Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Metin YILMAZ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

A. Himmet Berki, Vakıflar, İstanbul, 1946. Ahmet Çelebi, İslam'da Eğitim-Öğretim Tarihi, İstanbul Damla Yay., 1998. Sigrid Hunke, Avrupa Üzerine Doğan İslam Güneşi, Ankara 1970. Andre Miquel, İslam ve Medeniyeti, İstanbul, 1999. M. Hamidullah, İslam Müesseselerine Giriş, (çev: İhsan Süreyya Sırma), İstanbul: Beyan Yay., 1992. M. Hamidullah, İslam Peygamberi, (II. Cilt), (çev: Salih Tuğ), İstanbul: İrfan Yay., 1990. W.Barthold, İslam Medeniyeti Tarihi, (çev: Fuad Köprülü), Ankara:DİB Yay., 1987. Philip Hitti, Siyasi ve Kültürel İslam Tarihi (çev: Salih Tuğ), İstanbul, 1980. Hamilton A.R. Gibb, İslam Medeniyeti Üzerine Araştırmalar, İstanbul, 1999. Ahmet Ağırakça, İslam Medeniyeti ve Müesseseleri Tarihi, (Yayınlanmamış ders notları) Ahmet Ağırakça, İslam Tıp Tarihi, İstanbul, 2004. Ziya Kazıcı, İslam Medeniyeti ve Müesseseleri Tarihi, İstanbul: Kayıhan Yay., 1999

Dersin İçeriği

İslam idari teşkilatını Hz. Peygamber döneminden başlayarak günümüze kadar incelemek. İslam medeniyetinde idari sistemler, islam kurumları hakkında bilgi vermek.

Dersin Amacı

İslam kurumlar tarihini ve İdari teşkilatı hakkında bilgi edinmek.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hilafet Kurumu, ortaya çıkışı, İslam tarihindeki serüveni Hilafetin Kureyşliliği.pdf
Mehmet Said Hatipoğlu, Hilafetin Kureyşliliği, Otto Yayınları.
2 Vezaret (vezirlik) Kurumu Eyüp Baş, İslam Kurumları Tarihi, Grafiker Yayınları, 2013, ss. 73-93
Halil İbrahim Hançabay, Abbâsîler Döneminde Vezirlik (295-530/908-1136), k
3 Hâciplik İslam Kurumları Tarihi, ss. 93-101
https://islamansiklopedisi.org.tr/hacib
4 Divan Teşkilatı İslam Kurumları Tarihi, ss. 101-121
https://islamansiklopedisi.org.tr/divan--devlet
5 Valilik ve Saray Teşkilatı İslam Kurumları Tarihi, ss. 121-141
6 Ordu Teşkilatı https://islamansiklopedisi.org.tr/ordu#1
İslam Kurumları Tarihi, ss. 153-185
7 ara sınav
8 Şurda, Hares, Ases, (İç Güvenlik) İslam Kurumları Tarihi, ss. 207-219
https://islamansiklopedisi.org.tr/surta
http://isamveri.org/pdfdrg/D02535/2008_VI_12/2008_VI_12_YILMAZM.pdf
9 Berid Teşkilatı İslam Kurumları Tarihi, ss. 207-219
https://islamansiklopedisi.org.tr/berid
10 Ribad İslam Kurumları Tarihi, ss. 227-255
https://islamansiklopedisi.org.tr/ribat
11 Beytü'l-Mal, Hazine, Vergi Sistemi İslam Kurumları Tarihi, ss. 227-255
https://islamansiklopedisi.org.tr/beytulmal
12 Kadılık ve Mahkemeler İslam Kurumları Tarihi, ss. 315-331
Fahrettin Atar, İslam Adliye Teşkilatı DİB yAYINLARI.
13 Vakıflar İslam Kurumları Tarihi, ss. 381-403
https://islamansiklopedisi.org.tr/vakif
14 Hisbe teşkilatı İslam Kurumları Tarihi, ss. 339-352
https://islamansiklopedisi.org.tr/hisbe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
3 Bütünleme Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 12 12 144

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1546501 İslam İdari teşkilatı hakkında bilgi sahibi olmak.
2 1546502 İslam kurumlarını tanıma

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75377 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak İslam tarihi ve sanatları alanındaki bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirip derinleştirebilecek ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ve tespitlere ulaşabilecek.
2 75378 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanıyla diğer disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayabilecek, yönlendirebilecek.
3 75384 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatlarıyla ilgili yeni ve karmaşık fikirleri uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak değerlendirip özgün sonuçlara ulaşabilecek.
4 75385 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanında ortaya çıkabilecek olan sorunların çözümlenmesi noktasında karar verme ve sorun çözme becerileriyle aktif rol üstlenebilecek.
5 75383 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanında bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uyarlayabilecek.
6 75387 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilecek ve kullanabilecek.
7 75386 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanındaki yeni düşünce ve bilgilerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilecek
8 75379 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, teknik, tasarım veya uygulamayı bağımsız olarak geliştirebilecek.
9 75380 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanında yabancı dilde yayınları takip edebilecek ve yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilecek.
10 75388 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanındaki her türlü yeni gelişme ve ilerlemeyi yaşadığı topluma sunabilecek.
11 75381 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanındaki diğer uzman kişilerle alanının konularını tartışabilecek düzeyde etkili bir iletişim kurabilecek.
12 75382 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanıyla ilgili ulusal veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlar yapabilecek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4
2 4 5 4 4 5 5 4 5 3 3 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr