Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç.Dr. İlknur TATAR KIRILMIŞ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Mehmet Kaplan, Metin Tahlilleri Şiir Tahlilleri Edebiyat Araştırmaları Berna Moran, Türk Romanına Eleştirel Bir bakış Şerif Aktaş,Edebî Metinlerin Tahlilleri Nurullah Çetin, Türk Roman Tahlilleri I-II Paul Ricoeur, Anlatı ve Zaman I,III Tery Eagleton, Edebiyat Nasıl Okunur? Mehmet Rifat, Metnin Sesi Umberto Eco, Açık Yapıt

Dersin İçeriği

Yeni Türk Edebiyatı tahlil yöntemlerine ilk örneklerden hareketle şiir, hikâye ve roman türleri üzerinden bakılır. Tahlil kıstasları metnin içeriğinden anlaşılmaya çalışılır. Edebiyatin tahlil yöntemi ve eleştiri yöntemlerinin yaklaşım farklılıkları ve benzerlikleri örnek metinler üzerinden gözlemlenir. Batı edebiyatındaki yaklaşımların Türk edebiyatına uygulanabilirliği ve yapılabilecek teklifler üzerinde örnek metinlerle düşünülür. Mevcut tahlil yöntemlerinin türlere uyumu değerlendirilir. Örnek bir tahlil çalışması yapılır.

Dersin Amacı

Yeni Türk Edebiyatı ana bilim dalının çalışma sahasındaki metin tahlil yöntemlerini tespit edip değerlendirmek. Dünya edebiyatlarında kullanılan yeni yaklaşımları kavrayarak Türk edebiyatına uyumluluğunu gözden geçirmek. Metin tahlili çalışmasına dair bütünlüklü güncel bir birikime sahip olmak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Metin tahlili nedir? Tarihsel bakış. Yeni Türk edebiyatında akla gelen ilk isimler ve yaklaşım şekilleri.
2 Roman tahlili: Aynı esere iki farklı bakış. Mehmet Kaplan ve Berna Moran, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Huzur Romanı.
3 Edebî eserde tahlil yaklaşımı olarak klasik yöntem. Metnin temel unsurları nelerdir? Şiir, roman, hikâye
4 Kuram ve edebiyat tahlili ilişkisi: Göstergebilim Yöntemi Mehmet Rifat, Metnin Sesi
5 Tahlil çalışmalarında örnek okurun özelliklerine bakış: Terry Eagleton, Edebiyat Nasıl Okunur?
6 Farklı okuma kriterleri yaklaşımı: Umberto Eco, Anlatı Ormanlarında Altı Gezinti.
7 Öğrencilerin tartışma ve uygulama dersi: Şerif Aktaş, Edebî Metin Tahlili Nurullah Çetin Türk Roman Tahlili Türk Şiir Tahlili Bahar Dervişcemaloğlu, Anlatıbilim.
8 ara sınav
9 Felsefenin yaklaşım yöntemlerinin edebi eser tahlilinde kullanılması: Paul Ricoeur Anlatı ve Zaman , Mimesis Üçlemesi I.cilt
10 Felsefenin yaklaşım yöntemlerinin edebi eser tahlilinde kullanılması: Paul Ricoeur Anlatı ve Zaman III.Cilt
11 Felsefenin yaklaşım yöntemlerinin edebi eser tahlilinde kullanılması: Rene Girard, Romantik Yalan ve Romansal Hakikat
12 metin tahlili
13 metin tahlili
14 metin tahlili
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1549646 Yeni Türk Edebiyatı çerçevsinde tahlil çalışmaları hakkında bilgi sahibi olur.
2 1549647 Dünyadaki edebiyat tahlil yöntemleriyle Türk edebiyatındaki uygulamaları karşılaştırır.
3 1549648 Örnek metinlerde kullanılan tahlil yöntemlerini değerlendirir. Tahlil yöntemleri ve tür ilişkisini öğrenir.
4 1549649 Öğrendiklerini örnek metin üzerinde makale düzenleme şeklinde uygular.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78225 Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı çatısı altındaki bir bilim alanında edindiği bilgileri “uzmanlık” düzeyinde geliştirir.
2 78226 Uzmanlık gerektiren sorunları, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
3 78227 Alanındaki bir sorunun temelini araştırıp tesbit eder, yöntem geliştirip çözme, sonuçları değerlendirme ve gerektiğinde uygulayabilme becerisi kazanır.
4 78228 Hazırladığı seminer, makale ve tez çalışmalarında daima şu kavramların ard alanındaki yaklaşımlar doğrultusunda hareket eder: Özgünlük, disiplinlerarasılık, bilim etiği, eleştirel düşünme, çıkarım-tespit merkezli yaklaşım, sorun çözme.
5 78229 Doktora seviyesinde hazırladığı tezde, ilgili bilim alanında ya bir yenilik getirmeye ya da önemli sayılabilecek bir boşluğu kapatmaya çalışır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4
2 3 3 3 3 3
3 4 3 3 3 3
4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr