Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Bekir Şakir Konyalı *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Şerif Aktaş, Edebiyatta Üslup ve Problemleri Ahmet Çoban, Edebiyatta Üslup Üzerine Rene Wellek, Edebiyat Teorisi Savaş Kılıç, Dilde Üslup Üstüne Notlar Hilal Çelik, Söylem Analizi Celalettin Divlekçi, Tarihsel Süreç İçerisinde Üslüba İlişkin Tanım Çabaları ve Bir Tanım Denemesi (I)

Dersin İçeriği

Klasik Edebiyatta 'belagat', Batı Edebiyatında ise 'stilistik' çalışmalarının Modern Türk Edebiyatı üslup incelemelerine etki ve katkıları açıklanacak, üslup çalışmalarının edebi metinlerden hareket eden diğer çalışma biçimleri ve yaklaşımlarından farkı anlatılacak, üslup incelemesinin temel kavramları, farklı yaklaşım tarzları ve metodolojisi tanıtılacak.

Dersin Amacı

Üslup incelemelerinin Türk Edebiyatındaki yeri, önemi, kapsamı ve içeriği hakkında bilgiler vererek öğrencinin bir metnin üslubuna dair çıkarım ve yorumda bulunmasını sağlamak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Üslup kelimesinin etimolojik, kavramsal ve tarihsel arka planı
2 Klasik Edebiyattaki üslup çalışmalarının Modern Türk Edebiyatı sahasındaki üslup incelemelerine yön veren, etki eden tarafları
3 Batı Edebiyatındaki üslup çalışmalarının Modern Türk Edebiyatı sahasındaki üslup incelemelerine yön veren, etki eden tarafları
4 Üslup çalışmalarının diğer metin inceleme ve eleştiri çalışmalarından ayrılan yönleri
5 Üslup çalışmalarının Modern Türk Edebiyatı içindeki yeri ve önemi
6 Üslup çalışmalarının imkân ve problemleri
7 Üslup çalışmalarında yazar merkezli yaklaşımlar, çalışma örnekleri
8 Yazar merkezli üslup yaklaşımından hareketle bir metni çözümleme
9 Ara sınav
10 Üslup çalışmalarında metin merkezli yaklaşımlar, çalışma örnekleri
11 Metin merkezli üslup yaklaşımından hareketle bir metni çözümleme
12 Üslup çalışmalarında okur merkezli yaklaşımlar, çalışma örnekleri
13 Okur merkezli üslup yaklaşımından hareketle bir metni çözümleme
14 Söylem analizi ve üslup incelemesi: kesişen ve ayrılan yönler
15 Yıl Sonu Sınavı
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1439711 Üslup çalışmalarının kavramsal ve tarihsel arka planını kavrayabilme
2 1439742 Üslup çalışmalarının diğer edebiyat çalışmalarından ayrılan yönlerini fark edebilme
3 1439748 Üslup çalışmalarındaki yaklaşım tarzlarını ve yöntem farklılarını değerlendirebilme
4 1439773 Farklı türdeki edebi metinlerde örnek çözümlemeler yapabilme
5 1439749 Bu alandaki gelişmeleri iletişim ve eğitim teknolojilerine paralel olarak takip edebilme, çalışmalarda bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetip içselleştirebilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78225 Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı çatısı altındaki bir bilim alanında edindiği bilgileri “uzmanlık” düzeyinde geliştirir.
2 78226 Uzmanlık gerektiren sorunları, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
3 78227 Alanındaki bir sorunun temelini araştırıp tesbit eder, yöntem geliştirip çözme, sonuçları değerlendirme ve gerektiğinde uygulayabilme becerisi kazanır.
4 78228 Hazırladığı seminer, makale ve tez çalışmalarında daima şu kavramların ard alanındaki yaklaşımlar doğrultusunda hareket eder: Özgünlük, disiplinlerarasılık, bilim etiği, eleştirel düşünme, çıkarım-tespit merkezli yaklaşım, sorun çözme.
5 78229 Doktora seviyesinde hazırladığı tezde, ilgili bilim alanında ya bir yenilik getirmeye ya da önemli sayılabilecek bir boşluğu kapatmaya çalışır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 5 5
2 5 4 4 5 5
3 5 4 4 5 5
4 5 4 4 5 5
5 5 4 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr