Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç.Dr. Kenan AYAR *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Doğan Özlem, Tarih Felsefesi, İstanbul 2010. 2. Kubilay Aysevener-E.Müge Barutcan, Tarih Felsefesi, İstanbul 2003. 3. Mehmet Niyazi, Türk Tarih Felsefesi, Ankara 2008. 4. Georg Simell, Tarih Felsefesinin Problemleri, çev. Gürsel Aytaç, Ankara 2008. 5. Hans Meyerhoff, Zamanımızda Tarih Felsefesi, çev. Abdullah Şevki, İstanbul 2006. 6. Mustafa Öztürk, Tarih Felsefesi, Elazığ 1997. 7. Doğan Özlem/Güçlü Ateşoğlu, Tarih Felsefesi / Seçme Metinler, İstanbul 2006. 8. Gustave Le Bon, Tarih Felsefesi, çev. Hüsrev Akdeniz, İstanbul 2004. 9. İbn Haldun, Mukaddime, çev. Süleyman Uludağ, İstanbul 2004. 10. Zeki Velidi Togan, Tarihte Usul, İstanbul 1985. 11. Kasım Şulul, İslam Düşüncesinde Tarih Tasavvuru ve Usulü, İstanbul 2008. 12. Erich Rothacker, Tarihselcilik Sorunu, çev. Doğan Özlem, Ankara 1995. 13. Hans Georg Gadamer, Wahrheit und Methode, Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik, Tübingen 1986. 14. Karl R. Popper, Tarihselciliğin Sefaleti, çev. Sabri Orman, İstanbul 1995. 15. March Bloch, Tarihin Savunusu Ya Da Tarihçilik Mesleği, Ankara 1985. 16. Edward Hallett Carr, Tarih Nedir?, İstanbul 2003. 17. Rıchard J. Evans, Tarihin Savunusu, Ankara 1999. 18. John Tosh, Tarihin Peşinde, İstanbul 1997. 19. Leon E. Halkın, Tarih Tenkidinin Unsurları, çev. Bahaeddin Yediyıldız, Ankara 1989. 20. Kamuran Birand, Manevi İlimler Metodu Olarak Anlama, Ankara 1960. 21. R.G. Collingwood, Tarih Tasarımı, Çev. Kurtuluş Dinçer, İstanbul 1990. 22. Kubilay Aysevener, Collingwood’un Tarih Felsefesi, İstanbul 2001.

Dersin İçeriği

Tarih felsefesi, tarihsel varlık alanının temel özellikleri, tarih kavramının Antikçağ’dan günümüze kadar olan anlam içeriği serüveni, tarihte gerekircilik, tarihçinin bilgi elde etme etkinliği ve sınırlılıkları, tarihte nesnellik, tarihte anlama metodu, tarihte bireyin rolü, tarih anlayışları, bazı tarih filozoflarının insanlık tarihiyle ilgili oluşturduğu tasarımlar.

Dersin Amacı

Tarihsel varlık alanını yöneten ilkeleri, tarih kavramının gelişim sürecini, tarih biliminin ve tarihçinin bilgi elde etme etkinliğini, tarih biliminin dayandığı ilke ve yöntemler ile bazı ünlü filozofların tarih felsefelerini sorgulayıp yorumlamak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tarih felsefesi
2 İslam kültüründe tarih felsefesi
3 Türk İslam kültüründe tarih felsefesi
4 Batıda tarih felsefesinin gelişmesi
5 Dini (Teokratik) tarih anlayışı
6 Materyalist tarih anlayışı
7 Pozitivist tarih anlayışı
8 İdealist tarih anlayışı
9 Ekspresyonist tarih anlayışı
10 Hümaniteci tarih anlayışı
11 Tarihselcilik
12 Varoluşçu tarih anlayışı
13 Yapısalcı tarih anlayışı,
14 Neopozitivist tarih anlayışı
15 Hermeneutik tarih anlayışı
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
5 Derse Katılım 14 10 1
17 Alan Çalışması 1 10 1
24 Seminer 1 50 1
28 Makale Kritik Etme 10 20 1
29 Bireysel Çalışma 14 10 1
44 Makale Yazma 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 2 28
17 Alan Çalışması 1 5 5
24 Seminer 1 20 20
27 Makale Yazma 1 30 30
28 Makale Kritik Etme 10 5 50
29 Bireysel Çalışma 10 2 20

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1406298 Tarihsel varlık alanını yöneten ilkeleri sorgulayıp yorumlayabilecek.
2 1410690 Tarih kavramının gelişim sürecini değerlendirebilecek.
3 1414413 Tarih biliminin ve tarihçinin bilgi elde etme etkinliğini sorgulayıp yorumlayabilecek.
4 1415171 Tarih biliminin dayandığı ilke ve yöntemleri değerlendirebilecek
5 1403546 Tarih anlayışlarını değerlendirip yorumlayabilecek.
6 1415552 Yaptığı çalışmalarda tarih felsefesini kullanabilecek, ulaştığı sonuçları yazılı ve sözlü olarak açıklayabilecek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75377 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak İslam tarihi ve sanatları alanındaki bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirip derinleştirebilecek ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ve tespitlere ulaşabilecek.
2 75378 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanıyla diğer disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayabilecek, yönlendirebilecek.
3 75384 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatlarıyla ilgili yeni ve karmaşık fikirleri uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak değerlendirip özgün sonuçlara ulaşabilecek.
4 75385 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanında ortaya çıkabilecek olan sorunların çözümlenmesi noktasında karar verme ve sorun çözme becerileriyle aktif rol üstlenebilecek.
5 75383 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanında bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uyarlayabilecek.
6 75387 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilecek ve kullanabilecek.
7 75386 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanındaki yeni düşünce ve bilgilerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilecek
8 75379 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, teknik, tasarım veya uygulamayı bağımsız olarak geliştirebilecek.
9 75380 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanında yabancı dilde yayınları takip edebilecek ve yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilecek.
10 75388 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanındaki her türlü yeni gelişme ve ilerlemeyi yaşadığı topluma sunabilecek.
11 75381 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanındaki diğer uzman kişilerle alanının konularını tartışabilecek düzeyde etkili bir iletişim kurabilecek.
12 75382 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanıyla ilgili ulusal veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlar yapabilecek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr