Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof.Dr. Mustafa Zeki TERZİ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bayrakdar, M., 2000. İslam’da Bilim ve Teknoloji Tarihi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Kâhya, E., 1995, Modern Kimyanın Kurucusu Câbir b.. Hâyyan, TDV Yay., Bayat, A. Haydar, 1999, Osmanlı Devletinde Hekimbaşılık ve Hekimbaşlar, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yay., Tekeli, S., Kâhya, E. ve diğerleri, 1999, Bilim Tarihine Giriş, Nobel Yay., Yakıt, İ., Durak, N., 2002, İslam’da Bilim Tarihi, Tuğra Matbaası, İhsanoğlu, E., 2003, Osmanlılar ve Bilim, Nesil Yay., Demirci, M., 1996, Beytü’l-Hikme, İnsan Yay., Kazancıgil, A., 2000, Osmanlılarda Bilim ve Teknoloji, Ufuk Kitapları, Yüksel, A.T., 2002, İslam’da Bilim Tarihi, Kitap Dünyası, Hunke, S., 1991, Avrupa’nın Üzerine Doğan İslam Güneşi, Bedir Yay., Yıldırım, C., 2001, Bilimin Öncüleri, TÜBİTAK Yay., Aycan, İ. ve diğerleri, 2003, Emeviler Dönemi Bilim Kültür ve Sanat Hayatı, İlahiyat, Bakar, O. Ve diğerleri, 1991, İslâmî Bilimde Metedoloji Sorunu, Fecr Yay., Nasr, S. Hüseyin, 1991, İslam’da Bilim ve Medeniyet, İnsan Yay.

Dersin İçeriği

Bilim ve bilimsel üretimin İslami temelleri, bilim kurumları ve bilginler, dini ve sosyal bilimler, tabii/pozitif bilimler.

Dersin Amacı

İslam medeniyetinde yer alan dini, sosyal ve tabii/pozitif bilimlerin ve bilim adamlarının bilim ve düşünce alanına katkılarının öğretilmesi

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İslam ilim/bilim ilişkisi
2 Kur’an ilimleri, hadis ve İslam hukuku
3 Sosyal ilimler
4 Felsefi ilimler
5 Bilim kurumları
6 Matematik
7 Astronomi
8 Tıp
9 Fizik
10 Kimya
11 Botanik
12 Zooloji
13 İslam biliminin batı bilimine etkisi
14
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
17 Alan Çalışması 1 40 1
27 Makale Yazma 1 60 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
17 Alan Çalışması 1 5 5
27 Makale Yazma 1 5 5
29 Bireysel Çalışma 15 5 75
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 10 20

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
53618 1407121 Bilim ve düşüncenin İslami kaynaklarını ve İslam ilim/bilim ve düşünce ilişkisini tartışabilecektir.
53619 1407522 İslam biliminin batı bilimine etkisini tartışabilecektir
53620 1395243 Bilim ve düşüncenin İslami serüvenini izleyebilecektir
53621 1370279 İslam bilim tarihi konusunda dinleyiciler önünde bilgi verebilecektir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75377 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak İslam tarihi ve sanatları alanındaki bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirip derinleştirebilecek ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ve tespitlere ulaşabilecek.
2 75378 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanıyla diğer disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayabilecek, yönlendirebilecek.
3 75384 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatlarıyla ilgili yeni ve karmaşık fikirleri uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak değerlendirip özgün sonuçlara ulaşabilecek.
4 75385 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanında ortaya çıkabilecek olan sorunların çözümlenmesi noktasında karar verme ve sorun çözme becerileriyle aktif rol üstlenebilecek.
5 75383 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanında bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uyarlayabilecek.
6 75387 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilecek ve kullanabilecek.
7 75386 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanındaki yeni düşünce ve bilgilerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilecek
8 75379 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, teknik, tasarım veya uygulamayı bağımsız olarak geliştirebilecek.
9 75380 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanında yabancı dilde yayınları takip edebilecek ve yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilecek.
10 75388 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanındaki her türlü yeni gelişme ve ilerlemeyi yaşadığı topluma sunabilecek.
11 75381 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanındaki diğer uzman kişilerle alanının konularını tartışabilecek düzeyde etkili bir iletişim kurabilecek.
12 75382 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanıyla ilgili ulusal veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlar yapabilecek.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr