Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç.Dr. Kenan AYAR *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. İsmail Hakkı Göksoy, Çağdaş İslâm Ülkeleri Tarihi, Fakülte Kitabevi Yayınları, Isparta 2008. 2. Hakkı Dursun Yıldız (Editör), Doğuştan Günümüze Büyük İslâm Tarihi, Çağrı Yayınları, İstanbul 1989, XIII. cilt. 3. Ramazan Özey, İslâm Dünyası, Erkam Yayınları, İstanbul 1996. 4. Kollektif, XXI. Yüzyılda İslâm Dünyası ve Türkiye, Ensar Neşriyat, İstanbul 2003. 5. P. M. Holt-A.K. Swynford-B. Lewis (Editör), İslâm Târihi Kültür ve Medeniyeti, Çev. Hamdi Aktaş ve diğerleri), Kitabevi Yayınları, İstanbul 1997. 6. İslam ülkelerinin resmi web siteleri 7. İslâm Ansiklopedisinin çeşitli maddeleri.

Dersin İçeriği

Çağdaş İslam devletlerinin siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel tarihleri, bu devletlerin bölgesel ve küresel ağırlıkları, birbirleriyle ilişkileri.

Dersin Amacı

Çağdaş İslâm devletlerinin oluşum sürecini, siyasal, sosyal, ekonomik, kültürel durumlarını ve aralarındaki ilişkileri kavratmak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Günümüz İslâm dünyasının coğrafi bölgeleri, dil, etnik ve mezhep yapıları, nüfus ve ekonomik durumları
2 İran, Irak
3 Suriye, Lübnan, Filistin
4 Suudi Arabistan, Uman, Yemen
5 Mısır
6 Libya, Tunus, Cezayir, Fas
7 Sudan, Somali
8 Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri
9 Pakistan, Bangladeş
10 Endonezya, Malezya
11 Türk Cumhuriyetleri
12 Afganistan, Tacikistan
13 Nijer, Mali, Çad, Senegal, Gine
14 Diğer İslam ülkeleri
15 Final sınavı
16 Bütünleme
17

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
24 Seminer 1 80 1
28 Makale Kritik Etme 2 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
17 Alan Çalışması 1 5 5
27 Makale Yazma 1 5 5
29 Bireysel Çalışma 15 5 75
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 10 20

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
76897 1400598 Günümüzde halkının çoğu müslüman olan devletlerin ortaya çıkış süreçlerini analiz edip açıklayabilir.
76898 1402978 Çağdaş İslam devletlerinin siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel durumlarını değerlendirebilir.
76901 1374767 Çağdaş İslam devletlerinin bölgesel ve küresel konumlarını analiz edebilir.
76903 1385981 Çağdaş İslam devletleri arasındaki siyasal, sosyal, ekonomik, kültürel ilişkilerin durumunu açıklayabilir ve bunun geleceğini yorumlayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75377 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak İslam tarihi ve sanatları alanındaki bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirip derinleştirebilecek ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ve tespitlere ulaşabilecek.
2 75378 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanıyla diğer disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayabilecek, yönlendirebilecek.
3 75384 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatlarıyla ilgili yeni ve karmaşık fikirleri uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak değerlendirip özgün sonuçlara ulaşabilecek.
4 75385 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanında ortaya çıkabilecek olan sorunların çözümlenmesi noktasında karar verme ve sorun çözme becerileriyle aktif rol üstlenebilecek.
5 75383 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanında bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uyarlayabilecek.
6 75387 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilecek ve kullanabilecek.
7 75386 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanındaki yeni düşünce ve bilgilerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilecek
8 75379 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, teknik, tasarım veya uygulamayı bağımsız olarak geliştirebilecek.
9 75380 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanında yabancı dilde yayınları takip edebilecek ve yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilecek.
10 75388 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanındaki her türlü yeni gelişme ve ilerlemeyi yaşadığı topluma sunabilecek.
11 75381 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanındaki diğer uzman kişilerle alanının konularını tartışabilecek düzeyde etkili bir iletişim kurabilecek.
12 75382 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanıyla ilgili ulusal veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlar yapabilecek.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr