Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Selçuk ÇIKLA *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Öğrenci Kılavuzu, Samsun 2017.

Dersin İçeriği

Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalında hazırlanacak bir doktora tezi, belirlenmiş yeni bir konu, sorun veya sürece ilişkin çözüm sağlama amacıyla, yöntemi, kuralları ve resmi süresi içinde belirli bir çalışmayı gerçekleştirmeye dönük sistemli, bilimsel ve paylaşılıp yararlanılabilir içerikte akademik bir çalışmadır.

Dersin Amacı

Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı'nda hazırlanacak bir doktora tezinin biçim ve içerik özelliklerini öğrencilere öğretmek; Onlara tez konusu ile ilgili olarak tek başlarına araştırma yapma ve bunları kullanma yöntemlerini öğretmek ve böylece, bu sahada hazırlanan bilimsel nitelikli tez çalışması ile edebiyat sahasına katkıda bulunmak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ön araştırma aşaması olarak bir konu seçimi.
2 Ön araştırma aşaması olarak bir konu seçimi.
3 Konunun sınırlandırılması.
4 Sınırlanan konuya dair hipotez kurma.
5 Araştırma yönteminin belirlenmesi.
6 Dönem projesinin hazırlanması.
7 Tez önerisinin hazırlanması.
8 Tez yazımıyla ilgili teknik kuralların incelenmesi.
9 Tez yazımıyla ilgili biçimsel kuralların incelenmesi.
10 Kaynak gösterme kurallarının incelenmesi.
11 Tez bölümlerinin düzenlenmesi.
12 Tez bölümlerinin düzenlenmesi.
13 Düzenlenen bölümlerin yeniden gözden geçirilmesi.
14 Tezin raporlaştırılması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
29 Bireysel Çalışma 15 50 750

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1551699 Öğrenci Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı'nda doktora tezi hazırlamanın biçimsel ve içeriksel niteliklerini öğrenir.
2 1551700 Belirlenmiş yeni bir konu veya sorunu tez hazırlama ve yazma kuralları doğrultusunda yazılı metin haline dönüştürebilir
3 1551701 Belirli bir konuyu belirli bir sürede gerekli kurallara uyarak tez halinde takdim etmekle, bir sonraki aşama olan doktoraya kendini hazırlamış olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78225 Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı çatısı altındaki bir bilim alanında edindiği bilgileri “uzmanlık” düzeyinde geliştirir.
2 78226 Uzmanlık gerektiren sorunları, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
3 78227 Alanındaki bir sorunun temelini araştırıp tesbit eder, yöntem geliştirip çözme, sonuçları değerlendirme ve gerektiğinde uygulayabilme becerisi kazanır.
4 78228 Hazırladığı seminer, makale ve tez çalışmalarında daima şu kavramların ard alanındaki yaklaşımlar doğrultusunda hareket eder: Özgünlük, disiplinlerarasılık, bilim etiği, eleştirel düşünme, çıkarım-tespit merkezli yaklaşım, sorun çözme.
5 78229 Doktora seviyesinde hazırladığı tezde, ilgili bilim alanında ya bir yenilik getirmeye ya da önemli sayılabilecek bir boşluğu kapatmaya çalışır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4
2 4
3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr