Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Ahmet Çakır *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Özcan, Nuri, Türk Musikisi Tarihi (Basılmamış Ders Notları), İstanbul. 2- Özalp, M. Nazmi, 2000, Türk Mûsikîsi Tarihi, Milli Eğitim Bakanlığı, I-II, İstanbul. 3- Öztuna, Yılmaz, 1990, Büyük Türk Musikisi Ansiklopedisi, Kültür Bakanlığı, I-II, Ankara. 4- Çakır, Ahmet, 2009, Müziğe Giriş, İstanbul. 5- Budak, Ogün Atilla, 2000, Türk müziğinin Kökeni-Gelişimi, Ankara.

Dersin İçeriği

Doğuşundan günümüze Türk Musikisi ve Türk Din Musikisi

Dersin Amacı

Doktora öğrencilerine Türk Din Musikisi’nin Türk Musikisi Tarihi’ndeki yerini ve aralarındaki ilişkileri kavratmak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Müziği’nin Kökeni / Türk Musikisi’nin ortaya çıkışı 1. Hafta.docx
2 Şaman kültüründe müzik, müzik adamları ve dini musiki 2.hafta.docx
3 İslamiyet’in kabulüne kadar diğer Türkler’de müzik ve dini musiki 3.hafta.docx
4 Türkler’in İslamiyet’i kabulünden önceki dini musiki formları 4.hafta.docx
5 Türkler’in İslamiyet’i kabul edişiyle başlayan müzik faaliyetleri 5.hafta.docx
6 Türk müziği teorisinin kuruluş dönemi 6.hafta.docx
7 13-15.Yüzyılları arası Türk Müziği faaliyetleri ve bu yüzyıllarda meydana getirilen formlar 7.hafta.docx
8 Mevleviliğin ortaya çıkışının Türk Müziği’ne katkısı 8.hafta.docx
9 Arasınav Arasınav
10 İstanbul’un fethinin Türk Müziği’ne katkıları ve Osmanlı döneminde müzik kurumları 10.hafta.docx
11 16. Yüzyılda Türk müziği ve dini musiki ilişkisi 11.hafta.docx
12 17. Yüzyılda Türk müziği ve dini musiki ilişkisi 12.hafta.docx
13 18. Yüzyılda Türk müziği ve dini musiki ilişkisi 13.hafta.docx
14 19. Yüzyıldan günümüze Türk Müziği ve dini musiki ilişkisi 14.hafta.docx
15 Dönem sonu sınavı Dönem Sonu Sınavı
16 Sınav sonuçları ilanı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
17 Alan Çalışması 1 5 5
27 Makale Yazma 1 5 5
29 Bireysel Çalışma 15 5 75
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 10 20

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
58271 1365115 Türk Musikisi tarihini anlatabileceklerdir.
58272 1374121 Türk Musikisi ile Türk Din Musikisi arasındaki ilişkiyi değerlendirebileceklerdir.
58273 1381051 Türk Musikisi’ne İslamiyet’in etkilerini yorumlayabileceklerdir.
58274 1376795 Yüzyıllara göre Türk Musikisi ve Türk Din Musikisi tarihini değerlendirebileceklerdir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75377 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak İslam tarihi ve sanatları alanındaki bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirip derinleştirebilecek ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ve tespitlere ulaşabilecek.
2 75378 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanıyla diğer disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayabilecek, yönlendirebilecek.
3 75384 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatlarıyla ilgili yeni ve karmaşık fikirleri uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak değerlendirip özgün sonuçlara ulaşabilecek.
4 75385 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanında ortaya çıkabilecek olan sorunların çözümlenmesi noktasında karar verme ve sorun çözme becerileriyle aktif rol üstlenebilecek.
5 75383 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanında bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uyarlayabilecek.
6 75387 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilecek ve kullanabilecek.
7 75386 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanındaki yeni düşünce ve bilgilerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilecek
8 75379 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, teknik, tasarım veya uygulamayı bağımsız olarak geliştirebilecek.
9 75380 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanında yabancı dilde yayınları takip edebilecek ve yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilecek.
10 75388 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanındaki her türlü yeni gelişme ve ilerlemeyi yaşadığı topluma sunabilecek.
11 75381 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanındaki diğer uzman kişilerle alanının konularını tartışabilecek düzeyde etkili bir iletişim kurabilecek.
12 75382 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanıyla ilgili ulusal veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlar yapabilecek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
58271 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5
58272 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4
58273 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4
58274 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr