Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Şahin KÖKTÜRK *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Gürsel Aytaç, Karşılaştırmalı Edebiyat İnci Enginün, Mukayeseli Edebiyat Metin Ekici, Türk Dünyasında Köroğlu Zekeriya Karadavut, Köroğlunun Ortaya Çıkışı Türk Dünyası Edebiyatları Ansiklopedisi Şahin Köktürk, Azerbaycan ve Türkiye’den Derlenmiş Masalları Karşılaştırma Denemesi Metin Ergun, Türk Dünyası Efsanelerinde Değişme Motifi Saim Sakaoğlu, Dede Korkut Kitabı 1-2 Cevdet Kudret, Türk Edebiyatı Tarihi Pervin Ergun, “Altay Destanlarında ve Anadolu Türk Masallarında Tastarakay-Keloğlan” . Millî Folklor, S.68. Naciye Yıldız, Türk Dünyasında Destan Kavramı, Uluslar arası Türk Dünyası Halk Edebiyatı Kurultayı (26-28 Mayıs 2000, Mersin), Ankara, 2002.

Dersin İçeriği

Azeri ve Kırım halk edebiyatları bünyesinde oluşturulan eserler ve bu eserleri oluşturan şahsiyetler içeriği oluşturmaktadır.

Dersin Amacı

Türkiye ile birlikte diğer Türk Cumhuriyetlerinin halk edebiyatı ürünleri ve şahsiyetlerini tanımak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Karşılaştırmalı edebiyat kavramının tanıtılması
2 Halk edebiyatı çalışmalarında karşılaştırmalı edebiyatın yeri
3 Türk dünyası halk edebiyatı çalışmalarında karşılaştırmalı edebiyatın yeri
4 Azerbaycan sahası halk edebiyatı ve Türkiye sahası halk edebiyatının genel niteliklerinin belirtilmesi; Azeri edebiyatı kaynaklı mitolojik anlatılar ile Türk edebiyatı ürünü mitolojik anlatıların karşılaştırılması; benzerlik ve farklılıkların tespiti
5 Azeri edebiyatındaki efsane metinleriyle Türk edebiyatındaki efsane metinlerin karşılaştırılması; benzerlik ve farklılıkların tespiti
6 Azeri edebiyatındaki masal örnekleriyle Türk edebiyatındaki masal örneklerinin karşılaştırılması; benzerlik ve farklılıkların tespiti
7 Azeri edebiyatındaki destan örnekleriyle Türk edebiyatındaki destan örneklerinin karşılaştırılması; benzerlik ve farklılıkların tespiti
8 Azeri edebiyatındaki halk hikayesi örnekleriyle Türk edebiyatındaki halk hikayesi örneklerinin karşılaştırılması; benzerlik ve farklılıkların tespiti
9 Kırım edebiyatının tanıtılması ve Kırım edebiyatındaki mitolojik anlatılar ile Türk edebiyatındaki mitolojik anlatıların karşılaştırılması; benzerlik ve farklılıkların tespiti
10 Sınav
11 Kırım edebiyatı masal örnekleriyle Türk edebiyatı masal örneklerinin karşılaştırılması; benzerlik ve farklılıkların tespiti
12 Kırım edebiyatı destan örnekleriyle Türk edebiyatı destan örneklerinin karşılaştırılması; benzerlik ve farklılıkların tespiti
13 Kırım edebiyatı halk hikayesi örnekleriyle Türk edebiyatı halk hikayesi örneklerinin karşılaştırılması; benzerlik ve farklılıkların tespiti
14 Azeri, Kırım ve Türk halk edebiyatı örneklerinden hareketle geleneksel kahraman, bitiş, geçiş, başlangıç kalıplarının tespiti
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1546271 Karşılaştırmalı edebiyat terim ve tanımlarını tanır.
2 1546272 Karşılaştırmalı edebiyat ve halk edebiyatında karşılaştırmalı edebiyat çalışmalarını tanır.
3 1546273 Azeri ve Kırım halk edebiyatı ile Türkiye'deki halk edebiyatı ürünleri arasında bağ kurar.
4 1546274 Halk edebiyatındaki türleri karşılaştırmalı edebiyat dahilinde değerlendirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78225 Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı çatısı altındaki bir bilim alanında edindiği bilgileri “uzmanlık” düzeyinde geliştirir.
2 78226 Uzmanlık gerektiren sorunları, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
3 78227 Alanındaki bir sorunun temelini araştırıp tesbit eder, yöntem geliştirip çözme, sonuçları değerlendirme ve gerektiğinde uygulayabilme becerisi kazanır.
4 78228 Hazırladığı seminer, makale ve tez çalışmalarında daima şu kavramların ard alanındaki yaklaşımlar doğrultusunda hareket eder: Özgünlük, disiplinlerarasılık, bilim etiği, eleştirel düşünme, çıkarım-tespit merkezli yaklaşım, sorun çözme.
5 78229 Doktora seviyesinde hazırladığı tezde, ilgili bilim alanında ya bir yenilik getirmeye ya da önemli sayılabilecek bir boşluğu kapatmaya çalışır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5
Öğrenme Çıktısı
1 4 4
2 3 2 3
3 3 2
4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr