Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Yılmaz CAN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

S.Mülayim, Sanat Tarihi Metodu, İstanbul 1994 T. Baykara, Tarih Araştırma ve Yazma Metodu, İstanbul 2007 C.O.Tütengil, Sosyal Bilimlerde Araştırma ve Metod, İstanbul 1975 Y.Demiriz ve Diğerleri, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Araştırmaları, İstanbul 2001 D. Kuban, Anadolu Türk Mimarisinin Kaynak ve Sorunları, İstanbul 1965

Dersin İçeriği

Türk İslam Sanatları alanında akademik çalışma yapacakların öncelikle bilmesi, kavraması gereken hususlar ile bu bilim dalının farklı alt alanlarında (mimari, el sanatları, süsleme v.b.) yapılacak bilimsel çalışmalarda, veri toplama aşamasından yazım aşamasına kadar, takip edilmesi gereken usul ve esaslar

Dersin Amacı

Türk İslam sanatları konusunda bilimsel çalışma yapabilmek için gerekli olan yöntem ve usul bilgisini kavratmak, öğretmek

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türk ve İslam sanatları inceleme ve araştırmalarına kronolojik bir bakış
2 Türk ve İslam sanatının oluşum ve gelişimini etkileyen faktörler
3 Türk İslam sanatları konu başlıkları
4 Türk İslam Sanatları bilim dalının asıl ve yardımcı kaynakları
5 Türk İslam Sanatları bilim dalının sorunları
6 Türk İslam Sanatları bilim dalına has akademik araştırma ve inceleme yöntemleri
7 Araştırmacıda bulunması gereken nitelikler
8 Konu seçimi ve konuya uygun yöntem ve usul belirleme
9 Araştırma ve inceleme planı oluşturma
10 Arasınav
11 Veri toplama
12 Kataloglama, sınıflama ve tipoloji
13 Değerlendirme, eleştiri ve yorum
14 Teknik ayrıntılar
15 Dönem sonu sınavı
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 0 40 1
17 Alan Çalışması 0 30 1
27 Makale Yazma 0 30 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
17 Alan Çalışması 1 5 5
27 Makale Yazma 1 5 5
29 Bireysel Çalışma 15 5 75
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 10 20

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
55385 1372651 Sanat Tarihi bilimine ait yöntem ve usul bilgisini uygulamaya koyabileceklerdir
55386 1390104 Türk İslam sanatları alanında özgün akademik çalışmalar yapabilecek yetkinliğine erişeceklerdir.
55387 1373391 Teknolojik gelişme ve yenilikleri dikkate alarak yöntem ve usul bilgisini sürekli güncelleyeceklerdir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75377 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak İslam tarihi ve sanatları alanındaki bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirip derinleştirebilecek ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ve tespitlere ulaşabilecek.
2 75378 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanıyla diğer disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayabilecek, yönlendirebilecek.
3 75384 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatlarıyla ilgili yeni ve karmaşık fikirleri uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak değerlendirip özgün sonuçlara ulaşabilecek.
4 75385 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanında ortaya çıkabilecek olan sorunların çözümlenmesi noktasında karar verme ve sorun çözme becerileriyle aktif rol üstlenebilecek.
5 75383 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanında bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uyarlayabilecek.
6 75387 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilecek ve kullanabilecek.
7 75386 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanındaki yeni düşünce ve bilgilerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilecek
8 75379 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, teknik, tasarım veya uygulamayı bağımsız olarak geliştirebilecek.
9 75380 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanında yabancı dilde yayınları takip edebilecek ve yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilecek.
10 75388 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanındaki her türlü yeni gelişme ve ilerlemeyi yaşadığı topluma sunabilecek.
11 75381 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanındaki diğer uzman kişilerle alanının konularını tartışabilecek düzeyde etkili bir iletişim kurabilecek.
12 75382 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanıyla ilgili ulusal veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlar yapabilecek.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr