Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof.Dr.Yavuz Bayram, Dr.Öğr.Üyesi Semih Yeşilbağ, Dr.Öğr.Üyesi Muhammed İkbâl Güler *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

AYBET, Nahid, Fuzûlî Dîvânı’nda Maddî Kültür, Y.Lisans Tezi, Marmara Ü. 1987. ÇAĞLAYAN, Bünyamin, Taşlıcalı Yahyâ Bey Dîvânı’nda Maddî Kültür, Y.Lisans Tezi, Gazi Ü. 1990. BAYRAM Yavuz, Çiçeklerle Diğer Bitkilerin Divan Şiirine Yansımaları ve Anlam Çerçeveleri, OMÜ SBE, Samsun 2001. DEMİREL, H.Gamze, Nef’î Dîvânı’nda Tabiat, Y.Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi. DENİZ, Sabahat, Onaltıncı Yüzyıl Şâirlerinden Bâkî, Fuzûlî, Hayâlî, Nev’î ve Yahyâ Dîvânlarında Göklerle İlgili Bazı Hususiyetler, Doktora Tezi, Marmara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü. ERDOĞAN, Kenan, Fuzûlî Dîvânı’nda Kozmoğrafya ve Tabiat, Y.Lisans Tezi, Çukurova Ü. 1989. ERTAN, Mehmet Emin, Fuzûlî Dîvânı’nda Hayvanlar, Y.Lisans Tezi, Marmara Ü.1987. GÜL, Bülent, Türk Tarım Terimleri, Doktora Tezi, Hacettepe Ü., Ankara 2004. GÜLER, Sabahat, Fuzûlî Dîvânı’nda Kozmik Unsurlar, Y.Lisans Tezi, Marmara Ü.1986. KURNAZ, Cemal, Taşlıcalı Yahyâ Bey Dîvânı’nda Kozmik Unsurlar, Y.Lisans Tezi, Hacettepe Ü. 1981. MERMER,Ahmet,Taşlıcalı Yahyâ Bey Dîvânı’nda Nebâtlar, Y.Lisans Tezi, Gazi Ü. 1985. ŞİMŞEK (KARTAL), Nuray, 16. Yüzyıl Bazı Dîvân Şâirlerinin Türkçe Dîvânlarında Bitkiler: Bâkî, Fuzûlî, Hayâlî Bey, Nev’î, Doktora Tezi, Marmara Ü. 1994. ULUOCAK, Kısmet Gül, Bâkî Dîvânı’nda Maddî Kültür,Y.Lisans Tezi,Marmara Ü.. UZEL, Rıdvan, Nev’î Dîvânı’nda Bitkiler, Y.Lisans Tezi, Hacettepe Ü. 1981. YILGÖR, Asuman, Fuzûlî’nin Türkçe Dîvânı’nda Bitkiler, Y.Lisans Tezi, İstanbul Ü.,1990.

Dersin İçeriği

Eski Türk Edebiyatında Tabiat.

Dersin Amacı

Öğrencilerin Eski Türk Edebiyatında tabiatla ilgili bilgi ve birikimlerini geliştirmek.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin amacı, tanımı ve kapsamı.
2 Derste yararlanılacak kaynaklar.
3 "Eski Türk Edebiyatında Tabiat"la ilgili çalışmalar.
4 "Eski Türk Edebiyatında Tabiat"la ilgili çalışmalar.
5 Eski Türk Edebiyatında Bitkisel ve Doğal Mekânlar.
6 Eski Türk Edebiyatında Bitkisel ve Doğal Mekânlar.
7 Eski Türk Edebiyatında Bitkiler (Ağaçlar)
8 Eski Türk Edebiyatında Bitkiler (Ağaçlar)
9 Eski Türk Edebiyatında Bitkiler (Tarımsal Ürünler)
10 Eski Türk Edebiyatında Bitkiler (Meyveler)
11 Eski Türk Edebiyatında Bitkiler (Çiçekler)
12 Eski Türk Edebiyatında Bitkiler (Çiçekler)
13 Eski Türk Edebiyatında Bitkiler (Çiçekler)
14 Eski Türk Edebiyatında Hayvanlar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
27 Makale Yazma 1 25 1
28 Makale Kritik Etme 1 25 1
2 Final Sınavı 1 50 1
44 Makale Yazma 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1546603 Öğrenciler, "Eski Türk Edebiyatında Tabiat" eksenli bilgi ve birikim sahibi olurlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78225 Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı çatısı altındaki bir bilim alanında edindiği bilgileri “uzmanlık” düzeyinde geliştirir.
2 78226 Uzmanlık gerektiren sorunları, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
3 78227 Alanındaki bir sorunun temelini araştırıp tesbit eder, yöntem geliştirip çözme, sonuçları değerlendirme ve gerektiğinde uygulayabilme becerisi kazanır.
4 78228 Hazırladığı seminer, makale ve tez çalışmalarında daima şu kavramların ard alanındaki yaklaşımlar doğrultusunda hareket eder: Özgünlük, disiplinlerarasılık, bilim etiği, eleştirel düşünme, çıkarım-tespit merkezli yaklaşım, sorun çözme.
5 78229 Doktora seviyesinde hazırladığı tezde, ilgili bilim alanında ya bir yenilik getirmeye ya da önemli sayılabilecek bir boşluğu kapatmaya çalışır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5
Öğrenme Çıktısı
1 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr