Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Bekir Şişman *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Aça, Mehmet (2000), “Türk Destancılık Gelenegine Bütüncül Yaklasabilme ve Alp Kavramı Üzerine Bazı Yeni Yaklasım Denemeleri”, Milli Folklor, S. 48, s. 5- 17. Ekici Metin (2002), Destan Arastırma ve ncelemelerinde Kullanılan Bazı Terimler Hakkında I-II, Milli Folklor, S. 53-54. Köse, Nerin (1999), “Lord Raglan’ın Geleneksel Kahraman Kalıbı ve Kocacas”, Milli Folklor, S. 43, s.19-23. Oguz, Öcal (1998), “Lord Raglan’ın Geleneksel Kahraman Kalıbı ve Bogaçan”, Milli Folklor, S. 40, s. 2-6. Oguz, Öcal (1999), “Lord Raglan’ın Geleneksel Kahraman Kalıbı ve Basat”, Milli Folklor, S. 41, s. 2-8. Sisman, B., “Köroglu Destanının Kazak Varyantındaki Tarihî Sosyo-Kültürel Unsurlar”, Milli Folklor Dergisi, 45, 52-59 (2000). Sisman, B., “Aksak Timur Destanı ve Metin Tahlili", Modern Türklük Arastırmaları Dergisi, 7/1, 91-110 (2010). Çobanoglu, Özkul (2003), Türk Dünyası Epik Destan Gelenegi, Ankara: Akçag Yayınları. Ergin, Muharrem (1988), Oguz Kagan Destanı, stanbul: Hülbe Yayınları. Ergun, Pervin (2004), Türk Kültüründe Agaç Kültü, Ankara: AKM Baskanlıgı Yayınları. Gökdag, Bilgehan A.- Üçüncü, Kemal (2007), Baslangıçtan Günümüze Türk Destanları, Ankara: Akçag Yayınları. Ibrayev, Sakir (1998), Destanın Yapısı, (Çev.: Ali Abbas Çınar), Ankara: AKM Baskanlıgı Yayınları. nan, Abdülkadir (1987), Makaleler ve ncelemeler II, Ankara: TTK Yayınları. Köprülü, Fuat (1986), Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul: Ötüken Nesriyat. Ögel, Bahaeddin (2001), Türk Mitolojisi I, İstanbul: MEB Yayınları. Raglan, Lord (1998), “Geleneksel Kahraman”, (Çev.: Metin Ekici), Milli Folklor, S. 37, s.126-138. Reichle Karl, 2002, Türk Boylarının Destanları (Çev: Metin Ekici), Ankara. Sakaoglu, Saim-Ali Duymaz, 2002, slamiyet Öncesi Türk Destanları, İstanbul. Sepetçioglu, Mustafa N. (1995), Karsılastırmalı Türk Destanları, İstanbul: İrfan Yayınevi. Simsek, Esma (1997), “Halk Anlatmalarında ‘Sandıga Koyarak Denize Atma’ Motifi Üzerine”, Milli Folklor, S. 36, s. 34-41. Sisman, B., Cengiznâme (Haza Kıssa-i Çingiz Han), Etüt Yayınları, Samsun, 2009. Sisman, B., Sehnâme’nin Türk Kültür ve Edebiyatına Etkileri, Ötüken Nesriyat, İstanbul, 2007 (M. Kuzubas ile).

Dersin İçeriği

Destan Çesitleri, Türk Dünyasının Önemli Destanları, Destan nceleme Metotları, Destanların Yapısal Özellikleri, Destanlarda Tip ve Motifler.

Dersin Amacı

Destan türünü her yönüyle kavramayı saglamak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Destan Nedir? Dünyanın Önemli Destanları Hangileridir?
2 Destan Çesitleri (Yapma Destan, Dogal Destan, Sözlü Destan, Yazılı Destan, Manzum Destan, Mensur Destan, Tarihi Destan vs.)
3 Milli Destanlar ve Özellikleri. Türk Destanlarının Tasnifi
4 Ergenekon, Göç, Şu ve Türeyis Destanları
5 Oguz Kagan Destanının Tahlili
6 Cengiz Han Destanının Tahlili
7 Timur Destanının Tahlili
8 Manas Destanı Hakkında Bilgi
9 Altay Destanları Hakkında Bilgi
10 Ara sınav
11 Köroglu Destanı
12 Köroglunun Zuhuru Kolunun Karsılastırılması
13 Türk Destanlarında Kullanılan Bazı Önemli Motifler
14 Türk Destanlarında Metinlerarasılık

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 5 3 15
10 Tartışma 5 3 15
28 Makale Kritik Etme 5 6 30
34 Okuma 5 10 50

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1442703 Destan türü, destan çesitleri ve dünya destanları hakkında genel bilgiler edinme.
2 1443097 Türk destanlarını kaynak, yapı, tip ve motifleri bakımından inceleyebilecek bilgi donanımına erisme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78225 Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı çatısı altındaki bir bilim alanında edindiği bilgileri “uzmanlık” düzeyinde geliştirir.
2 78226 Uzmanlık gerektiren sorunları, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
3 78227 Alanındaki bir sorunun temelini araştırıp tesbit eder, yöntem geliştirip çözme, sonuçları değerlendirme ve gerektiğinde uygulayabilme becerisi kazanır.
4 78228 Hazırladığı seminer, makale ve tez çalışmalarında daima şu kavramların ard alanındaki yaklaşımlar doğrultusunda hareket eder: Özgünlük, disiplinlerarasılık, bilim etiği, eleştirel düşünme, çıkarım-tespit merkezli yaklaşım, sorun çözme.
5 78229 Doktora seviyesinde hazırladığı tezde, ilgili bilim alanında ya bir yenilik getirmeye ya da önemli sayılabilecek bir boşluğu kapatmaya çalışır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr