Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Bekir Şişman *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Sisman, B., “Berlin’de Yasayan Türk Gençlerinin Kültürel Kimlikleri Üzerine Bir Arastırma” Sisman, B., “Karadeniz Yöresinde Yasayan Kemençeli Âsıklık Gelenegi” Sisman, B., “Karadeniz Yöresinde Mısır Kültürü: Folklorik Bir Yaklasım” Sisman, B., “Kültürel, Yapısal ve slevsel Açıdan Karadeniz’de Yaylacılık ve Yayla Senlikleri” Sisman, B., “Cengiz Aytmatov’un ‘Elveda Gülsarı’ Adlı Eserinde Kırgız Folkloruna Dair Tespitler” Sisman, B., “Teknolojik Gelisimin Kültürel Degisime Etkisi Baglamında Vezirköprü Halk Zanaatları” Boratav, P. Naili, Folklor ve Edebiyat, İstanbul, 1982. Çobanoglu, Özkul, Halkbilimi Kuramları ve Arastırma Yöntemleri Tarihine Giris, Akçag Yayınları, Ankara, 1999. Ekici, Metin, Halk Bilgisi, Geleneksel Yayıncılık, Ankara, 2004. Oguz. Öcal, Küresellesme ve Uygulamalı Halkbilimi, Akçag Yayınları, Ankara, 2002. Oguz, Öcal, Somut Olmayan Kültürel Miras Nedir?, Geleneksel Yayıncılık, Ankara, 2009. Oguz, Öcal, Türk Dünyası Halkbilimi Arastırmalarında Yönten Sorunları, Akçag Yayınları, Ankara, 2000. Oguz, Öcal-Tuba Saltık Özkan, Türkiye’de Halkbilimi Müzeciligi ve Sorunları, Gazi Üniversitesi THBMER Yayını, Ankara, 2003. Artun, Erman, Türk Halkbilimi, Kitabevi Yayınları, stanbul, 2005. Milli Folklor Degisi

Dersin İçeriği

Folklorun/Halkbiliminin Genel Konuları; Geleneksel Türk Tiyatrosu, Göçerlik Kültürü, Geleneksel El Sanatları, Halk Mimarisi, Halk Mutfagı, Halk Kültürünün Maddi Unsurları.

Dersin Amacı

Genel Folklor ve Etnografya bilgileri vererek, ögrencilerin bu konulardaki bilgisini artırmak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Folklor Nedir? Dünyada ve Türkiye’de Folklor Çalısmaları
2 Folklorun Tarihi Yazılı Kaynakları
3 Folklorun Yasayan nsan Kaynakları
4 Maddi Kültür Unsurları ve Etnografya
5 Göçerlik Kültürü ve Karadeniz Bölgesinde Yaylacılık
6 Kemençe ve Kemençeli Âşıklar
7 Uygulamalı Halkbilimi Nedir?
8 Türkiye’de Folklor ve Etnografya Müzeciligi
9 Halk Mutfagı ve Mutfak Araç-Gereçleri
10 Ara sınav
11 Geleneksel El Sanatları
12 Giyim, Kusam ve Süsleme
13 Halk Mimarisi
14 Somut Olmayan Kültürel Miras Nedir?

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 5 2 10
14 Gözlem 5 3 15
16 Alan Gezisi 3 5 15
28 Makale Kritik Etme 5 6 30
34 Okuma 5 10 50

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1417116 Folklor ve Etnografya kavramının içerigini ve bu kavramların ilgilendigi alanları ögrenmeyi saglama.
2 1426663 Uygulamalı Halkbilimi ve Halkbilimi müzeciligi konusunda yeni yaklasımları ögrenme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78225 Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı çatısı altındaki bir bilim alanında edindiği bilgileri “uzmanlık” düzeyinde geliştirir.
2 78226 Uzmanlık gerektiren sorunları, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
3 78227 Alanındaki bir sorunun temelini araştırıp tesbit eder, yöntem geliştirip çözme, sonuçları değerlendirme ve gerektiğinde uygulayabilme becerisi kazanır.
4 78228 Hazırladığı seminer, makale ve tez çalışmalarında daima şu kavramların ard alanındaki yaklaşımlar doğrultusunda hareket eder: Özgünlük, disiplinlerarasılık, bilim etiği, eleştirel düşünme, çıkarım-tespit merkezli yaklaşım, sorun çözme.
5 78229 Doktora seviyesinde hazırladığı tezde, ilgili bilim alanında ya bir yenilik getirmeye ya da önemli sayılabilecek bir boşluğu kapatmaya çalışır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 4
2 2 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr