Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Nuh DOĞAN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

HERBST, Thomas & Susen Schüller, 2008. Indroduction to Syntactic Analysis: A Valency Approach, Germany- Tübingen: Gunter Narr Verlag. HAEGEMAN, Liliane, 1991. Introduction to Government and Biding Theory, Great Britain: Blackwall. COOK, Vivian J. & Mark, Newson. 1996. Chomsky’s Universal Grammar: An Introduction, Great Britain: Blackwell. BRESNAN, Joan, 2001. Lexical-Funcitional Syntax, Massachusetts, USA: Blackwell Publishers. COOK S. J., Walter A., 1998. Case Grammar Applied, ABD: The Texsas University Press. Dik, Simon. 1989. The Theory of functional Grammar: Part 1: Structure of Clause, Holland: USE

Dersin İçeriği

Dersin amacı doğrultusunda dil bilimindeki en geleneksel söz dizimi yaklaşımlarından başlayarak günümüz çağdaş yaklaşımlardan başta bağlantılı dil bilgisi, evrensel dil bilgisi, istem dil bilgisi, durum dil bilgisi ve işlevsel dil bilgisinin söz dizimine yaklaşımları ele alınacaktır. Söz dizimi tek boyutlu bir yapı yerine çok boyutlu ve dilin başka düzlemleriyle organik ilişkisi olan bir yapı olarak değerlendirilecektir.

Dersin Amacı

Türkçenin söz dizimsel yapısını ve cümleyi dil biliminde geliştirilen modern söz dizimi kuramları ışığında analiz etmek

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Söz dizimi nedir? Türkçenin temel söz dizimsel özellikleri nedir?
2 Geçmişten günümüze Türkçede temel söz dizimi yaklaşımları ve incelemeleri
3 Amerikan yapısalcılığı ve birincil kurucular sistemi
4 Üretici dönüşümsel dil bilgisi ve söz dizim kategorileri
5 Üretici dönüşümsel dil bilgisi: derin yapı ve yüzey yapı
6 Yönetim ve bağlama kuramı
7 Fiil Temelli Söz Dizimi Yaklaşımları
8 Vize Sınavı
9 Bağlantılı dil bilgisi açısından söz dizimi
10 İstem dil bilgisi açısından söz dizimi
11 İstem dil bilgisi açısından söz dizimi
12 Durum dilbilgisi ve işlevsel dil bilgisi: cümlenin anlam bilimsel yapısı
13 Özne ve Nesne Olma Hiyerarşisi
14 Bilgi Yapısı ve Cümle

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
10 Tartışma 15 2 30
19 Beyin Fırtınası 10 2 20
28 Makale Kritik Etme 12 3 36
29 Bireysel Çalışma 15 2 30
34 Okuma 15 2 30

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1551743 Sözdizimi ile ilgili kuramsal bilgileri sıralayıp tanımlar
2 1551744 Dilin söz diziminin yapısını öğelere ayırıp çözümleyebilir
3 1551745 Söz diziminin dilin diğer düzlemleriyle ilişkilerini tespit edebilir.
4 1551746 Söz diziminin anlam bilimsel yapısını belirleyebilir.
5 1551747 Söz diziminin edimbilimsel ve işlevsel özellikleri ayırt edilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78225 Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı çatısı altındaki bir bilim alanında edindiği bilgileri “uzmanlık” düzeyinde geliştirir.
2 78226 Uzmanlık gerektiren sorunları, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
3 78227 Alanındaki bir sorunun temelini araştırıp tesbit eder, yöntem geliştirip çözme, sonuçları değerlendirme ve gerektiğinde uygulayabilme becerisi kazanır.
4 78228 Hazırladığı seminer, makale ve tez çalışmalarında daima şu kavramların ard alanındaki yaklaşımlar doğrultusunda hareket eder: Özgünlük, disiplinlerarasılık, bilim etiği, eleştirel düşünme, çıkarım-tespit merkezli yaklaşım, sorun çözme.
5 78229 Doktora seviyesinde hazırladığı tezde, ilgili bilim alanında ya bir yenilik getirmeye ya da önemli sayılabilecek bir boşluğu kapatmaya çalışır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 4 5
2 4 5 5 4 4
3 5 4 4 5 4
4 5 4 5 4 5
5 5 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr