Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Özen YAYLAGÜL ÜSTÜNEL *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Aksan, Doğan (2006) Anlambilim, Ankara: Engin Yayınevi. Cowie, A.P. (2009). Semantics. Oxford: Oxford University Press. Leech, G.N. (1981). Semantics (2nd ed.). Harmondsworth: Penguin Books. Löbner, S. (2002). Understanding Semantics. London: Arnold. Lyons, J. (1977). Semantics – 2 vols. Cambridge. Cambridge University Press. Murphy, M. Lynne. (2003). Semantic Relations and the Lexicon. Cambridge: Cambridge University Press. Cruse, D. Alan. (1986). Lexical Semantics. Cambridge University Press: Cambridge. Allan, K. (1986). Linguistic meaning. London: Routledge & Kegan Paul. Chierchia, G., & McConnell-Ginet, S. (2000). Meaning and grammar: An introduction to semantics (2nd ed.). Cambridge, MA: MIT Press. Chomky, N. (1981). Lectures on government and binding. Dordrecht: Foris. Chomsky, N. (1965). Aspects of the theory of syntax. Cambridge, MA: MIT Press. Chomsky, N. (1986). Knowledge of language. New York: Praeger. Chomsky, N. (1995). The Minimalist Program. Cambridge, MA: MIT Press. Cruse, D. A. (1986). Lexical semantics. Cambridge, UK: Cambridge University Press. Fillmore, C. (1968). The case for case. In E. Bach & R. T. Harms (Eds.), Universals in linguistic theory (pp. 1–88). New York, NY: Holt, Rinehart, and Winston. Jackendoff, R. (1972). Semantic interpretation in generative grammar. Cambridge, MA: MIT Press. Jackendoff, R. (1989). What is a concept, that a person may grasp it? Mind & Language, 4(1/2), 68–102. doi:10.1111/j.1468-0017.1989.tb00243.x Jackendoff, R. (2010). Meaning and the lexicon: The parallel architecture 1975–2010. Oxford: Oxford University Press. Katz, J. J. (1972). Semantic theory. New York: Harper and Row. Pustejovsky, J. (1995). The generative lexicon. Cambridge, MA: MIT Press. Saeed, J. I. (2016). Semantics (4th ed.). Oxford, UK: Wiley Blackwell.

Dersin İçeriği

Kelime, deyim, cümle ve metin anlamlarıyla ilgili konuları içerir

Dersin Amacı

Kelime, cümle ve daha karmaşık yapıların anlamlarına ulaşmayı amaçlar. Kelime ve cümle arasındaki anlam ilişkisini belirlemeyi amaçlar.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Anlambilim ve edimbilim

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 4 20 80
2 Final Sınavı 15 5 75

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1529361 Kelimelerin ve karmaşık ifadelerin anlamını belirlemek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78225 Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı çatısı altındaki bir bilim alanında edindiği bilgileri “uzmanlık” düzeyinde geliştirir.
2 78226 Uzmanlık gerektiren sorunları, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
3 78227 Alanındaki bir sorunun temelini araştırıp tesbit eder, yöntem geliştirip çözme, sonuçları değerlendirme ve gerektiğinde uygulayabilme becerisi kazanır.
4 78228 Hazırladığı seminer, makale ve tez çalışmalarında daima şu kavramların ard alanındaki yaklaşımlar doğrultusunda hareket eder: Özgünlük, disiplinlerarasılık, bilim etiği, eleştirel düşünme, çıkarım-tespit merkezli yaklaşım, sorun çözme.
5 78229 Doktora seviyesinde hazırladığı tezde, ilgili bilim alanında ya bir yenilik getirmeye ya da önemli sayılabilecek bir boşluğu kapatmaya çalışır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5
Öğrenme Çıktısı
1 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr