 Uzmanlık alanında araştırma, analiz ve kaynak tahlili yapabilme becerisi kazanma.
5 76286 Teknik yönlerden doktora tezi yazabilme kapasitesine sahip olma.
6 76287 Kuramsal ve yöntemsel bilgi seviyesi sayesinde alanına katkı sağlama yetkinliği kazanma.
7 76288 Teknik yönlerden doktora tezi yazabilme kapasitesine sahip olma.
8 76289 Uzmanlık alanında araştırma, analiz ve kaynak tahlili yapabilme becerisi kazanma.
9 76290 Akademik hayatın davranış ve etik duyarlılığına sahip olma.
10 76291 Kuramsal ve yöntemsel bilgi seviyesi sayesinde alanına katkı sağlama yetkinliği kazanma
11 76292 Uzmanlık alanında eleştiri ve değerlendirme yapabilme yetkinliğine sahip olma.
12 76293 Farklı disiplinlerle ortak çalışabilme yetkinliği kazanma.
13 76294 Alanındaki yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve bu yenilikleri değerlendirme yetkinliğine sahip olma.
14 76295 Alanındaki yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve bu yenilikleri değerlendirme yetkinliğine sahip olma.
15 76296 Uzmanlık alanlarını ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtabilme yetkinliği kazanma.
16 76297 Teknolojik gelişmeleri takip ederek, araştırma tekniklerini geliştirme.
17 76298 Farklı disiplinlerle ortak çalışabilme yetkinliği kazanma.
18 76299 Uzmanlık alanında eleştiri ve değerlendirme yapabilme yetkinliğine sahip olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4
2 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 3 4 3
3 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 3 3 4 5 4 4 5
4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 3 5 4 4 5 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr