Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Selçuk ÇIKLA *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Armay, U., Bilimsel Araştırma ve Yazma Teknikleri El Kitabı, Der Yayınları, İstanbul, 1981. Cebeci, S., Bilimsel Araştırma Teknikleri, Alfa Yayınları, Ankara, 1997. Karasar, N., Bilimsel araştırma Yöntemi, Nobel Yayınları, İstanbul, 1999. Bilimsel Araştırmada Etik ve Sorunları,Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları, Ankara, 2002.

Dersin İçeriği

Tez konusu ile ilgili çalışmaların ve uygulamaların danışman kontrolünde başından sonuna kadar yapılması.

Dersin Amacı

Bilimsel etik ve çalışma disiplini, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı'nda doktora eğitimi alan öğrencilere eğitim konularıyla ilgili gerekli bilgi ve deneyimi aktarmak. Çalışma konuları ile ilgili bilgi, beceri ve tutumları kazandırabilme.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Uzmanlık Alan Dersleri için Kaynakça
2 Uzmanlık Alan Derslerine Giriş
3 Doktora Tezi'nin Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Disiplini alanında hazırlanabilmesi için gereken nitelikler.
4 Doktora Tezi'nin Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Disiplini alanında hazırlanabilmesi için gereken nitelikler.
5 Hazırlanması muhtemel tez konularında öğrenci ile birlikte ön tarama ve hazırlık yapılması ve sonuç olarak bu çalışmaların derinlemesine incelenmesi ve doktora konusunun belirlenmesi, tekrarlanan konulara dikkat edilmemesi olarak kabul edilebilir. büyük ölçüde.
6 Hazırlanması muhtemel tez konularında öğrenci ile birlikte ön tarama ve hazırlık yapılması ve sonuç olarak bu çalışmaların derinlemesine incelenmesi ve doktora konusunun belirlenmesi, tekrarlanan konulara dikkat edilmemesi olarak kabul edilebilir. büyük ölçüde.
7 Hazırlanması muhtemel tez konularında öğrenci ile birlikte ön tarama ve hazırlık yapılması ve sonuç olarak bu çalışmaların derinlemesine incelenmesi ve doktora konusunun belirlenmesi, tekrarlanan konulara dikkat edilmemesi olarak kabul edilebilir. büyük ölçüde.
8 Doktora tezinin konusu ile ilgili kaynakların öğrenci ile birlikte incelenmesi ve tez önerisinin hazırlanması için yol gösterici.
9 Doktora tezinin konusu ile ilgili kaynakların öğrenci ile birlikte incelenmesi ve tez önerisinin hazırlanması için yol gösterici.
10 Doktora tezinin konusu ile ilgili kaynakların öğrenci ile birlikte incelenmesi ve tez önerisinin hazırlanması için yol gösterici.
11 Çalışmalar sırasında öğrencinin eksik olduğu noktaların belirlenmesi, bunlara yönelik telafi okumalarının yapılması ve elde edilen verilerin tartışılması…
12 Çalışmalar sırasında öğrencinin eksik olduğu noktaların belirlenmesi, bunlara yönelik telafi okumalarının yapılması ve elde edilen verilerin tartışılması…
13 Genel değerlendirme
14 Genel değerlendirme.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1551653 Tez konularının özelliklerini bilir.
2 1551654 Tez konusundaki araştırma yöntemlerini açıklar.
3 1551655 Çalışma alanı ile ilgili kaynakları ve metinleri ayırt eder, tarar ve toplar.
4 1551656 Alanıyla ilgili metinleri bilimsel ve etik değerlere göre değerlendirir ve sınıflandırır.
5 1551657 Belirlenen tez konusu ile ilgili taslak içeriğini zaman çizelgesine göre oluşturur.
6 1551658 Bilgileri slaytla aktarır, okuma alanları da dahil olmak üzere kendi çalışma alanı ile ilgili durumu özetler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78225 Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı çatısı altındaki bir bilim alanında edindiği bilgileri “uzmanlık” düzeyinde geliştirir.
2 78226 Uzmanlık gerektiren sorunları, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
3 78227 Alanındaki bir sorunun temelini araştırıp tesbit eder, yöntem geliştirip çözme, sonuçları değerlendirme ve gerektiğinde uygulayabilme becerisi kazanır.
4 78228 Hazırladığı seminer, makale ve tez çalışmalarında daima şu kavramların ard alanındaki yaklaşımlar doğrultusunda hareket eder: Özgünlük, disiplinlerarasılık, bilim etiği, eleştirel düşünme, çıkarım-tespit merkezli yaklaşım, sorun çözme.
5 78229 Doktora seviyesinde hazırladığı tezde, ilgili bilim alanında ya bir yenilik getirmeye ya da önemli sayılabilecek bir boşluğu kapatmaya çalışır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 4
3 4
4 4
5 4
6 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr