Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof.Dr.Yavuz Bayram, Dr.Öğr.Üyesi Semih Yeşilbağ, Dr.Öğr.Üyesi Muhammed İkbâl Güler *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Banarlı, Nihad Sami, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi I, MEB Yay., İstanbul 1971. Çelebioğlu, Âmil, Türk Edebiyatında Mesnevi, Kitabevi Yay., İstanbul 1999. İpekten, Halûk, Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz, Dergâh Yay., İstanbul 1994. Kartal, Ahmet, “Türkçe Mesnevilerin Tertip Özellikleri”, Şiraz’dan İstanbul’a, Kriter Yay., İstanbul 2008, s.529-576. Koç Keskin, Neslihan, “Eski Türk Edebiyatında Edebî Türler”, Eski Türk Edebiyatına Giriş (Ed. Ahmet Mermer), Akçağ Yay., Ankara 2007, s.249-450. Şentürk, A.Atillâ ve Kartal, Ahmet, Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Dergâh Yay., İstanbul

Dersin İçeriği

Anlatma esaslı metinler (mesneviler, hikâyeler...) .

Dersin Amacı