Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç.Dr. İbrahim SERBESTOĞLU *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Konu ile ilgili belge, kitap ve makaleler.

Dersin İçeriği

Yerleşim Tarihi.

Dersin Amacı

Tarihte kurulan yerleşim yerlerine dair beşeri veriler aktarmak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Şehir planlaması tanıtılacaktır. __ehir, __ehir Toplumu ve __ehir Sosyolojisi[#118910]-100952.pdf
2 Şehir, kasaba ve köy kavramları __ehir, __ehir Toplumu ve __ehir Sosyolojisi[#118910]-100952.pdf
3 Eski Türklerde şehir hayatının ortaya çıkışı ve Orta Asya Türk şehirler 217903090_Rana Ece KARAHAN.pdf
4 Antik Dönem ve Roma şehirleri 10.17518-canakkalearastirmalari.585372-750538.pdf
5 İslam şehrinin ortaya çıkışı, özellikleri ve belli başlı İslam şehirleri 2012_9_3_CELIKC.pdf
6 Türk-İslam şehri ve özellikleri 2012_9_3_CELIKC.pdf
7 Bizans’ta şehir hayatı 10.33692-avrasyad.543757-677916.pdf
8 Avrupa şehri ve özellikleri Gec_Ortacaglarda_Avrupada_Kent_ve_Kentse.pdf
9 Türk, İslam ve Avrupa şehirleri arasındaki farklar ulgen_pinar.pdf
10 Klasik Anadolu şehr TAR__H__ __PEK YOLU __ZER__NDEK__ B__R ANADOLU __EHR__ TOSYA (KURULU__U VE GEL____MES__)[#3651]-307
11 Klasik Dönem Osmanlı şehri, fiziksel özellikleri ve sosyo-ekonomik yapıları Osmanl__ __ehri[#252644]-218905.pdf
12 Modernleşme Dönemi Osmanlı şehirleri C38023567.pdf
13 Modernleşme Dönemi Anadolu ve Rumeli’deki belli başlı liman şehirleri ve özellikleri metujfa2018103.pdf
14 Sınav nedim ipek amele.pdf

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
29 Bireysel Çalışma 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
10 Tartışma 1 7 7
11 Soru-Yanıt 3 10 30
19 Beyin Fırtınası 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 15 7 105
34 Okuma 1 2 2
54 Ev Ödevi 14 3 42

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1510646 Şehirleşme sürecinde insan tanıtılacaktır.
2 1510647 Kent planlaması.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76282 Uzmanlık alanında araştırma, analiz ve kaynak tahlili yapabilme becerisi kazanma.
2 76283 Farklı disiplinlerle ortak çalışabilme yetkinliği kazanma.
3 76284 Uzmanlık alanlarını ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtabilme yetkinliği kazanma.
4 76285 Uzmanlık alanında araştırma, analiz ve kaynak tahlili yapabilme becerisi kazanma.
5 76286 Teknik yönlerden doktora tezi yazabilme kapasitesine sahip olma.
6 76287 Kuramsal ve yöntemsel bilgi seviyesi sayesinde alanına katkı sağlama yetkinliği kazanma.
7 76288 Teknik yönlerden doktora tezi yazabilme kapasitesine sahip olma.
8 76289 Uzmanlık alanında araştırma, analiz ve kaynak tahlili yapabilme becerisi kazanma.
9 76290 Akademik hayatın davranış ve etik duyarlılığına sahip olma.
10 76291 Kuramsal ve yöntemsel bilgi seviyesi sayesinde alanına katkı sağlama yetkinliği kazanma
11 76292 Uzmanlık alanında eleştiri ve değerlendirme yapabilme yetkinliğine sahip olma.
12 76293 Farklı disiplinlerle ortak çalışabilme yetkinliği kazanma.
13 76294 Alanındaki yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve bu yenilikleri değerlendirme yetkinliğine sahip olma.
14 76295 Alanındaki yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve bu yenilikleri değerlendirme yetkinliğine sahip olma.
15 76296 Uzmanlık alanlarını ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtabilme yetkinliği kazanma.
16 76297 Teknolojik gelişmeleri takip ederek, araştırma tekniklerini geliştirme.
17 76298 Farklı disiplinlerle ortak çalışabilme yetkinliği kazanma.
18 76299 Uzmanlık alanında eleştiri ve değerlendirme yapabilme yetkinliğine sahip olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr