Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Serkan ŞEN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tekin, Talat, Orhon Yazıtları Tekin, Talat, Orhon Türkçesi Grameri Gabain, Annamaria von, Eski Türkçenin Grameri, (Çev. Mehmet Akalın) Aydın, Erhan, Orhon Yazıtları (Köl Tegin, Bilge Kağan, Tonyukuk, Oni, Küli Çor) Aydın, Yenisey Yazıtları Alyılmaz, Cengiz, Orhun Yazıtlarının Bugünkü Durumu Alyılmaz, Cengiz, (Kök)türk Harfli Yazıtların İzinde Arpat, Berta, Sözlerimi Dinleyin, Çev. Emine Yılmaz Erdal, Marcel, Old Turkic Word Formation Gabain, A. Von, Eski Türkçenin Grameri Sertkaya, Osman Fikri, Göktürk Tarihinin Meseleleri

Dersin İçeriği

Göktürk dönemi metinleri ve dönemin ses, biçim, cümle bilgisi özellikleri

Dersin Amacı

Göktürkçenin Türk dili tarihindeki yerinin ve Göktürk dönemi metinlerinin ses, biçim ve cümle bilgisi açısından kavratılması

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Göktürkçenin Türk dili tarihindeki yeri
2 Göktürkçe metinlerin bulunuşu ve okunuşu
3 Göktürkçe metinler üzerine yapılan çalışmalar
4 Göktürkçenin dilbilgisi özellikleri
5 Göktürk yazısının okunmasında dikkat edilecek hususlar
6 Tonyukuk yazıtı okuma ve dilbilgisi çalışmaları
7 Tonyukuk yazıtı okuma ve dilbilgisi çalışmaları
8 Költigin yazıtı okuma ve dilbilgisi çalışmaları
9 Bilge Kağan yazıtı okuma ve dilbilgisi çalışmaları
10 Ara sınav
11 Uygur dönemi yazıtları üzerine okuma ve dilbilgisi çalışmaları
12 Uygur dönemi yazıtları üzerine okuma ve dilbilgisi çalışmaları
13 Yenisey yazıtları üzerine okuma ve dilbilgisi çalışmaları
14 Kağıda yazılı Göktürkçe metinler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1546610 Öğrenciler, dönemin dil özelliklerini kavrar.
2 1546611 Dönem ile ilgili yapılan çalışmaları bilir.
3 1546612 Dönemin metinlerini okuyup anlar.
4 1546613 Dönemin dil özellikleri ile Türkiye Türkçesi dil özelliklerinin mukayesesini yapar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78225 Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı çatısı altındaki bir bilim alanında edindiği bilgileri “uzmanlık” düzeyinde geliştirir.
2 78226 Uzmanlık gerektiren sorunları, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
3 78227 Alanındaki bir sorunun temelini araştırıp tesbit eder, yöntem geliştirip çözme, sonuçları değerlendirme ve gerektiğinde uygulayabilme becerisi kazanır.
4 78228 Hazırladığı seminer, makale ve tez çalışmalarında daima şu kavramların ard alanındaki yaklaşımlar doğrultusunda hareket eder: Özgünlük, disiplinlerarasılık, bilim etiği, eleştirel düşünme, çıkarım-tespit merkezli yaklaşım, sorun çözme.
5 78229 Doktora seviyesinde hazırladığı tezde, ilgili bilim alanında ya bir yenilik getirmeye ya da önemli sayılabilecek bir boşluğu kapatmaya çalışır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5
Öğrenme Çıktısı
1 4 3
2
3 4
4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr