Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Metin Yılmaz *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Atar, Fahrettin, İslâm Adliye Teşkilâtı, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 1991, Abdul Casim Muhammed Cabir, en-Nuzumu'l-İdâriyye ve'l-Maliyye ve'l-Kazâiyye, Beyrut, 1998; Muhammed Celal Şerif, Hasâisü'l-Fikri's-Siyâsî fi'l-İslâm ve Ehemmü Nazariyyâtihi, Kazıcı, Ziya, İslam Müesseseleri Tarihi, İst. 1996.Yılmaz, Metin, Saltanata Bağlı Yargı Siyasallaşması, İSTEM, Sayı: 3 ss.135-152; Huşanî, Muhammed b. İdris, Kudât-u Kurtuba, Mısır, 1952; İbn Halef el-Vekı', Ahbâru'l-Kudât.

Dersin İçeriği

İslam öncesi ve İslamiyet sonrası Araplar’da yargı, Hz. Muhammed, Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer ve Hz. Ali dönemlerinde yargılama, Emevi ve Abbasiler Döneminde yargı, Mezalim mahkemeleri, Hisbe, Şurta, askerî yargı Kazâ vb.

Dersin Amacı

İslam devletinin teşekkülünden itibaren yargı sisteminin ortaya çıkışı ve işleyişi hakkında bilgi vermek amaçlanmaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İslam Öncesi Arap Yarımadasında Yargı Sistemi Fahrettin Atar, İslam Adliye Teşkilatı, DİB Yayınları, Ankara 1991. ss.35-41
2 Hz. Peygamber Zamanında İslam Adliye Teşkilatı Fahrettin Atar, İslam Adliye Teşkilatı, DİB Yayınları, Ankara 1991. ss. 41-63
3 Dört Halife ve Emeviler Döneminde Adliye Teşkilatı http://isamveri.org/pdfdrg/D272956/2018/2018_YILMAZM.pdf
Fahrettin Atar, İslam Adliye Teşkilatı, DİB Yayınları, Ankara 1991. ss. 63-83
4 Abbasiler Dönemi Adliye teşkilatı İslam Kurumları Tarihi, ss. 315-331
5 Yargı görevlileri İslam Adliye Teşkilatı, ss. 98-120
6 Adliye teşkilatı içerisinde yer alan yardımcı unsurlar İslam Adliye Teşkilatı, ss. 120-151
7 Derecelerine göre mahkemeler ve faaliyetleri İslam Adliye Teşkilatı, ss. 151-161
8 Mezalim mahkemeleri İslam Adliye Teşkilatı,167-187
9 Polis ve muhtesibin adli sahaya ilişkin görevleri ve yetki alanları İslam Adliye Teşkilatı, ss. 174-187
http://isamveri.org/pdfdrg/D02420/2004_1/2004_1_YILMAZM.pdf
10 ARA SINAV VEYA ARAŞTIRMA ÖDEV SUNUMU
11 Askeri yargı İslam Adliye Teşkilatı, ss 182-187
12 Yargılama usulleri İslam Adliye Teşkilatı, ss. 187-225
13 Cezaların infazı ve hapishaneler İslam Adliye Teşkilatı, ss. 218-225
http://isamveri.org/pdfdrg/D03296/2016_1/2016_1_YILMAZM.pdf
14 İslam Adliye sisteminin diğer komşu medeniyetlerin yargı sistemi ile karşılaştırılması ve yargının siyasallaşması sorunu İslam Adliye Teşkilatı, ss. 225-235

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 12 12 144

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1374934 Teorik ve pratik anlamda İslam adalet sisteminin yapısı kavranmış olacaktır.
2 1366097 Peygamber dönemi yargılama örnekleri ve sosyal düzenin sağlanmasında bağımsız yargının önemi.
3 1367925 İslam Yargı sisteminin durağan olmadığı, zaman ve şartlara göre değişkenlik arz ettiği, zaman zaman uygulayıcısı elinde nasıl siyasallaştırıldığı anlaşılmış olacaktır.
4 1368526 İslam yargı sitemi hakkında karşılaştırmalı olarak dinleyiciler huzurunda bilgi verebilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75377 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak İslam tarihi ve sanatları alanındaki bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirip derinleştirebilecek ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ve tespitlere ulaşabilecek.
2 75378 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanıyla diğer disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayabilecek, yönlendirebilecek.
3 75384 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatlarıyla ilgili yeni ve karmaşık fikirleri uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak değerlendirip özgün sonuçlara ulaşabilecek.
4 75385 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanında ortaya çıkabilecek olan sorunların çözümlenmesi noktasında karar verme ve sorun çözme becerileriyle aktif rol üstlenebilecek.
5 75383 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanında bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uyarlayabilecek.
6 75387 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilecek ve kullanabilecek.
7 75386 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanındaki yeni düşünce ve bilgilerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilecek
8 75379 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, teknik, tasarım veya uygulamayı bağımsız olarak geliştirebilecek.
9 75380 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanında yabancı dilde yayınları takip edebilecek ve yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilecek.
10 75388 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanındaki her türlü yeni gelişme ve ilerlemeyi yaşadığı topluma sunabilecek.
11 75381 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanındaki diğer uzman kişilerle alanının konularını tartışabilecek düzeyde etkili bir iletişim kurabilecek.
12 75382 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanıyla ilgili ulusal veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlar yapabilecek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3
2 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 3
3 4 5 4 4 4 3 4 4 5 5 4 4
4 4 4 5 3 3 5 5 5 3 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr