Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi SALİH DEMİRBİLEK *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Editör:Ahmet B. Ercilasun. Türk Lehçeleri Grameri. Akçağa Yayınları.0 Ahmet Buran-Ercan Alkaya. Çağdaş Türk Lehçeleri. Akçağ Yayınları. Karşılaştırmalı Çağdaş Türk Lehçeleri -Fiiil_ . TDK Yayınları.

Dersin İçeriği

Çağdaş Türk lehçelerinin ses ve şekil özelliklerinin tanıtılması.

Dersin Amacı

Çağdaş Türk lehçelerini tanıtmak. Çağdaş Türk lehçelerinin ses ve şekil özelliklerini tanıtmak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çağdaş Türk lehçelerinin sınıflandırılması
2 Oğuz grubu lehçelerinin ses özellikleri
3 Oğuz grubu lehçelerinin şekil özellikleri
4 Kıpçak grubu lehçelerinin ses özellikleri
5 Kıpçak grubu lehçelerinin morfolojik özellikleri
6 Oğuz ve Kıpçak grubu lehçelerinin karşılaştırılması
7 Karluk grubu Türk lehçelerinin ses özellikleri
8 Karluk grubu Türk lehçelerinin morfolojik özellikleri
9 Ara sınav
10 Karluk grubu Türk lehçelerinin Oğuz ve Kıpçak Türk lehçeleriyle fonetik ve morfolojik özelliklerinin karşılaştırılması
11 Altay grubu Türk lehçelerinin fonetik özellikleri
12 Altay Grubu Türk lehçelerinin morfolojik özellikleri
13 Türk dilinin uzak lehçelerinin karşılaştırmalı fonetik özellikleri
14 Türk dilinin uzak lehçelerinin karşılaştırmalı morfolojik özellikleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
5 Derse Katılım 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1549942 Çağdaş Türk Lehçelerini bilir.
2 1549944 Çağdaş Türk Lehçelerinin ses ve şekil özelliklerini bilir.
3 1549945 Çağdaş Türk lehçeleri üzerinde araştırmalar yapabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78225 Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı çatısı altındaki bir bilim alanında edindiği bilgileri “uzmanlık” düzeyinde geliştirir.
2 78226 Uzmanlık gerektiren sorunları, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
3 78227 Alanındaki bir sorunun temelini araştırıp tesbit eder, yöntem geliştirip çözme, sonuçları değerlendirme ve gerektiğinde uygulayabilme becerisi kazanır.
4 78228 Hazırladığı seminer, makale ve tez çalışmalarında daima şu kavramların ard alanındaki yaklaşımlar doğrultusunda hareket eder: Özgünlük, disiplinlerarasılık, bilim etiği, eleştirel düşünme, çıkarım-tespit merkezli yaklaşım, sorun çözme.
5 78229 Doktora seviyesinde hazırladığı tezde, ilgili bilim alanında ya bir yenilik getirmeye ya da önemli sayılabilecek bir boşluğu kapatmaya çalışır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 4 4
2 5 5 4 4 4
3 5 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr