Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Yrd. Doç. Dr. Recep GÜN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ayverdi, E.H., (1953), Fatih Devri Hattatları ve Hat Sanatı, İstanbul. Baltacıoğlu, İ.H., (1956) “Türk Sanat Gelenekleri”, Yıllık Araştırmalar Dergisi, Ankara. Tüfekçioğlu, A., (2002), “Türk Mimarisinde Yazı”, Yeni Türkiye Yıl 8, S. 46 Ankara Derman, Uğur, (1975), “Mezar Kitabelerinde Yazı Sanatımız”, TTok Belleteni, 49/328, İstanbul Safadi, Yasin Hamid, (1978), Islamic Calligraphy, Thames and Hudson Karamağaralı, B. (1992), Ahlat Mezartaşları, Ankara. Kuşoğlu, M. Zeki, (1984), Mezar Taşlarında Hüve’l-Baki, İstanbul. Ögel Semra, (!987), Anadolu Selçuklularının Taş tezyinatı, Ankara. Günüç F., (1996), “Anadolu Selçuklu Mimarisinde Celi Sülüs Hattı”, V. Milli Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Semineri Bildirileri, Konya. Subaşı, M. H., “Hat Sanatı ve Tarih Açısından Eyüp Mezar Taşı Kitabeleri”, I. Eyüp Sultan Sempozyumu İstanbul. Şahinoğlu, Metin, (Trs),Anadolu Selçuklu Mimarisinde Yazının Dekoratif Eleman Olarak Kullanılışı, İstanbul Boydaş Nihat, (1994), Talik Yazıya Plastik Değer Açısından Bir Yaklaşım, İstanbul

Dersin İçeriği

Arap yazısının orijini, Erken dönem kaligrafi örnekleri, Kufi yazı, Aklam-ı Sitte yazı örnekleri, Yazı sanatının gelişmesinde Türk Hattatların rolü, Önemli Türk Hattatları, Tezyini sanatlar içerisinde yazının yeri, Mimari eserlerde yazı kullanımı, Farklı malzemeler üzerinde yer alan yazılardan örnekler

Dersin Amacı

Mimari eserler üzerinde yar alan her türlü yazı unsurunu tanımlayabilme ve sanatsal özelliklerini tespit edebilme

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Arap yazısı ve erken dönem yazılardan örnekler
2 Aklam-ı Sitte
3 Yazı sanatının gelişmesinde Türk Hattatlar
4 Tezyini sanatlar arasında yazının yeri
5 Mimari eserlerde yazı kullanımı
6 Epigrafik özellik taşıyan yazılar
7 Tezyini amaçla kullanılan yazılar
8 Mimari eserlerde taş malzeme üzerindeki yazılardan örnekler
9 Mimari eserlerde ahşap malzeme üzerindeki yazılardan örnekler
10 Ara sınav
11 Mimari eserlerde tuğla ve çini malzeme ile oluşturulan yazılardan örnekler
12 Mezar taşlarında yazı ve özellikleri
13 Mimari eserlerde yazı karakterli süslemeler
14 Muhtevaları açısından yazılar
15 Dönem sonu sınavı
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 20 1
34 Okuma 1 40 1
54 Ev Ödevi 13 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
34 Okuma 1 30 30
54 Ev Ödevi 13 4 52

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1380508 Mimari eserlerde yer alan epigrafik özellik taşıyan kitabeleri çözümler.
2 1384263 Mimari eserler üzerinde yer alan tezyini amaçlı yazıları tanımlar.
3 1386678 Yazılar arasında dönemlere göre gelişen farklılıkları tespit eder.
4 1371187 Mimari eserlerle üzerlerinde yer alan yazılar arasında içerik ve form ilişkisini anlamlandırır.
5 1373919 Farklı karakterlerde yazılmış Arapça veya Osmanlıca kitabeleri tanımlayıp çözümler.
6 1383728 Yazı sanatına Türk Hattatlarının katkılarını tespit eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75377 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak İslam tarihi ve sanatları alanındaki bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirip derinleştirebilecek ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ve tespitlere ulaşabilecek.
2 75378 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanıyla diğer disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayabilecek, yönlendirebilecek.
3 75384 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatlarıyla ilgili yeni ve karmaşık fikirleri uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak değerlendirip özgün sonuçlara ulaşabilecek.
4 75385 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanında ortaya çıkabilecek olan sorunların çözümlenmesi noktasında karar verme ve sorun çözme becerileriyle aktif rol üstlenebilecek.
5 75383 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanında bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uyarlayabilecek.
6 75387 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilecek ve kullanabilecek.
7 75386 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanındaki yeni düşünce ve bilgilerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilecek
8 75379 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, teknik, tasarım veya uygulamayı bağımsız olarak geliştirebilecek.
9 75380 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanında yabancı dilde yayınları takip edebilecek ve yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilecek.
10 75388 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanındaki her türlü yeni gelişme ve ilerlemeyi yaşadığı topluma sunabilecek.
11 75381 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanındaki diğer uzman kişilerle alanının konularını tartışabilecek düzeyde etkili bir iletişim kurabilecek.
12 75382 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanıyla ilgili ulusal veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlar yapabilecek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5
2 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4
3 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4
4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5
5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4
6 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr