Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman OKUYAN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Suraiya Faroqhi, Osmanlı’da Kentler ve Kentliler, çev. Neyyar Kalaycıoğlu, Tarih vakfı Yurt Yay., İstanbul, 1994. 2) Abdurrahman Okuyan, XIX. Yüzyılın Son Çeyreğinde Trabzon -Dini, Sosyal ve Kültürel Hayat, Kalem yay. Trabzon, 2013. 3) Bahaeddin Yediyıldız, Ordu Kazası Sosyal Tarihi (1455- 1613), Ankara, 1985. 4) Özer Ergenç, XVI. Yüzyılın Sonlarında Bursa, Ankara, 2006.

Dersin İçeriği

Osmanlı şehirlerinin sosyo-kültürel ve dini hayatı. Şehir kavramı. Şehir tarihçiliği. İlk şehir tarihleri. Önemli kentler üzerine yapılmış şehir tarihçiliği örnekleri. Osmanlı şehir yapısı. Önemli Osmanlı şehirleri üzerine yapılmış çalışmalar. Modernleşme sürecinde Osmanlı kentleri. Uzun ömürlü kurumlar ve şehirler. Vakfın inşa ettiği Osmanlı şehirleri. Trabzon örneği ve genel değerlendirme.

Dersin Amacı

Osmanlı dönemi şehir tarihçiliği konusunda ayrıntılı bilgi verilmesi.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Şehir kavramı
2 Şehir tarihçiliği
3 İlk şehir tarihleri
4 Önemli kentler üzerine yapılmış şehir tarihçiliği örnekleri
5 Osmanlı şehir yapısı
6 Osmanlı şehir yapısı
7 Önemli Osmanlı şehirleri üzerine yapılmış çalışmalar
8 Önemli Osmanlı şehirleri üzerine yapılmış çalışmalar
9 Arasınav
10 Modernleşme sürecinde Osmanlı kentleri
11 Uzun ömürlü kurumlar ve şehirler
12 Vakfın inşa ettiği Osmanlı şehirleri
13 Trabzon örneği
14 Genel değerlendirme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
49 Performans 1 50 1
54 Ev Ödevi 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 2 28
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 2 28
34 Okuma 14 2 28
54 Ev Ödevi 3 20 60

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1472730 Şehir kavramının mahiyetini anlamak.
2 1472731 Osmanlı şehir tarihi üzerine yapılan çalışmaları bilmek.
3 1472732 Osmanlı şehir yapısını analiz edebilmek.
4 1472733 Osmanlı şehirlerinde sosyal hayatı analiz etmek.
5 1472734 Osmanlı şehirlerinde dini hayatı öğrenmek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75377 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak İslam tarihi ve sanatları alanındaki bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirip derinleştirebilecek ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ve tespitlere ulaşabilecek.
2 75378 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanıyla diğer disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayabilecek, yönlendirebilecek.
3 75384 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatlarıyla ilgili yeni ve karmaşık fikirleri uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak değerlendirip özgün sonuçlara ulaşabilecek.
4 75385 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanında ortaya çıkabilecek olan sorunların çözümlenmesi noktasında karar verme ve sorun çözme becerileriyle aktif rol üstlenebilecek.
5 75383 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanında bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uyarlayabilecek.
6 75387 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilecek ve kullanabilecek.
7 75386 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanındaki yeni düşünce ve bilgilerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilecek
8 75379 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, teknik, tasarım veya uygulamayı bağımsız olarak geliştirebilecek.
9 75380 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanında yabancı dilde yayınları takip edebilecek ve yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilecek.
10 75388 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanındaki her türlü yeni gelişme ve ilerlemeyi yaşadığı topluma sunabilecek.
11 75381 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanındaki diğer uzman kişilerle alanının konularını tartışabilecek düzeyde etkili bir iletişim kurabilecek.
12 75382 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanıyla ilgili ulusal veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlar yapabilecek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4
2 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4
3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4
4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5
5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr