Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Özen YAYLAGÜL ÜSTÜNEL *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

GUİRAUD, Pierre (1994) Göstergebilim (çev. Mehmet Yalçın), Ankara: İmge Kitabevi Yayınları. ERKMAN-Akerson, Fatma (2005) Göstergebilime Giriş, İstanbul: Multilingual. BARTHES, Roland (2005) Göstergebilimsel Serüven (çeviren: Mehmet Rifat-Sema Rifat), İstanbul: YKB Yay. YAYLAGÜL, Özen (2015) Göstergebilim ve Dilbilim, Ankara: Hece Yayınları. BELL, Alan and Garret, Peter (1998) New Approaches to Media Discourse, London: Blackwell. COOK, Guy (1992) The Discourse of Advertising. London and New York: Routledge. LAKOFF G., Johnson, M. (2005) Metaforlar, Hayat, Anlam ve Dil, (çeviren: Gökhan Yavuz Demir), İstanbul: Paradigma Yayınları. STERN, Josef (2000) Metaphor in Context, Cambridge, MA: MIT Press. GÜNAY, Doğan (2002) Göstergebilim Yazıları, İstanbul: Multilingual. YÜCEL, Tahsin (1979) Anlatı Yerlemleri, İstanbul: Ada Yayınları. RİFAT, Mehmet (1982) Genel Göstergebilim Sorunları. Kuram ve Uygulama, İstanbul: Alaz. RİFAT, Mehmet (1983) Dilbilim ve Göstergebilim Kuramları, İstanbul: Yazko İnceleme. RİFAT, Mehmet (1992) Göstergebilimin ABC'si, İstanbul: Sel Yayınları. RİFAT, Mehmet (1992) XX. Yüzyılda Dilbilim ve Göstergebilim Kuramları, İstanbul

Dersin İçeriği

Seçilecek metinler göstergebilimsel yöntemlerle çözümlenecektir.

Dersin Amacı

Gösterge dizgelerini öğrenmek, metinleri göstergebilimsel yöntemle çözümleyebilmek

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Göstergebilim nedir?
2 Gösterge modelleri
3 Göstergebilimsel yönemlerle metin çözümleme
4 Metin çözümleme (masal metinleri)
5 Göstergebilimsel yöntemle masal çözümleme
6 Göstergebilimsel yöntemle hikaye çözümleme
7 Hikaye çözümleme
8 Hikaye çözümleme
9 Ara sınav
10 Karikatür metinlerinin göstergebillimsel yöntemle çözümlenmesi
11 Reklam metinlerinin göstergebilimsel yöntemle çözümlenmesi
12 Reklam metinlerinin göstergebilimsel yöntemle çözümlenmesi
13 Reklam metni çözümlemeleri
14 Sinema göstergebilimi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 4 20 80
2 Final Sınavı 5 15 75

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1551838 Metinleri anlayabilme becerisi kazandırmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78225 Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı çatısı altındaki bir bilim alanında edindiği bilgileri “uzmanlık” düzeyinde geliştirir.
2 78226 Uzmanlık gerektiren sorunları, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
3 78227 Alanındaki bir sorunun temelini araştırıp tesbit eder, yöntem geliştirip çözme, sonuçları değerlendirme ve gerektiğinde uygulayabilme becerisi kazanır.
4 78228 Hazırladığı seminer, makale ve tez çalışmalarında daima şu kavramların ard alanındaki yaklaşımlar doğrultusunda hareket eder: Özgünlük, disiplinlerarasılık, bilim etiği, eleştirel düşünme, çıkarım-tespit merkezli yaklaşım, sorun çözme.
5 78229 Doktora seviyesinde hazırladığı tezde, ilgili bilim alanında ya bir yenilik getirmeye ya da önemli sayılabilecek bir boşluğu kapatmaya çalışır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5
Öğrenme Çıktısı
1 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr