Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Şahin KÖKTÜRK *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Alptekin, A. Berat (2003), Kazak Masallarından Seçmeler, Ankara, Akçag Yayınları. Boratav, P. Naili (1992), Zaman Zaman çinde, stanbul, Adam Yayınları. Eberdhard W.-Boratav Pertev Naili (1958), Typen Türkischer Volkmärchen, Wiesbaden. Günay, Umay (1975), Elazıg Masalları (nceleme), Erzurum. Hamilton, J. Russel (1998), yi ve Kötü Prens Öyküsü, (Çev. Vedat Köken), Ankara, TDK Yayınları.Kaya, Ceval (1994), Uygurca Altun Yaruk/Giris, Metin ve Dizin, Ankara. Sakaoglu, Saim (1999), Masal Arastırmaları, Ankara, Akçag Yayınları. Sakaoglu, Saim (1973), Gümüshane Maalları, Ankara Seyidoglu, Bilge (1975), Erzurum Halk Masalları Üzerinde Arastırmalar, Ankara. Spies, Otto (1967), Türkische Märchen, Düsseldorf . Tezel, Naki (1985), Türk Masalları, Ankara, Kültür ve Turizm Bakanlıgı Yayınları.

Dersin İçeriği

Masal Türü Hakkında Bilgi, Masal nceleme Metotları, Masalların Yapısal Özellikleri, Masallarda Tip ve Motifler, Masalların Egitimsel slevleri.

Dersin Amacı

Masal türünü her yönüyle kavramayı saglamak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Masal Nedir? Halk Edebiyatının Diger Türleriyle Farkı Nedir?
2 Masalların Yapısal ve çerik Özellikleri (Formel Unsurları)
3 Masalların Tip ve Motif Yapısı
4 Batı Masallarından Örnekler
5 Dogu Masallarından Örnekler
6 Türk Dünyası Masal Örnekleri
7 Türkçe Yazılmıs Masal Kitapları
8 Masal Derleme Metotları
9 Masal Çözümleme Metotları (Fin Metodu, Psiko-analitik Metot, Propp Metodu/Yapısalcı Metot)
10 Ara sınav
11 Masal Çözümleme Metotları (Göstergebilimsel Yaklasımlar)
12 Masal Karsılastırması
13 Masalların Egitimsel İşlevleri
14 Masal Metni Okuma ve Çözümleme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 5 3 15
19 Beyin Fırtınası 5 3 15
28 Makale Kritik Etme 5 3 15
29 Bireysel Çalışma 5 3 15
34 Okuma 5 10 50

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1427736 Masal Türünün ve masal inceleme metotlarının kavratılmasını saglama.
2 1428710 Türk masallarını kaynak, yapı, tip ve motifleri bakımından inceleyebilecek bilgi donanımına erisebilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78225 Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı çatısı altındaki bir bilim alanında edindiği bilgileri “uzmanlık” düzeyinde geliştirir.
2 78226 Uzmanlık gerektiren sorunları, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
3 78227 Alanındaki bir sorunun temelini araştırıp tesbit eder, yöntem geliştirip çözme, sonuçları değerlendirme ve gerektiğinde uygulayabilme becerisi kazanır.
4 78228 Hazırladığı seminer, makale ve tez çalışmalarında daima şu kavramların ard alanındaki yaklaşımlar doğrultusunda hareket eder: Özgünlük, disiplinlerarasılık, bilim etiği, eleştirel düşünme, çıkarım-tespit merkezli yaklaşım, sorun çözme.
5 78229 Doktora seviyesinde hazırladığı tezde, ilgili bilim alanında ya bir yenilik getirmeye ya da önemli sayılabilecek bir boşluğu kapatmaya çalışır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4
2 4 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr