Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Serkan ŞEN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Şen, Serkan, Eski Uygur Türkçesi Dersleri Eraslan, Kemal, Eski Uygur Türkçesi Grameri Gabain, Annamaria von, Eski Türkçenin Grameri, (Çev. Mehmet Akalın) Caferoğlu, Ahmet, Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü Kaya, Ceval. Uygurca Altun Yaruk Hamilton, J. Russell, İyi ve Kötü Prens Öyküsü (Çev. Vedat Köken)

Dersin İçeriği

Old Uighur Turkish period texts and voice, form and sentence characteristics of this period

Dersin Amacı

Eski Uygurcanın Türk dili tarihindeki yerinin ve Göktürk dönemi metinlerinin ses, biçim ve cümle bilgisi açısından kavratılması

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Uygurcanın Türk dili tarihindeki yeri 1.doc,
2 Uygurca metinlerin bulunuşu ve okunuşu 2.doc, 2+.pdf,
3 Uygurca metinler üzerine yapılan çalışmalar 3.doc, 3+.pdf,
4 Uygurcanın dilbilgisi özellikleri 4.doc,
5 Uygur yazısının okunmasında dikkat edilecek hususlar 5.pdf,
6 İyi ve Kötü Düşünceli Prens Masalı üzerine okuma ve dilbilgisi çalışmaları 6.doc,
7 İyi ve Kötü Düşünceli Prens Masalı üzerine okuma ve dilbilgisi çalışmaları 7.doc,
8 Susuz Kalan Balıklar Masalı üzerine okuma ve dilbilgisi çalışmaları 8.doc,
9 "Susuz Kalan Balıklar Masalı" üzerine okuma ve dilbilgisi çalışmaları 9.doc,
10 Ara sınav
11 Aç Pars Masalı üzerine okuma ve dilbilgisi çalışmaları 11.doc,
12 Aç Pars Masalı üzerine okuma ve dilbilgisi çalışmaları 12.doc,
13 Huastvanift üzerine okuma ve dilbilgisi çalışmaları 13.doc,
14 Huastvanift üzerine okuma ve dilbilgisi çalışmaları 14.doc,

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 5 14 70
2 Final Sınavı 4 20 80

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1545801 Öğrenciler, dönemin dil özelliklerini kavrar.
2 1545802 Dönem ile ilgili yapılan çalışmaları bilir.
3 1545803 Dönemin metinlerini okuyup anlar.
4 1545804 Dönemin dil özellikleri ile Türkiye Türkçesi dil özelliklerinin mukayesesini yapar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78225 Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı çatısı altındaki bir bilim alanında edindiği bilgileri “uzmanlık” düzeyinde geliştirir.
2 78226 Uzmanlık gerektiren sorunları, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
3 78227 Alanındaki bir sorunun temelini araştırıp tesbit eder, yöntem geliştirip çözme, sonuçları değerlendirme ve gerektiğinde uygulayabilme becerisi kazanır.
4 78228 Hazırladığı seminer, makale ve tez çalışmalarında daima şu kavramların ard alanındaki yaklaşımlar doğrultusunda hareket eder: Özgünlük, disiplinlerarasılık, bilim etiği, eleştirel düşünme, çıkarım-tespit merkezli yaklaşım, sorun çözme.
5 78229 Doktora seviyesinde hazırladığı tezde, ilgili bilim alanında ya bir yenilik getirmeye ya da önemli sayılabilecek bir boşluğu kapatmaya çalışır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4
2 5
3
4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr