Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Şahin KÖkTÜRK *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Mehmet Kaplan, Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar 3 Tip Tahlilleri Mehmet Kaplan, Şiir Tahlilleri 1-2 Mehmet Kaplan, Hikaye Tahlilleri Ömür Ceylan, Tasavvufi Şiir Şerhleri İsmail Tunalı, Sanat Ontolojisi Şerif Aktaş, Şiir Tahlili Teori Uygulama İsmail Çetişli, Metin Tahlillerine Giriş 1 Şiir, 2 Hikaye Roman Tiyatro Nurullah Çetin, Şiir Çözümlemesi Nurullah Çetin, Roman Çözümlemesi Nurullah Çetin, Şiir Tahlilleri 1 Mine Mengi, “Metin Şerhi, Tahlili ve Tenkidi Üzerine”, http://turkoloji.cu.edu.tr/ESKI%20TURK%20%20EDEBIYATI/6.php Ontolojik yaklaşımla metin tahlili örnekleri: Yahya Kemal’in “Sessiz Gemi”, C. S. Tarancı’nın “Gün Eksilmesin Penceremden” şiirlerine İsmail Tunalı, Bâki’nin bir gazeline Dursun Ali Tökel (Yedi İklim, Mayıs 1996, S.74, s.53); M. Kaya Bilgegil’in “Yalnızlık” mensûresine, Ömer Selim (Türklük Bilimi Araştırmaları, Mayıs 1997, s.133); Turgut Uyar’ın “Göğe Bakma Durağı” adlı şiirine Ahmet Cüneyt Issı (Yedi İklim, Eylül 1997, S.90, s.43); C.S.Tarancı’nın “Değirmen” şiirine Fikret Uslucan (Hece Dergisi, Ekim 2001, S.58, s.71); bu Bayburtlu Zihni’nin bir ağıt-koşmasına Şahin Köktürk (Millî Folklor, Sayı 60)

Dersin İçeriği

Tahlil, şerh vb. terimler, çeşitli tahlil teknik ve metotları, bu yöntemlerle manzum veya mensur halk edebiyatı metinlerini tahlil etmek.

Dersin Amacı

Tahlil kavramını ve bu kavramla ilgili diğer (tenkit, eleştiri, izah, şerh, inceleme) terimleri kavratmak. Çeşitli tahlil yöntem ve teknikleriyle halk edebiyatı metinlerini tahlil etmeyi öğretmek.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tahlil, çözümleme, şerh, yorumlama kavramları
2 Tahlil metotları hakkında bilgi (Ontolojik, psikanalitik vd.)
3 Ontolojik Tahlil Metodu
4 Ontolojik Tahlil Metoduyla bir halk şiirinin çözümlenmesi
5 Propp Metodu
6 Propp Metoduyla bir masalın tahlili
7 Performans Teori (Anlatım ortamı merkezli kuram)
8 Öksüz Vezir adlı halk hikayesinin bu metodla tahlili
9 Metinlerarası ilişkiler
10 Sınav
11 Halk edebiyatı metinlerinde metinlerarasılık (halk şiirlerinde)
12 Halk edebiyatı metinlerinde metinlerarasılık (halk nesrinde)
13 Halk şiirine redif merkezli yaklaşım
14 Bir halk edebiyatı şiirinin redif merkezli tahlili
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1529491 metin tahlili hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olur.
2 1529490 Türk halk edebiyatına ait bir metni çeşitli yöntemlerle tahlil edebilme becerisi kazanmak.
3 1529499 Öğrenmiş olduğu tahlil yöntem ve teknikler ile diğer alanlardaki metinleri de tahlil edebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78225 Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı çatısı altındaki bir bilim alanında edindiği bilgileri “uzmanlık” düzeyinde geliştirir.
2 78226 Uzmanlık gerektiren sorunları, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
3 78227 Alanındaki bir sorunun temelini araştırıp tesbit eder, yöntem geliştirip çözme, sonuçları değerlendirme ve gerektiğinde uygulayabilme becerisi kazanır.
4 78228 Hazırladığı seminer, makale ve tez çalışmalarında daima şu kavramların ard alanındaki yaklaşımlar doğrultusunda hareket eder: Özgünlük, disiplinlerarasılık, bilim etiği, eleştirel düşünme, çıkarım-tespit merkezli yaklaşım, sorun çözme.
5 78229 Doktora seviyesinde hazırladığı tezde, ilgili bilim alanında ya bir yenilik getirmeye ya da önemli sayılabilecek bir boşluğu kapatmaya çalışır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 3 3
2 4 3 4 3
3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr