Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Şahin KÖKTÜRK *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Özkul Çobanoğlu, Halkbilimi Kuramları ve Araştırma Yöntemleri Tarihine Giriş, Akçağ Yay. Öcal Oğuz vd., Halkbiliminde Kuramlar ve Yaklaşımlar 1-2-3-4, Geleneksel Yayıncılık. Öcal Oğuz vd., Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yay. Abdurrahman Güzel-Ali Torun, Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, Akçağ Yay. Erman Artun, Türk Halkbilimi, Karahan Kitabevi. Ekici, Metin, Halk Bilgisi (Folklor) Derleme ve İnceleme Yöntemleri. Ankara: Geleneksel Yay. 2008.

Dersin İçeriği

Halkbiliminin metin merkezli ve bağlam merkezli kuramları incelenip örnek metinler ilgili kuramlara göre uygulanacaktır.

Dersin Amacı

Halkbiliminin temel kuram ve yöntemleri öğrenilerek alana dair derleme/alan araştırması, icra, metin üzerinde çalışmalar gibi uygulamalarda daha metodik ve akademik bakış açısına sahip olmak hedeflenmektedir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Folklor/halkbilimi terimleri
2 Folklor kuramlarının tarihçesi
3 Halkbilimi kuramlarını sınıflandırma denemeleri
4 İlk folklor kuramları
5 Metin Merkezli Kuramlara Genel Bakış
6 Tarihi-Coğrafi Fin Metodu, Urform problemi
7 Axel Olrik’in Epik Kanunları- Örnek Metin Uygulaması
8 Psikoanalitik Folklor Kuramları
9 Raglan’ın Geleneksel Kahraman Kalıbı- Hobsbawn’ın Sosyal Haydut Kalıbı, Örnek Metin Uygulaması
10 Ara Sınav
11 Propp’un Yapısal Anlatı Çözümlemesi
12 İşlevsel Halkbilimi Kuramı
13 Sözlü Formül Kuramı
14 Performans Teori, İcra Ortamı, Bağlam
15 Final Sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 4 20 80
2 Final Sınavı 15 5 75

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1546089 Halkbiliminin temel kavram ve terimlerini tanır.
2 1546090 Alan araştırması ve derleme çalışması hakkında bilgi sahibi olur.
3 1546091 Halkbiliminin kuramsal/teorik yönü ile uygulama yönü arasında ilişki kurar.
4 1546092 Dünyada halkbilimi alanında kuramsal çalışma ortaya koyanları tanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78225 Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı çatısı altındaki bir bilim alanında edindiği bilgileri “uzmanlık” düzeyinde geliştirir.
2 78226 Uzmanlık gerektiren sorunları, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
3 78227 Alanındaki bir sorunun temelini araştırıp tesbit eder, yöntem geliştirip çözme, sonuçları değerlendirme ve gerektiğinde uygulayabilme becerisi kazanır.
4 78228 Hazırladığı seminer, makale ve tez çalışmalarında daima şu kavramların ard alanındaki yaklaşımlar doğrultusunda hareket eder: Özgünlük, disiplinlerarasılık, bilim etiği, eleştirel düşünme, çıkarım-tespit merkezli yaklaşım, sorun çözme.
5 78229 Doktora seviyesinde hazırladığı tezde, ilgili bilim alanında ya bir yenilik getirmeye ya da önemli sayılabilecek bir boşluğu kapatmaya çalışır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5
Öğrenme Çıktısı
1 4 3
2 3 4 3
3 4 3
4 4 2 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr