Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Ahmet Çakır *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Mahfuz, H. Ali, 1977, Kamusu’l-Musikiyyi’l-Arabiyye, Bağdat. 2- Uz, Kazım, 1964, el-Istılahatü’l-Musikiyye, Ankara. 3- Turabi, Ahmet Hakkı, 1996, el-Kindî’nin Mûsikî Risâleleri (Yayınlanmamış doktora tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü), İstanbul. 4- Öztuna, Yılmaz, 1990, Büyük Türk Musikisi Ansiklopedisi, Kültür Bakanlığı, I-II, Ankara. 5- Uygun, Nuri, 2002, Safiyyuddîn Abdulmu’min Urmevî ve “Kitâbu’l-Edvâr”ı. (Yayınlanmamış doktora tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü), İstanbul. 6- Çakır, Ahmet, 1999, Alişah b. Hacı Büke (-1500)’nin Mukaddimetü’l-Usûl Adlı Eseri (Yayınlanmamış doktora tezi, Marmara üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü), İstanbul.

Dersin İçeriği

Türk Müziği terminolojisini tanımak ve metinlerde geçen terimleri anlamına uygun bir şekilde kullanmak.

Dersin Amacı

Doktora çalışması yapacak öğrencilere Türk müziği terminolojisi hakkında bilgi vermek. Türk müziğinin temel kaynaklarında kullanılan kavramların anlaşılmasını sağlamak. Terminolojiyi doğru kullanmaları hususunda öğrencilere yardımcı olmak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Terminoloji kavramı ve bu bilimin değeri
2 Müzik terimi, kökeni ve bu terimle ilgili diğer terimler
3 Türk müziğinin ses sistemi ve perdeleri ilgili terimler
4 Türk müziğinin aralıkları ile ilgili terimler
5 Makam ve bu terimle ilgili diğer terimler
6 Basit makamlarla ilgili terimler
7 Şed makam ve bununla ilgili diğer terimler
8 Sazlarla ilgili terimler.
9 Arasınav
10 Sazlarla ilgili terimler.
11 Sazlarla ilgili terimler
12 Usulleri oluşturan unsurlarla ilgili terimler
13 Usul ve aruz ilişkisi içerisinde kullanılan terimler
14 Usul ve aruz ilişkisi içerisinde kullanılan terimler
15 Dönem sonu sınavı
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
17 Alan Çalışması 1 5 5
27 Makale Yazma 1 5 5
29 Bireysel Çalışma 15 5 75
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 10 20

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1380861 Türk Müziğinin terminolojisini anlatabileceklerdir.
2 1384845 Arapça ve Farsça metinlerdeki kavramlara doğru anlam verebileceklerdir.
3 1395749 Klasik ve yeni metinlerde geçen terimler arasında ilişki kurup metinleri daha iyi yorumlayabileceklerdir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75377 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak İslam tarihi ve sanatları alanındaki bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirip derinleştirebilecek ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ve tespitlere ulaşabilecek.
2 75378 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanıyla diğer disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayabilecek, yönlendirebilecek.
3 75384 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatlarıyla ilgili yeni ve karmaşık fikirleri uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak değerlendirip özgün sonuçlara ulaşabilecek.
4 75385 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanında ortaya çıkabilecek olan sorunların çözümlenmesi noktasında karar verme ve sorun çözme becerileriyle aktif rol üstlenebilecek.
5 75383 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanında bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uyarlayabilecek.
6 75387 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilecek ve kullanabilecek.
7 75386 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanındaki yeni düşünce ve bilgilerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilecek
8 75379 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, teknik, tasarım veya uygulamayı bağımsız olarak geliştirebilecek.
9 75380 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanında yabancı dilde yayınları takip edebilecek ve yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilecek.
10 75388 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanındaki her türlü yeni gelişme ve ilerlemeyi yaşadığı topluma sunabilecek.
11 75381 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanındaki diğer uzman kişilerle alanının konularını tartışabilecek düzeyde etkili bir iletişim kurabilecek.
12 75382 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanıyla ilgili ulusal veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlar yapabilecek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4
2 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5
3 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr