Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Serkan ŞEN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Hacıeminoğlu, Necmettin, Harezm Türkçesi ve Grameri Ata, Aysu, Çağatay Türkçesinin İlk Devresi Harezm-Altınordu Türkçesi Ercilasun, A.B., Türk Dili Tarihi Eckmann, Janos, Harezm, Kıpçak ve Çağatay Türkçesi Üzerine Notlar Argunşah, Mustafa-Yüksekkaya, Gülden Sağol, Karahanlıca, Harezmce, Kıpçakça Dersleri Vural, Hanifi-Toparlı, Recep, Harezm Türkçesi Vural, Hanifi-Toparlı, Recep, Kıpçak Türkçesi Tezcan, Semih-Zülfikar, Hamza, Nehcü’l-Ferâdîs Ergin, Muharrem, Dede Korkut Kitabı Karamanlıoğlu, Ali Fehmi, Gülüstan Tercümesi Yunus Emre Divanı

Dersin İçeriği

Orta Türkçe dönemi metinleri ve metinlerin ses, biçim, cümle bilgisi özellikleri

Dersin Amacı

Orta Türkçenin Türk dili tarihindeki yerinin ve dönem metinlerinin ses, biçim ve cümle bilgisi açısından kavratılması

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Orta Türkçe terimi, tanımı ve özellikleri
2 Eski Türkçe ve Orta Türkçe dönemlerinin mukayesesi
3 Harezm-Altınordu Türkçesi dönemi ve dil özellikleri
4 Nehcü’l-Feradis, okuma ve dilbilgisi çalışmaları
5 Nehcü’l-Feradis, okuma ve dilbilgisi çalışmaları
6 Kıpçak Türkçesi dönemi ve dil özellikleri
7 Seyf-i Sarayi’nin Gülistan Tercümesi, okuma ve dilbilgisi çalışmaları
8 Seyf-i Sarayi’nin Gülistan Tercümesi, okuma ve dilbilgisi çalışmaları
9 Eski Oğuz Türkçesi dönemi ve dil özellikleri
10 Ara Sınav
11 Dede Korkut Oğuznameleri, okuma ve dilbilgisi çalışmaları
12 Dede Korkut Oğuznameleri, okuma ve dilbilgisi çalışmaları
13 Yunus Emre Divanı, okuma ve dilbilgisi çalışmaları
14 Orta Türkçe-Yeni Türkçe dönemlerinin mukayesesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 5 14 70
2 Final Sınavı 4 20 80

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1476281 Öğrenciler, dönemin dil özelliklerini kavrar.
2 1476282 Dönem ile ilgili yapılan çalışmaları bilir.
3 1476283 Dönemin metinlerini okuyup anlar.
4 1476284 Dönemin dil özellikleri ile Türkiye Türkçesi dil özelliklerinin mukayesesini yapar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78225 Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı çatısı altındaki bir bilim alanında edindiği bilgileri “uzmanlık” düzeyinde geliştirir.
2 78226 Uzmanlık gerektiren sorunları, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
3 78227 Alanındaki bir sorunun temelini araştırıp tesbit eder, yöntem geliştirip çözme, sonuçları değerlendirme ve gerektiğinde uygulayabilme becerisi kazanır.
4 78228 Hazırladığı seminer, makale ve tez çalışmalarında daima şu kavramların ard alanındaki yaklaşımlar doğrultusunda hareket eder: Özgünlük, disiplinlerarasılık, bilim etiği, eleştirel düşünme, çıkarım-tespit merkezli yaklaşım, sorun çözme.
5 78229 Doktora seviyesinde hazırladığı tezde, ilgili bilim alanında ya bir yenilik getirmeye ya da önemli sayılabilecek bir boşluğu kapatmaya çalışır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5
Öğrenme Çıktısı
1 3 4
2 5 5
3 3
4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr