Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr.Öğr.Üyesi Semih Yeşilbağ, Dr.Öğr.Üyesi Muhammed İkbâl Güler, Prof.Dr.Yavuz Bayram. *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Mehmed Çavuşoğlu, Türk Dili, Türk Şiiri Özel Sayısı II, (Divan Şiiri); Tunca Kortantamer, Eski Türk Edebiyatı Makaleler; Fahir İz, Eski Türk Edebiyatında Nazım; Nabi Divanı, Haz: Ali Fuat Bilkan; M. Fuat Köprülü, Divan Edebiyatı Antolojisi; Eski Türk Edebiyatı El Kitabı, Mustafa İsen vb.; AKAR, Metin (1994), Su Kasidesi Şerhi, Ankara: TDV Yayınları; ÇALIŞKAN, Adem (1992), Fuzûlî'nin Su Kasidesi ve Şerhi, Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları; İSEN, Mustafa, Acıyı Bal Eylemek Türk Edebiyatında Mersiye , Ankara 1994; BANARLI, Nihat Sami (1977), Resimli Türk Edebiyatı Tarihi I-II, İstanbul: MEB Yayınları; YÜCEBAŞ, Hilmi: Hiciv Edebiyatı Antolojisi. İstanbul l96l.

Dersin İçeriği

Divan edebiyatında kasideler. Kasidenin tanımı, şekil ve tür özellikleri, tarihçesi ve kasidenin eski şiir geleneğimizdeki yeri. Yüzyıllara göre Osmanlı ve Azeri sahasında yazılmış kasidelerden seçilmiş örnek metinler (nazım türleri esas alınarak) üzerinde okuma ve inceleme çalışmaları yapmak.

Dersin Amacı

Divan edebiyatında kaside, tanımı, özellikleri, tarihçesi ve kasidenin eski şiir geleneğimizdeki yerini kavramak; Osmanlı ve Azeri sahasında yazılmış kasidelerden seçilmiş örnek metinler üzerinde okuma ve inceleme çalışmaları yapabilmek.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanımı, kapsamı, amacı ve temel kaynakları.
2 Kasideyle ilgili terimler, kasidenin tarihi gelişimi.
3 Kasidenin şekil ve muhteva özellikleri.
4 14.Yüzyıl şairlerinden kaside örnekleri.
5 15.Yüzyıl şairlerinden kaside örnekleri.
6 15.Yüzyıl şairlerinden kaside örnekleri.
7 15.Yüzyıl şairlerinden kaside örnekleri.
8 16.Yüzyıl şairlerinden kaside örnekleri.
9 Ara sınav.
10 16.Yüzyıl şairlerinden kaside örnekleri.
11 17.Yüzyıl şairlerinden kaside örnekleri.
12 17.Yüzyıl şairlerinden kaside örnekleri.
13 17.Yüzyıl şairlerinden kaside örnekleri.
14 18.Yüzyıl şairlerinden kaside örnekleri.
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
27 Makale Yazma 1 50 1
2 Final Sınavı 1 50 1
44 Makale Yazma 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1470409 Kasidenin özelliklerini ve bölümlerini fark eder.
2 1470410 Türk edebiyatındaki ünlü kasideleri ve kaside şairlerini sıralar.
3 1470411 Konularına göre kasideleri ayırt eder.
4 1470412 Kasidelerin sosyal hayat ve tarihle ilişkisini ortaya koyar ve tartışır.
5 1470413 Divan edebiyatında kasidenin yerini kavrar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78225 Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı çatısı altındaki bir bilim alanında edindiği bilgileri “uzmanlık” düzeyinde geliştirir.
2 78226 Uzmanlık gerektiren sorunları, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
3 78227 Alanındaki bir sorunun temelini araştırıp tesbit eder, yöntem geliştirip çözme, sonuçları değerlendirme ve gerektiğinde uygulayabilme becerisi kazanır.
4 78228 Hazırladığı seminer, makale ve tez çalışmalarında daima şu kavramların ard alanındaki yaklaşımlar doğrultusunda hareket eder: Özgünlük, disiplinlerarasılık, bilim etiği, eleştirel düşünme, çıkarım-tespit merkezli yaklaşım, sorun çözme.
5 78229 Doktora seviyesinde hazırladığı tezde, ilgili bilim alanında ya bir yenilik getirmeye ya da önemli sayılabilecek bir boşluğu kapatmaya çalışır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2