Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof.Dr.Yavuz Bayram, Dr.Öğr.Üyesi Semih Yeşilbağ, Dr.Öğr.Üyesi Muhammed İkbâl Güler *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

TOLASA, Harun, “Klasik Edebiyatımızda Divan Önsöz(Dîbâce)leri; Lâmi‘î Divânı Önsözü ve (Buna Göre) Divan Şiiri Sanat Görüşü, Journal of Turkish Studies, Harvard Üniversity, S:3, 1979; TOLASA, Harun, “Divan Şairlerinin Kendi Şiirleri Üzerine Düşünce ve Değerlendirmeleri”, Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Yay., İzmir 1982; MENGİ, Mine, “Divan Şiiri ve Bikr-i Ma‘nâ”, Dergâh, Nr:19, İstanbul 1991; MACİT, Muhsin, “Divan Edebiyatında Poetika Denemeleri: Tezkire Önsözleri”, Yedi İklim, İstanbul, Haziran 1992; DOĞAN, Muhammed Nur, “Fuzûlî’nin Poetikası”, İlmî Araştırmalar, İstanbul 1996; KILIÇ, Filiz, XVII.Yüzyıl Tezkirelerinde Şair ve Eser Üzerine Değerlendirmeler, Akçağ Yay., Ankara 1998; AYDEMİR, Yaşar, “Bursalı İsmail Hakkı’nın Eserlerinden Hareketle Şiir Görüşü”, I.Uluslar arası İsmail Hakkı Bursavî Sempozyumu Bildirileri, 26-27 Mayıs 2000; KAPLAN, Mahmut, “Sebk-i Hindî Şairlerinden Fehim, İsmetî, Nâilî ve Neşâtî’nin Divanlarına Göre Şair ve Şiir Hakkındaki Görüşleri”, Hece, Türk Şiiri Özel Sayısı (53-54-55), İstanbul, Temmuz 2001; AVŞAR, Ziya, “Divan Şiirinin Poetik Verilerine Yeni Bir Yaklaşım Denemesi,” Hece, Türk Şiiri Özel Sayısı (53-54-55), İstanbul, Temmuz 2001; BAYRAM, Yavuz, “16.Yüzyıl Divan Şiirinde ‘Şiir, Söz ve Şair’le İlgili Anlam Alanları (Kelimeler ve Terkipler)”, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yay., S:15, Konya 2004.

Dersin İçeriği

Eski Türk edebiyatı metinlerinde şiir estetiği ve poetika.

Dersin Amacı

Öğrencilerin Eski Türk Edebiyatı alanında şiir estetiği ve poetika konusuyla ilgili bilgi ve birikimlerini geliştirmek.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanımı, amacı, kapsamı.
2 Derste yararlanılacak kaynaklar.
3 Eski Türk Edebiyatında Poetik Metinler (divanlar.).
4 Eski Türk Edebiyatında Poetik Metinler (divanlar).
5 Eski Türk Edebiyatında Poetik Metinler (divanlar).
6 Eski Türk Edebiyatında Poetik Metinler (mesneviler).
7 Eski Türk Edebiyatında Poetika ile ilgili ilmî çalışmalar.
8 Eski Türk Edebiyatında Poetika ile ilgili ilmî çalışmalar.
9 Eski Türk Edebiyatında Poetika ile ilgili ilmî çalışmalar.
10 Eski Türk Edebiyatında poetik sıfatlar.
11 Eski Türk Edebiyatında poetik sıfatlar.
12 Poetik benzetmeler.
13 Nasıl Şiir?
14 Nasıl şair ve okur?

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
28 Makale Kritik Etme 1 50 1
2 Final Sınavı 1 50 1
44 Makale Yazma 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1539217 Öğrenciler, şiir estetiği ve poetika hakkında bilgi ve birikim sahibi olurlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78225 Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı çatısı altındaki bir bilim alanında edindiği bilgileri “uzmanlık” düzeyinde geliştirir.
2 78226 Uzmanlık gerektiren sorunları, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
3 78227 Alanındaki bir sorunun temelini araştırıp tesbit eder, yöntem geliştirip çözme, sonuçları değerlendirme ve gerektiğinde uygulayabilme becerisi kazanır.
4 78228 Hazırladığı seminer, makale ve tez çalışmalarında daima şu kavramların ard alanındaki yaklaşımlar doğrultusunda hareket eder: Özgünlük, disiplinlerarasılık, bilim etiği, eleştirel düşünme, çıkarım-tespit merkezli yaklaşım, sorun çözme.
5 78229 Doktora seviyesinde hazırladığı tezde, ilgili bilim alanında ya bir yenilik getirmeye ya da önemli sayılabilecek bir boşluğu kapatmaya çalışır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5
Öğrenme Çıktısı
1 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr