Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Eyüp NEFES *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Anna Carola Krausse, Rönesanstan Günümüze Resim Sanatının Öyküsü Filiz Çağman, Osmanlı Resim Sanatı Sezer Tansuğ, Resim Sanatının Tarihi Kaya Özsezgin-Mustafa Aslıer, Başlangıcından Bugüne Çağdaş Türk Resim Sanatı Tarihi

Dersin İçeriği

Rönesans döneminin ünlü ressamları ve resimleri, Romantizm akımı ve temsilcileri, Realizm ve naturalizm akımları, Empresyonizm (izlenimcilik) akımı, Empresyonizm (izlenimcilik) akımının ünlü ressamları ve resimleri, Sembolizm, Favoizm, Expresyonizm (İfadecilik), Kübizm, Fütürizm (Gelecekçilik), Dadaizm (SANAT ÖLDÜ YAŞASIN SANAT), Sürrealizm ve soyut resim, Türk resim sanatı

Dersin Amacı

Dünyadaki çağdaş sanat kuramlarını kronojik olarka tanıtmak

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Rönesans döneminin ünlü ressamları ve resimleri 1-RÖNESANS SANATI.pptx
2 Romantizm akımı ve temsilcileri 2-ROMANTİZM AKIMI VE TEMSİLCİLERİ.pptx
3 Realizm ve naturalizm akımları 3-Realİzm ve naturalİzm.pptx
4 Empresyonizm (izlenimcilik) akımı 4-EMPRESYONİZM AKIMI (1).pptx
5 Empresyonizm (izlenimcilik) akımının ünlü ressamları ve resimleri 5-EMPRESYONİZM (İZLENİMCİLİK) AKIMININ ÜNLÜ RESSAMLARI VE.pptx
6 Sembolizm 6-SEMBOLİZM (SİMGECİLİK) AKIMI.pptx
7 Favoizm 7-FOVİZM.pptx
8 Expresyonizm (İfadecilik) EKSPRESYONİZM (DIŞAVURUMCULUK) 1905-1919.pptx
9 Kübizm KÜBİZM (1907-1925).pptx
10 Fütürizm (Gelecekçilik) FÜTÜRİZM (1909-1915).pptx
11 ara sınav ara sınav
12 Dadaizm (SANAT ÖLDÜ YAŞASIN SANAT), Sürrealizm ve soyut resim DADAİZM (SANAT ÖLDÜ YAŞASIN SANAT), SÜRREALİZM.pptx
13 Türk resim sanatı TÜRK RESİM SANATI.pptx
14 Dönem sonu sınavı dönem sonu sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
5 Derse Katılım 1 20 1
17 Alan Çalışması 1 20 1
23 Proje Sunma 1 40 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 60 1
39 Rapor Sunma 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
23 Proje Sunma 4 10 40
54 Ev Ödevi 14 5 70

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1546441 çağdaş sanat akımları dersini alan öğrenci Avrupa Sanatının dönemlerini kavrayabilecektir.
2 1546445 Eski yunan ve roma dönemi sanatının etkilerini kavrayabilecektir.
3 1546451 Günümüz sanat akımları hakkında fikir sahibi olabilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75377 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak İslam tarihi ve sanatları alanındaki bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirip derinleştirebilecek ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ve tespitlere ulaşabilecek.
2 75378 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanıyla diğer disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayabilecek, yönlendirebilecek.
3 75384 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatlarıyla ilgili yeni ve karmaşık fikirleri uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak değerlendirip özgün sonuçlara ulaşabilecek.
4 75385 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanında ortaya çıkabilecek olan sorunların çözümlenmesi noktasında karar verme ve sorun çözme becerileriyle aktif rol üstlenebilecek.
5 75383 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanında bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uyarlayabilecek.
6 75387 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilecek ve kullanabilecek.
7 75386 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanındaki yeni düşünce ve bilgilerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilecek
8 75379 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, teknik, tasarım veya uygulamayı bağımsız olarak geliştirebilecek.
9 75380 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanında yabancı dilde yayınları takip edebilecek ve yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilecek.
10 75388 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanındaki her türlü yeni gelişme ve ilerlemeyi yaşadığı topluma sunabilecek.
11 75381 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanındaki diğer uzman kişilerle alanının konularını tartışabilecek düzeyde etkili bir iletişim kurabilecek.
12 75382 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanıyla ilgili ulusal veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlar yapabilecek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 2 4 3 3 4 4 3 5 5 5 2
2 3 3 3 5 4 2 4 4 5 5 3 4
3 5 4 2 4 5 4 5 4 5 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr