Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof.Dr. Mustafa Zeki TERZİ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Terzi, M. Zeki, 1990, Hz. Peygamber ve Hulafâ-i Raşidîn Döneminde Askeri Teşkilat, Sönmez Matbaa ve Yay., Terzi, M. Zeki, 1986, Abbasiler Döneminde Askeri Teşkilat, (Basılmamış Doktora Tezi), Terzi, M. Zeki, 1997, Emevilerde Kara Ordusu Teşkilatı, OMÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Say: 9’dan Ayrı Basım. Terzi, M. Zeki, 1990, Hz. Peygamber ve Hulafâ-i Raşidîn Döneminde Askeri Teşkilat, Sönmez Matbaa ve Yay., Terzi, M. Zeki, 1986, Abbasiler Döneminde Askeri Teşkilat, (Basılmamış Doktora Tezi), Terzi, M. Zeki, 1997, Emevilerde Kara Ordusu Teşkilatı, OMÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Say: 9’dan Ayrı Basım, Avn, A., 1961, el-Fennü’l-Harbi fî Sadri’l-İslam, Darü’l-Mearif Yay., Hamidullah, M., 1981, Hz. Peygamberin Savaşları ve Savaş Meydanları (Türkçe’ye Çev.: Salih Tuğ), Yağmur Yay.

Dersin İçeriği

İslam tarihinin ilk dönemlerinde ordunun kuruluşu ve elemanları, yönetimi, muharebe harekâtı ve silahları

Dersin Amacı

İslam Tarihinin ilk dönemlerindeki askeri teşkilatın öğretilmesi

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İslam’da savaş ve barış anlayışı
2 İslam’da savaş hukuku ve ahlakı
3 Ordunun kuruluşu ve elemanları; askeri hizmetin statüsü ve asker kaynakları
4 Ordunun yönetimi; komutanlık
5 Ordunun sınıfları
6 Rütbe ve üniformalar
7 Askerlerin ücretleri
8 Ordunun muharebe harekatı
9 Muharebede uygulanan taktikler
10 Muharebe düzenleri
11 Ordunun lojistiği
12 Ordunun çeşitli silahları
13 Bayrak ve sancaklar
14
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
17 Alan Çalışması 1 40 1
27 Makale Yazma 1 60 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
17 Alan Çalışması 1 5 5
27 Makale Yazma 1 5 5
29 Bireysel Çalışma 15 5 75
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 10 20

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
54195 1408473 Dönemlerin askeri teşkilat yapısını tanıyacaklardır.
54196 1385169 İlgili dönemlerdeki askeri organizasyon hakkında dinleyici önünde bilgi verebileceklerdir.
54197 1393980 Askeri organizasyonlarda yer alan savaş strateji, taktik ve silahlarını tanıyacaklardır.
54198 1396847 Askeri teşkilatın kuruluş ve takip eden dönemlerdeki gelişme seyrini izleyip karşılaştırma imkanı elde edebileceklerdir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75377 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak İslam tarihi ve sanatları alanındaki bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirip derinleştirebilecek ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ve tespitlere ulaşabilecek.
2 75378 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanıyla diğer disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayabilecek, yönlendirebilecek.
3 75384 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatlarıyla ilgili yeni ve karmaşık fikirleri uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak değerlendirip özgün sonuçlara ulaşabilecek.
4 75385 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanında ortaya çıkabilecek olan sorunların çözümlenmesi noktasında karar verme ve sorun çözme becerileriyle aktif rol üstlenebilecek.
5 75383 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanında bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uyarlayabilecek.
6 75387 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilecek ve kullanabilecek.
7 75386 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanındaki yeni düşünce ve bilgilerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilecek
8 75379 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, teknik, tasarım veya uygulamayı bağımsız olarak geliştirebilecek.
9 75380 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanında yabancı dilde yayınları takip edebilecek ve yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilecek.
10 75388 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanındaki her türlü yeni gelişme ve ilerlemeyi yaşadığı topluma sunabilecek.
11 75381 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanındaki diğer uzman kişilerle alanının konularını tartışabilecek düzeyde etkili bir iletişim kurabilecek.
12 75382 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanıyla ilgili ulusal veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlar yapabilecek.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr