Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Öcal Oğuz vd., Halkbiliminde Kuramlar ve Yaklaşımlar 1-3 Öcal Oğuz vd, Dünya Halkbilimi Çalışmaları Tarihi Öcal Oğuz vd.,Türk Dünyası El Kitabı Öcal Oğuz, Türk Dünyası Halk Biliminde Yöntem Sorunları Öcal Oğuz, Küreselleşme ve Uygulamalı Halkbilimi Özkul Çobanoğlu, Halkbilimi Kuramları ve Araştırma Yöntemleri Tarihine Giriş Metin Ekici, Halk Bilgisi (Folklor) Derleme ve İnceleme Yöntemleri V. Propp, Masalın Biçimbilimi (Çev. Mehmet Rifat-Sema Rifat), V. Propp, Masalların Yapısı ve İncelenmesi (Çev. Hüseyin Gümüş) Umay Günay, Elazığ Masalları

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kuram/Teori/nazariye kavramı hakkında genel bilgi
2 Kuramlar ve halkbilim kuramlarının tasnifi
3 Erken dönem halkbilimi kuramları (J.G. von Herder ve Grimm Kardeşler)
4 Mitolojik Teori, Güneş Mitleri Teorisi
5 Metin Merkezli Halkbilimi Kuramları Tarihi-Coğrafî Fin okulu, Tarihi Yeniden Kurma Kuramı
6 Evrimsel Halkbilimi Teorisi, Mit-Ritüeli Halkbilimi Teorisi
7 Yapısal Halkbilimi Kuramları, Kahramanın biyografisini çözümleme modelleri (von Hahn, Otto Rank, Lord Raglan, Eric Hobsbawm)
8 Propp Metodu ve yöneltilen tenkitler
9 Claude Levi-Strauss’un Yapısal Çözümleme Metodu
10 Sınav
11 Bağlam Merkezli Halkbilimi Kuramları, İşlevsel Halkbilimi kuramı,
12 Sözlü Kompozisyon Teorisi
13 Performans Teori
14 Öksüz Vezir adlı halk hikayesinin Performans Teori açısından incelenmesi
15
16

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78225 Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı çatısı altındaki bir bilim alanında edindiği bilgileri “uzmanlık” düzeyinde geliştirir.
2 78226 Uzmanlık gerektiren sorunları, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
3 78227 Alanındaki bir sorunun temelini araştırıp tesbit eder, yöntem geliştirip çözme, sonuçları değerlendirme ve gerektiğinde uygulayabilme becerisi kazanır.
4 78228 Hazırladığı seminer, makale ve tez çalışmalarında daima şu kavramların ard alanındaki yaklaşımlar doğrultusunda hareket eder: Özgünlük, disiplinlerarasılık, bilim etiği, eleştirel düşünme, çıkarım-tespit merkezli yaklaşım, sorun çözme.
5 78229 Doktora seviyesinde hazırladığı tezde, ilgili bilim alanında ya bir yenilik getirmeye ya da önemli sayılabilecek bir boşluğu kapatmaya çalışır.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr