Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Murat TURAL *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

DERS KİTABI: 1-Sun Tzu, Savaş Sanatı, çev. Pulat Otkan-Giray Fidan, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2014. 2-Flavius, Vegetius Renatus, Roma Savaş Sanatı, çev. Samet Özgüler, Kronik Kitap, İstanbul 2020. 3-Michael J. Decker, Bizans Savaş Sanatı, çev. A. Tuncer Büyükonat, Doruk Yayınları, 2016. 4-C. W. C. Oman, Ok, Balta ve Mancınık, Ortaçağ'da Savaş Sanatı, 378-1515, çev. Yavuz Alogan, Kitap Yayınevi, 2013. 5-R. Stephen Humphreys, İslam Tarih Metodolojisi, Litera Yay., İstanbul. 2004. YARDIMCI KİTAPLAR 6-Muhammed Hamidullah, Hz. Peygamberin Savaşları, Beyan Yayınları, 2002. 7-Osman Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk-İslam Medeniyeti, Ötüken Neşriyat, 2019. 8.Işın Demirkent, Haçlı Seferleri Tarihi, Makaleler-Bildiriler-İncelemeler, Dünya Aktüel Yay., 2007.

Dersin İçeriği

Savaş hazırlıkları, silahlar, kuşatma teknikleri

Dersin Amacı

Ortaçağ savaşlarının incelenmesi

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 ORTAÇAĞ ÖNCESİ SAVAŞ SANATI (İSKENDER SEDDİ VE ÇİN SEDDİ ÖRNEĞİ)
2 BİZANS DÜNYASINDA SAVAŞ (HADRİANAPOLİS SAVAŞI)
3 ORTA ASYA HALKLARININ SAVAŞ SANATI (GÖKTÜRKLER ÖRNEĞİ)
4 İSLAM SAVAŞ MANTIĞI
5 HZ. MUHAMMED’İN MÜŞRİKLERLE SAVAŞLARI (BEDİR, UHUD VE HENDEK SAVAŞLARI)
6 HZ. PEYGAMBERİN YAHUDİLERLE İLİŞKİLERİ
7 MUTE SAVAŞI
8 VİZE SINAVI
9 ECNADEYN, YERMÜK, KADISİYE VE NİHAVEND SAVAŞLARI
10 CEMEL VE SIFFİN SAVAŞLARI
11 SELÇUKLULARIN SAVAŞLARI (MALAZGİRT VE KATVAN SAVAŞLARI)
12 KÖSEDAĞ VE MİRYOKEFALON SAVAŞLARI
13 HAÇLILAR
14 Final sınavı
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 8 10 80
10 Tartışma 5 8 40
11 Soru-Yanıt 7 1 7
34 Okuma 5 8 40
48 Sözlü Sınav 2 10 20

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1464288 Savaş hazırlıklarını tarif edebilme
2 1464289 Piyadenin rolünü yorumlayabilme
3 1464290 Süvari savaşlarını yorumlayabilme
4 1464291 Emir ve komutayı kavrayabilme
5 1464292 Silahları ve ekipmanı özetleyebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76282 Uzmanlık alanında araştırma, analiz ve kaynak tahlili yapabilme becerisi kazanma.
2 76283 Farklı disiplinlerle ortak çalışabilme yetkinliği kazanma.
3 76284 Uzmanlık alanlarını ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtabilme yetkinliği kazanma.
4 76285 Uzmanlık alanında araştırma, analiz ve kaynak tahlili yapabilme becerisi kazanma.
5 76286 Teknik yönlerden doktora tezi yazabilme kapasitesine sahip olma.
6 76287 Kuramsal ve yöntemsel bilgi seviyesi sayesinde alanına katkı sağlama yetkinliği kazanma.
7 76288 Teknik yönlerden doktora tezi yazabilme kapasitesine sahip olma.
8 76289 Uzmanlık alanında araştırma, analiz ve kaynak tahlili yapabilme becerisi kazanma.
9 76290 Akademik hayatın davranış ve etik duyarlılığına sahip olma.
10 76291 Kuramsal ve yöntemsel bilgi seviyesi sayesinde alanına katkı sağlama yetkinliği kazanma
11 76292 Uzmanlık alanında eleştiri ve değerlendirme yapabilme yetkinliğine sahip olma.
12 76293 Farklı disiplinlerle ortak çalışabilme yetkinliği kazanma.
13 76294 Alanındaki yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve bu yenilikleri değerlendirme yetkinliğine sahip olma.
14 76295 Alanındaki yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve bu yenilikleri değerlendirme yetkinliğine sahip olma.
15 76296 Uzmanlık alanlarını ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtabilme yetkinliği kazanma.
16 76297 Teknolojik gelişmeleri takip ederek, araştırma tekniklerini geliştirme.
17 76298 Farklı disiplinlerle ortak çalışabilme yetkinliği kazanma.
18 76299 Uzmanlık alanında eleştiri ve değerlendirme yapabilme yetkinliğine sahip olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 4
3 3
4 4
5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr