Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Salih DEMİRBİLEK *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Çağdaş Türk Lehçeleri. Ahmet BURAN- Ercan ALKAYA. Akçağ Yayınları. Ed. Ahmet B. ERCİLASUN. Türk Lehçeleri Grameri. Akçağ Yayınları. Türk Dilleri. Talat TEKİN - Mehmet ÖLMEZ. BilgeSu Yayınları.

Dersin İçeriği

Çağdaş Türk lehçelerini tanır. Çağdaş Türk lehçelerinin karakteristik özelliklerini bilir.

Dersin Amacı

Çağdaş Türk lehçelerini tanımak. Çağdaş Türk lehçelerinin karakteristik özelliklerin bilmek.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dil, lehçe, şive kavramları
2 Çağdaş Türk lehçelerinin oluşumu, sınıflandırılması
3 Türk dilinin uzak lehçeleri
4 Çağdaş Oğuz grubu lehçeleri
5 Çağdaş Kıpçak grubu lehçeleri
6 Çağdaş Karluk grubu lehçeleri
7 Çağdaş Altay grubu lehçeleri
8 Azeri Türkçesinin gramatikal özellikleri
9 Ara sınav
10 Türkmen Türkçesinin gramatikal özellikleri
11 Kazak Türkçesinin gramatikal özellikleri
12 Kırgız Türkçesinin gramatikal özellikleri
13 Özbek Türkçesinin gramatikal özellikleri
14 Yeni Uygur Türkçesinin gramatikal özellikleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
5 Derse Katılım 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 5 14 70
2 Final Sınavı 4 20 80

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1547473 Çağdaş Türk lehçelerini bilir.
2 1547474 Çağdaş Türk lehçelerinin karakteristik gramer özelliklerini bilir.
3 1547475 Çağdaş Türk lehçeleri ile ilgili başlıca kaynakları tanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78225 Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı çatısı altındaki bir bilim alanında edindiği bilgileri “uzmanlık” düzeyinde geliştirir.
2 78226 Uzmanlık gerektiren sorunları, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
3 78227 Alanındaki bir sorunun temelini araştırıp tesbit eder, yöntem geliştirip çözme, sonuçları değerlendirme ve gerektiğinde uygulayabilme becerisi kazanır.
4 78228 Hazırladığı seminer, makale ve tez çalışmalarında daima şu kavramların ard alanındaki yaklaşımlar doğrultusunda hareket eder: Özgünlük, disiplinlerarasılık, bilim etiği, eleştirel düşünme, çıkarım-tespit merkezli yaklaşım, sorun çözme.
5 78229 Doktora seviyesinde hazırladığı tezde, ilgili bilim alanında ya bir yenilik getirmeye ya da önemli sayılabilecek bir boşluğu kapatmaya çalışır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 4 5
2 5 4 4 4 5
3 5 4 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr